Analizy inwestycyjne

Analizy inwestycyjne dla klientów profesjonalnych

dedykowany serwis analityczny wyceny i rekomendacje, perspektywy rynkowe, analizy spółek i sektorów
analizy wydarzeń w spółkach giełdowych najświeższe informacje ze spółek
rekomendacje inwestycyjne aktualizacja prognoz i rekomendacji dla danej spółki lub grup spółek
materiały periodyczne opinie i komentarze, dotyczące rozwoju sytuacji na rynku akcji w horyzoncie miesiąca i długoterminowych perspektyw dla rynku
doświadczeni analitycy zespół ekspertów specjalizujących się w różnych sektorach z bogatym doświadczeniem na rynku kapitałowym

INFORMACJE O USŁUDZE SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH DLA KLIENTA PROFESJONALNEGO PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PEKAO 

Nasze analizy inwestycyjne są sporządzane i udostępniane w dedykowanym serwisie www, do którego mają dostęp wyłącznie klienci profesjonalni Biura Maklerskiego Pekao. W ramach usługi klienci otrzymują dostęp do licznych analiz i komentarzy rynkowych, a o dostępności nowych analiz inwestycyjnych informujemy mailowo. 
Nasz Zespół tworzą doświadczeni i uznani analitycy, którzy przygotowują na bieżąco: raporty dotyczące spółek notowanych na GPW, komentarze do aktualnych wydarzeń w spółkach oraz do okresowych wyników finansowych. Ponadto nasi analitycy opracowują statystyczne analizy rynku kapitałowego oraz perspektywy jego rozwoju, a także analizy rynku TFI i OFE. Materiały publikowane są w języku angielskim.

Skontaktuj się z nami

W ramach usługi sporządzania analiz inwestycyjnych dla klienta profesjonalnego Biuro Maklerskie Pekao przekazuje:

Analizy wydarzeń w spółkach giełdowych

  • Polish Equity Daily – podsumowanie codziennych wydarzeń w spółkach giełdowych i sektorach gospodarki objętych usługą sporządzania analiz z komentarzem dedykowanego analityka
  • News Comment / Company Flash / Sector Flash – komentarz do istotnych informacji napływających z analizowanych spółek giełdowych i sektorów

Rekomendacje inwestycyjne

  • Company update / Sector update – aktualizacja prognoz i rekomendacji dla analizowanej spółki lub grupy spółek
  • IPO/SPO report – raport analityczny przygotowywany w związku z ofertą publiczną akcji

Materiały periodyczne

  • Strategy report – opinie dotyczące długoterminowych perspektyw dla rynku kapitałowego
  • Monthly portfolio – opinie dotyczące rozwoju sytuacji na rynku akcji w horyzoncie miesiąca
  • Flow of funds – komentarze do informacji dotyczących OFE, TFI, w tym dotyczace przepływu kapitału.

Tomasz Duda
Dyrektor Biura Analiz Inwestycyjnych oraz Główny Analityk Akcji odpowiedzialny za sektory: Górnictwo i Metale, Budownictwo i Strategia Rynkowa.
Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Abertay University w Dundee (Szkocja, Wielka Brytania). Tomasz posiada 16-letnie doświadczenie w analizach rynku kapitałowego, pracując jako analityk akcji dla biur maklerskich Citigroup, Banco de Espirito Santo, Ipopema Securities i Erste Group. W latach 2016-21 Tomasz był szefem zespołu analiz akcji polskich w Erste Group nadzorując pracę 6 analityków. Związany z BM Pekao od sierpnia 2021 roku.

Emil Popławski
Menadżer do spraw rynku polskiego odpowiedzialny za sektory: Gry wideo, IT
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w branży inwestycyjnej. W latach 2018-21 pracował jako analityk akcji polskich w Erste Group. W BM Pekao od sierpnia 2021 r. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 2022-23 wybrany najlepszym analitykiem sektora Gier i sektora IT, a także najlepszym analitykiem w Polsce (w 2023) w corocznym rankingu analityków gazety „Parkiet”.

Dariusz Dziubiński
Konsument
W Biurze Maklerskim Pekao od listopada 2022 r. Odpowiedzialny za sektor spółek konsumenckich. Posiada 8-letnie doświadczenie na stanowisku analityka akcji. Wcześniej pracował 3 lata w TFI PZU jako analityk akcji (2019-22) i 5 lat w Trigon DM jako analityk akcji z pokryciem spółek konsumenckich (2014-2019). Absolwent Szkoły Głównej Handlowy i studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. W 2023 wybrany 2-gim najlepszym analitykiem sektora Konsument w corocznym rankingu analityków gazety „Parkiet” i drugim najlepszym analitykiem w kraju.

Michał Fidelus
Banki, Finanse (Polska)
Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Ekonometrii oraz Ekonomii na SGGW w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 2220). Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 10-u lat. W latach 2019-21 związany był z Domem Maklerskim BDM, gdzie odpowiadał za analizy spółek z sektora finansowego. Wcześniej przez ponad 6 lat pracował w Vestor DM, gdzie kolejno jako Analityk, Wicedyrektor oraz Dyrektor Działu Analiz również zajmował się notowanymi na GPW spółkami finansowymi. Do BM Pekao dołączył w listopadzie 2021 r. W latach 2022-23 wybrany 2-gim najlepszym analitykiem sektora Banki i Finanse w corocznym rankingu analityków gazety „Parkiet”.

Marcin Górnik
Energetyka, Biotechnologia
W Biurze Maklerskim Pekao od sierpnia 2021 r. Wcześniej pracował 2 lata w Erste Group jako analityk akcji polskich sektora energetycznego. Posiada 5-cio letnie doświadczenie na stanowisku analityka akcji (spółki energetyczne, wydobywcze, przemysłowe). Kandydat do programu CFA, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2022 wybrany 3-im najlepszym analitykiem sektora Energetyka w corocznym rankingu analityków gazety „Parkiet”.
    
Krzysztof Kozieł, CFA
Paliwa, Chemia
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat CFA oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych. Krzysztof posiada 11-letnie doświadczenie w wiodących instytucjach rynku kapitałowego, w tym: BGŻ BNP Paribas, Nordea, Noble Funds i Haitong. W latach 2021 i 2023 wybrany 3-im najlepszym analitykiem sektora Paliwa i Chemia w corocznym rankingu analityków gazety „Parkiet”.

Konrad Musiał
Telekomy, E-commerce
Absolwent AGH oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego i licencję Maklera Papierów Wartościowych, kandydat do programu CFA. Wcześniej pracował w Erste Group oraz Origin TFI. W Biurze Maklerskim Pekao od grudnia 2021 roku.

Patryk Olszanowski, CFA
Rynki zagraniczne
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Finansami i Rachunkowość (studia magisterskie). W Biurze Maklerskim Pekao pracuje od sierpnia 2022 roku. Wcześniej przez 5 lata pracował jako analityk inwestycyjny w NN Investment Partners TFI gdzie zajmował się analizą globalnych i polskich spółek z szerokiego spektrum sektorów. Wcześniej doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał w Amundi Polska TFI oraz Domu Maklerskim Banku Handlowego Citigroup. Posiada certyfikat CFA.

Bartosz Kulesza
Analiza techniczna
Bartosz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i uczestnikiem studiów podyplomowych Data Science na Politechnice Warszawskiej. Z Grupą Pekao związany jest od 2007 r. Dysponuje licencją maklera papierów wartościowych. Posiada 17-letnie doświadczenie w branży inwestycyjnej.

Piotr Kaźmierkiewicz 
Projekcje rynkowe
Od początku swojej kariery zawodowej związany z Grupą Pekao. Jeden z autorów pierwszego polskiego Standardu Informacji Niefinansowych (SIN) stworzonego pod przewodnictwem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Uczestnik grup roboczych oraz autor szeregu badań i prezentacji poświęconych sposobom pomiaru wpływu CSR na zdolność do kreowania wartości przez przedsiębiorstwa. W latach 2018-2019 uczestnik International Advisory Group, koordynowanej przez Shift we współpracy z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu, pracującej nad usprawnieniem sposobu wykorzystania informacji i wskaźników umożliwiających efektywną i wiarygodną ocenę poziomu poszanowania praw człowieka przez firmy oraz jego przełożenia na wyniki organizacji. W pracy łączy statystykę z osiągnięciami analizy fundamentalnej i technicznej w procesie doboru spółek do portfela. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim.