Rejestr Akcjonariuszy

Rejestr Akcjonariuszy

profesjonalizm i wiedza nasi eksperci posiadają specjalistyczną wiedzę i praktykę rynkową
obsługa na terenie całego kraju prowadzimy obsługę w blisko 400 Punktach Usług Maklerskich
indywidualne podejście i warunki świadczenia usług dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb Emitenta wychodząc poza standardowe rozwiązania
wieloletnie doświadczenie działamy od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych, prowadzimy rejestry właścicieli instrumentów finansowych
kompleksowa oferta Rejestr Akcjonariuszy prowadzimy spełniając wymogi Kodeksu Spółek Handlowych (KSH)
szerokie kompetencje realizujemy procesy zróżnicowane pod względem wielkości, struktury i rozproszenia terytorialnego

Biuro Maklerskie Pekao zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, a tym samym rejestru akcjonariuszy.

Zapewniamy indywidualne podejście i warunki świadczenia usług dla Spółki, jak i grupy podmiotów.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Biuro Maklerskie Pekao
Biuro Rejestrów i Rozliczeń
Zespół Rejestrów Emisji

E-mail: rejestr_emisji@pekao.com.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw, zmienioną ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, od 1 marca 2021 roku akcje spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych nie będą mogły mieć formy dokumentu, lecz będą musiały zostać zarejestrowane w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez uprawnione podmioty.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Oferujemy kompleksową obsługę prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, na którą składa się:

 • założenie rejestru akcjonariuszy na podstawie przekazanego przez Emitenta wykazu,
 • dokonywanie niezbędnych zmian w rejestrze akcjonariuszy związanych z aktualizacją danych właścicieli akcji na podstawie dyspozycji akcjonariuszy,
 • wydawanie imiennych świadectw rejestrowych na żądanie akcjonariusza,
 • wystawianie zaświadczeń o stanie posiadania akcji w rejestrze akcjonariuszy i historii zmian w rejestrze na podstawie dyspozycji,
 • dokonywanie wpisów w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w KSH, dotyczących przenoszenia własności (na podstawie umów cywilnoprawnych i spadków), blokad, zastawów, zajęć komorniczych,
 • udostępnianie danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy podmiotom uprawnionym, 
 • pośredniczenie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych emitenta względem akcjonariuszy (o ile statut emitenta nie stanowi inaczej), w tym w przyjmowanie/anulowanie dyspozycji wypłat w formie przelewu i gotówki,
 • obsługa przymusowego wykupu i odkupu akcji,
 • sporządzanie listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
 • wykonywanie innych czynności wymaganych od podmiotu prowadzącego rejestr przepisami KSH lub innymi przepisami prawa.

Do 30 września 2020 r. Spółka zobowiązana jest do wybrania uchwałą Walnego Zgromadzenia podmiotu, który będzie prowadził Rejestr Akcjonariuszy i zawarcia umowy o jego prowadzenie. Zawarcie umowy ma nastąpić niezwłocznie po dokonaniu wyboru podmiotu przez Walne Zgromadzenie. Brak zawarcia umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy lub o rejestrację akcji w KDPW jest zagrożony karą grzywny do 20.000 zł.

1 stycznia 2020 r.

 • Obowiązek posiadania przez Spółki własnych stron internetowych oraz wydzielenia na nich miejsca do komunikacji z akcjonariuszami i zamieszczania ogłoszeń

1 stycznia – 30 września 2020 r.

 • Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wybranie podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy
 • Ogłoszenie pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce (po zawarciu z wybranym przez Walne Zgromadzene Spółki podmiotem umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy)

do 30 września 2020 r.

 • Maksymalny termin na zawarcie z wybranym przez Walne Zgromadzenie Spółki podmiotem umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy
 • Maksymalny termin ogłoszenia pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce

do 31 stycznia 2021 r.

 • Kolejne 4 wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce (łącznie 5 wezwań)

do 28 lutego 2021 r.

 • Kompletowanie dokumentów i wykazu właścicieli akcji przez Spółkę oraz przekazanie ich do podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy
 • Maksymalny termin na przekazanie kompletu dokumentów i wykazu właścicieli akcji przez Spółkę do podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

1 marca 2021 r.

 • Założenie rejestru akcjonariuszy przez podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy
 • Ukonstytuowanie się Rejestru Akcjonariuszy
 • Działamy od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (wówczas pod nazwą Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A.).
 • Od 1991 roku zrealizowaliśmy ponad 50 milionów zleceń dla ponad miliona Klientów.
 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy ze spółkami niepublicznymi w zakresie prowadzenia depozytów akcji wydanych w formie dokumentu i rejestrów właścicieli tych akcji oraz prowadzenia ksiąg akcyjnych.
 • Nasi eksperci posiadają specjalistyczną wiedzę i praktykę rynkową.
 • Dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb Emitenta wychodząc poza standardowe rozwiązania.
 • Posiadamy zezwolenie na świadczenie usług maklerskich wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego.
 • Współpracujemy z Emitentami instrumentów finansowych nieposiadających formy dokumentu.
 • Realizujemy procesy zróżnicowane pod względem wielkości, struktury i rozproszenia terytorialnego.
 • Prowadzimy rejestry właścicieli instrumentów finansowych.
 • Obsługujemy procesy udostępniania akcji pracowniczych, zamiany akcji w związku z połączeniem i podziałem spółek,  przymusowego wykupu i odkupu akcji, wypłaty dywidendy.
 • Pośredniczymy w kupnie i sprzedaży niepublicznych instrumentów finansowych zwiększając bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji i pewność rozliczenia transakcji dla obu stron transakcji.

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.