Serwis internetowy

Integracja działalności maklerskiej

Jak korzystać z serwisu internetowego

Wyłączenie CDM24

Serwis CDMInternet www.cdm24.pl 5 lipca 2021 r. został zastąpiony serwisem internetowym Biura Maklerskiego Pekao.

Aktualnie na tej stronie znajdziesz informacje, które pomogą Ci przejść przez proces logowania do systemu Biura Maklerskiego Pekao.

Serwis transakcyjny Biura Maklerskiego

Serwis internetowy Biura Maklerskiego Pekao jest dostępny pod adresem www.pekao24.pl

Jak się zalogować?

 • wejdź na stronę www.pekao24.pl 
 • wpisz swój nowy numer Klienta i kliknij „Dalej”
 • wpisz swój numer PIN i kliknij „Zaloguj” 
 • ustanów nowe hasło i nowy PIN do Pekao24
 • kliknij „Zatwierdź”.

Podczas pierwszego logowania podaj kodu autoryzacyjny, który otrzymasz w wiadomości SMS.

Ważne! Bez numeru telefonu do SMS nie zalogujesz się do systemu. Jeśli jeszcze nie podałeś nam swojego numeru telefonu do dostarczania kodów autoryzacyjnych, zaktualizuj jak najszybciej swoje dane:

 • Osobiście w placówce – przyjdź do najbliższej placówki maklerskiej, zabierz ze sobą aktualny dowód tożsamości. Znajdź najbliższą placówkę.

Po zalogowaniu do Pekao24 w zakładce Inwestycje możesz:

 • zobaczyć strukturę oraz wycenę Twojego portfela inwestycyjnego

 • składać zlecenia giełdowe na rynku GPW, New Connect i rynkach zagranicznych

 • przeglądać zlecenia bieżące z możliwością ich modyfikacji lub anulowania

 • nabywać jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Biuro Maklerskie Pekao

 • wykonywać przelewy zasilające rachunek inwestycyjny środkami z rachunku w Banku Pekao oraz przelewać środki na własny rachunek w Banku Pekao lub rachunek zdefiniowany w innym banku

 • przeglądać historię salda instrumentów, operacji na rachunku pieniężnym, zleceń, transakcji oraz historię rachunku zabezpieczającego

 • korzystać z dostępu do notowań giełdowych zgodnie z posiadanym pakietem notowań oraz z serwisu analitycznego Biura Maklerskiego Pekao

 • zmieniać ustawienia maklerskie, tj.:

  • metodę autoryzacji zleceń giełdowych

  • włączanie/wyłączenie autoryzacji zleceń giełdowych

  • aktualizować kwestionariusz inwestycyjny

  • przeglądać rejestr ważnych zdarzeń realizowanych w systemie

 • przeglądać eDokumenty – dokumenty generowane automatycznie w trakcie składania zleceń i zapisów.

Instrukcje