Nowość

Nowość

Certyfikat bonusowy na akcje spółki PKO BP S.A. Zapisy do 25 listopada 2021 r.

8 – 25 listopada 2021 r. (włącznie) Biuro Maklerskie Pekao będzie przyjmowało zapisy na Certyfikaty bonusowe na akcje spółki PKO BP S.A.

Zapisy Inwestorów przyjmowane są za pośrednictwem:

  • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
    w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
  • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
    800 105 800 (opłata wg cennika operatora),
    22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora),
  • Punktów Usług Maklerskich

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Szczegółowe informacje o ofercie >

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy dokument jest sporządzony przez Emitenta i ma charakter wyłącznie marketingowy. Niezależnie od najwyższego poziomu staranności w sporządzeniu niniejszego dokumentu o charakterze reklamowym, zawarte dane są dostarczane wyłącznie jako niewiążące informacje. Informacje tu zawarte nie stanowią, ani nie mogą być postrzegane jako porada inwestycyjna dokonania transakcji kupna, bądź sprzedaży instrumentów finansowych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna być podejmowana na podstawie niniejszego dokumentu. Informacje zawarte w tym dokumencie o charakterze reklamowym są ogólne i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji potencjalnych Inwestorów. Instrument należy do instrumentów skomplikowanych i jest przeznaczony dla Inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę lub doświadczenie z zakresu produktów inwestycyjnych. Niniejszy dokument o charakterze reklamowym nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawa mającymi na celu promowanie niezależnych analiz rynkowych i nie podlega zakazowi dotyczącemu rozpowszechniania analiz rynkowych. Jedyną podstawą prawną dla wszystkich papierów wartościowych opisanych w niniejszym dokumencie o charakterze reklamowym jest Prospekt Podstawowy (w tym wszelkie ewentualne uzupełnienia lub poprawki), który został zatwierdzony przez Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (Austriacki Urząd ds. Nadzoru nad Rynkiem Finansowym), w połączeniu z Warunkami Końcowymi zdeponowanymi w Oesterreichische Kontrollbank AG. Dokumenty te opublikowane są na stronie internetowej https://www.rcb.at/pl/o-banku/publikacje/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/. Dalsze informacje oraz dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) można uzyskać na stronie internetowej Raiffeisen Centrobank AG: https://www.rcb.at/pl/. Biuro Maklerskie Pekao pełni funkcję oferującego Certyfikaty. Raiffeisen Centrobank AG podlega nadzorowi Europejskiego Banku Centralnego (EBC), w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (Single Supervisory Mechanism - SSM), w którego skład wchodzą Europejski Bank Centralny (EBC) i właściwe organy krajowe uczestniczących państw członkowskich (Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013). Raiffeisen Centrobank AG wyraźnie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w odniesieniu do roszczeń w kwestii poprawności, dokładności i kompletności zaprezentowanych w tym dokumencie treści i informacji. Ze względu na wahania cen w okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu może spaść poniżej 100% jego kursu z Początkowej Daty Wyceny. W okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu nie musi zmieniać się analogicznie do zmian ceny rynkowej/kursu instrumentu bazowego. W okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu podlega działaniu różnych czynników, takich jak zmienność, stopy procentowe, rating Emitenta oraz czas pozostały do terminu wykupu. Należy pamiętać, że niekorzystne zachowanie instrumentu bazowego może powodować wahania cen Certyfikatu w okresie życia produktu. Dywidendy i podobne prawa związane z instrumentem bazowym są uwzględniane w procesie tworzenia Certyfikatu i nie są wypłacane. Wykup lub spłata Certyfikatu w terminie wykupu jest uzależniona od wypłacalności Emitenta. Inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Raiffeisen Centrobank AG jako Emitent może nie być w stanie wypełnić swoich zobowiązań w odniesieniu do opisanych papierów wartościowych, w sytuacjach takich jak np. niewypłacalność (niemożność zapłaty / nadmierne zadłużenie) lub prawny nakaz zainicjowania środków naprawczych. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może również wydać takie postanowienie przed jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym, jeżeli uzna się, że Emitent znajduje się w kryzysie. W tych okolicznościach organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma szerokie uprawnienia do podejmowania działań (tak zwane „instrumenty umorzenia lub konwersji długu”). Na przykład może zredukować do zera roszczenia Inwestorów w odniesieniu do opisanych papierów wartościowych, rozwiązać opisane papiery wartościowe lub przekształcić je w akcje Emitenta i zawiesić prawa Inwestorów. W pewnych okolicznościach Emitent ma prawo do umorzenia Certyfikatu przed terminem zapadalności. Możliwa jest całkowita strata zainwestowanego kapitału. Dodatkowe informacje na temat ryzyk oraz pozostałych danych można znaleźć w Prospekcie Podstawowym na stronie https://www.rcb.at/pl/o-banku/publikacje/ prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/. Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej www.rcb.at/en/basag. Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Inwestor powinien mieć na uwadze, że inwestycja w instrumenty finansowe jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Wyłączną prawnie wiążącą dokumentację stanowią udostępnione Inwestorowi: Prospekt Podstawowy (w tym wszelkie ewentualne uzupełnienia lub poprawki), Warunki Koncowe produktu oraz dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID). Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się ze wskazanymi dokumentami.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję