Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

W co inwestować?

Instrumenty z rynku polskiego masz dostęp do rynku wtórnego: akcje i obligacje kilkuset spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kontrakty terminowe, opcje
Oferty rynku pierwotnego IPO (pierwsza oferta publiczna) i SPO (wtórna emisja publiczna) Zobacz szczegóły
Instrumenty z rynków zagranicznych kilka tysięcy zagranicznych instrumentów finansowych, m.in. akcje, obligacje i euroobligacje Skarbu Państwa denominowane w EUR i USD
 • Zobacz szczegóły

  0 zł za dostęp do usługi, nowi klienci otrzymują aktywację usługi wraz z otwarciem rachunku inwestycyjnego i mogą składać dyspozycje online, telefonicznie oraz osobiście w PUM

  Sprawdź szczegóły>>

Strukturyzowane certyfikaty depozytowe (SCD)
Publiczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) Zobacz szczegóły

Gdzie znaleźć informacje rynkowe?

Serwis analityczny notowania instrumentów finansowych, wykresy, analizy, komentarze i informacje giełdowe dostępne są po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24 oraz platformy inwestycyjnej eTrader
Kalendarium informacje o wezwaniach, dywidendach, przymusowym wykupie oraz prawach poboru znajdziesz na naszej stronie w dziale Kalendarium
Aktualności wiadomości rynkowe i wskaźniki makroekonomiczne dostępne są na naszej stronie

Jak inwestować?

Jak zalogować się do rachunku?
 • Zobacz szczegóły

  Do serwisu internetowego możesz zalogować się bezpośrednio ze strony serwisu transakcyjnego www.pekao24.pl lub korzystając linku dostępnego na poniższych stronach:

  Po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24 wybierz zakładkę Usługi Maklerskie lub na stronie głównej serwisu Pekao24, w sekcji Usługi Maklerskie, wybierz link: lista rachunków inwestycyjnych w BM Pekao. Nastąpi zmiana nawigacji i uzyskasz dostęp do opcji umożliwiających dysponowanie rachunkiem inwestycyjnym. Jeżeli nie korzystasz z bankowości elektronicznej Pekao24, po zalogowaniu automatycznie uzyskasz dostęp do menu serwisu Pekao24Makler.
  Ze względów bezpieczeństwa zalecamy korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek.
  Rekomendujemy używanie przeglądarek obsługujących 128-bitowy protokół SSL w wersji 3.0. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript

Jak złożyć zlecenie?
 • Zobacz szczegóły

  Aby złożyć zlecenia w serwisie transakcyjnym Pekao24:

  • wybierz zakładkę ZLECENIA
  • wybierz typ instrumentu finansowego na jaki chcesz złożyć zlecenie, np. AKCJA
  • wybierz rynek, np. GPW
  • wybierz typ transakcji, np. KUPNO
  • wskaż instrument, np. PEKAO
  • podaj parametry zlecenia: LICZBĘ PAPIERÓW, LIMIT CENY, TYP ZLECENIA, DATĘ
  • wybierz przycisk DALEJ
  • wybierz przycisk ZATWIERDŹ – zlecenie zostanie przekazane na wybrany rynek
Jak zalogować się do platformy inwestycyjnej eTrader Pekao?
Jakie produkty są dla mnie odpowiednie?
 • Zobacz szczegóły

  Wypełnij Kwestionariusz preferencji, potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności czyli tzw. Kwestionariusz MIFID. Na podstawie udzielonych odpowiedzi zostaną określone Twoje preferencje, potrzeby, podejście do inwestowania oraz adekwatność oferowanych produktów i usług.
  Kwestionariusz możesz wypełnić, przy zawieraniu umowy, w placówce maklerskiej lub online w serwisie transakcyjnym Pekao24Makler (zakładka Ustawienia / Moje dane / Dane MIFID).

Jak korzystać z serwisu analitycznego
 • Zobacz szczegóły

  Warunkiem dostępu do serwisu analitycznego jest zawarcie Umowy świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Pekao czego możesz dokonać w serwisie internetowym Pekao24 (pekao24.pl) lub w placówce maklerskiej.
  Do przeglądania analiz inwestycyjnych wymagany jest dostęp do serwisu internetowego Pekao24.

  Aktywuj dostęp do serwisu analitycznego w Pekao24 przejdź do zakładki Analizy i kliknij w Aktywuj usługę > lub
  w zakładce Ustawienia > Umowy dodatkowe > Umowa świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Pekao podpisz umowę.

  Warunki realizacji Usługi zawiera „Regulamin sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Pekao”, zamieszczony.

  Sprawdź szczegóły >

Jakie opłaty związane są z inwestowaniem?
 • Zobacz szczegóły

  Opłaty związane z inwestowaniem określone są w Tabeli Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Pekao. 
  W serwisie Pekao24 oraz eTrader w formularzu zlecenia po wybraniu konkretnego instrumentu dostępne są również informacje o wypływie opłat na inwestycję.
  Ponadto niektóre dodatkowe opłaty (pozaprowizyjne) związane z inwestowaniem na rynkach zagranicznych dostępne są na stronie dedykowanej inwestowaniu na rynkach zagranicznych >

Jak zmienić pakiet notowań?
 • Zobacz szczegóły

  Korzystanie z notowań:

  • wybierz baner NOTOWANIA znajdujący się po lewej stronie ekranu – automatycznie uruchomi się domyślny profil notowań
  • jeśli chcesz dodać nowy instrument, w aktywnym oknie notowań zacznij wpisywać jego  nazwę, następnie zaakceptuj komunikat o dodaniu go do list
Jak uzyskać pomoc?
Jakie jest ryzyko związane inwestowaniem?
 • Zobacz szczegóły

  Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji, a jego poziom jest zróżnicowany i zależny od rodzaju instrumentu finansowego. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny wpływu ryzyka na wynik z inwestycji. Inwestowanie w instrumenty finansowe rodzi ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

  Informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz związanego z nimi ryzyka zostały zamieszczone w Pakiecie Informacyjnym. Są one także udostępniane przez ich emitentów w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu i emisji. Informacje te przekazywane są również przez specjalistyczne serwisy informacyjne, Komisję Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl). Na ww. stronach znajdują się m.in. materiały edukacyjne dla inwestorów.

  Informacje zamieszczone na stronach internetowych BM Pekao o instrumentach finansowych nie zawierają opisu wszystkich ryzyk.

  BM informuje, że przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient powinien dokładnie zapoznać się z informacjami na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk z nimi związanych.

  Poza zmieszczonymi niżej opisami charakterystyk, ryzyk i funkcjonowania poszczególnych grup instrumentów finansowych na stronie internetowej Biura Maklerskiego https://www.dm.pekao.com.pl w zakładce MIFID w Biurze Maklerskim Pekao zamieszczono bardziej szczegółowe opisy i wyjaśnienia dotyczące charakterystyk funkcjonowania instrumentów finansowych.
  Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat ryzyka związanym z inwestycją  
  Więcej o ryzyku>

Wygodny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Infolinia – serwis telefoniczny
 • Zobacz szczegóły

  24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w serwisie automatycznym lub w dni robocze w godz. od 8.00 do 20.00 w serwisie konsultantów,  
  pod numerami telefonów:

  • 800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata według cennika operatora)

  Dostęp do serwisu telefonicznego możliwy jest po podpisaniu Umowy o świadczenie usług maklerskich w placówce maklerskiej Biura Maklerskiego Pekao.

Infolinia – pomoc techniczna Pekao24
 • Zobacz szczegóły

  w dni robocze w godz. od 8.00 do 20.00 w serwisie konsultantów 
  Pod numerami telefonów:

  • 801 301 601 (jak za połączenie lokalne) 
  • +48 22 591 26 01 (wg cennika operatora)

  Dostęp do serwisu telefonicznego możliwy jest po podpisaniu Umowy o świadczenie usług maklerskich w placówce maklerskiej Biura Maklerskiego Pekao.

placówki maklerskie Biura Maklerskiego Pekao
Serwisie internetowym Pekao24
Aplikacji mobilnej PeoPay
Platformie inwestycyjnej eTrader Pekao

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.