Aktualności i informacje z rynku

Nowości

 • 16.04.2024

  Produkt strukturyzowany powiązany z akcjami META PLATFORMS INC - zapisy do 26.04.2024

  Zobacz szczegóły
 • 04.04.2024

  Produkt strukturyzowany CYFROWE TECHNOLOGIE EUR - zapisy do 30.04.2024

  Zobacz szczegóły
 • 03.04.2024

  Produkt strukturyzowany CYFROWE TECHNOLOGIE USD - zapisy do 30.04.2024

  Zobacz szczegóły

Subskrypcje

 • 16.04.2024

  Produkt strukturyzowany bez ochrony kapitału w PLN: Roczny Certyfikat Powiązany z Akcjami Meta Platforms Inc - CLASS A Bez Ochrony Kapitału w PLN (2025)

  Zobacz szczegóły
 • 04.04.2024

  Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dacie wykupu w EUR: Dwuletni Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst Of Powiązany z Akcjami Sony Group Corporation i Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) w EUR

  Zobacz szczegóły
 • 03.04.2024

  Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dacie wykupu w USD: Dwuletni Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst Of Powiązany z Akcjami Sony Group Corporation i Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) w USD

  Zobacz szczegóły

Oferty pierwotne

 • 09.02.2024

  Oferta archiwalna

  Oferta publiczna obligacji serii AO7 KRUK S.A.

  Zobacz szczegóły
 • 05.02.2024

  Oferta archiwalna

  Oferta publiczna obligacji serii AO6EUR KRUK S.A.

  Zobacz szczegóły
 • 18.01.2024

  Oferta archiwalna

  Oferta publiczna obligacji serii AO5EUR KRUK S.A.

  Zobacz szczegóły

Promocje

Sprawdź aktualne oferty specjalne przygotowane dla klientów Biura Maklerskiego Pekao

Kalendarium spółek

Wezwania

 • 01.03.2024

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki DROZAPOL-PROFIL S.A.

  Przedmiotem Wezwania jest 2.185.065 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 5,00 zł każda, wyemitowanych przez Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Akcje są zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLDRZPL00032. Akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Wszystkie Akcje, które Nabywający zamierzają nabyć w wyniku Wezwania, są akcjami zdematerializowanymi.

  Zobacz szczegóły
 • 12.02.2024

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki WOJAS S.A.

  Przedmiotem Wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu, Polska, które nie znajdują się w posiadaniu Wzywającego, tj. 1.767.666 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLWOJAS00014. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Zobacz szczegóły
 • 25.10.2023

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki NEWAG S.A

  Przedmiotem niniejszego Wezwania są akcje wyemitowane przez spółkę NEWAG Spółka Akcyjna, tj. 20.570.449 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLNEWAG00012, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

  Zobacz szczegóły

Oferty zakupu akcji

 • 17.04.2024

  Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka MCI Capital ASI S.A. w dniu 17 kwietnia 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji MCI Capital ASI S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLMCIMG00012.

  Zobacz szczegóły
 • 12.04.2024

  Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki FABRITY HOLDING S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka Fabrity Holding S.A. w dniu 11 kwietnia 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji Fabrity Holding S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLK2ITR00010.

  Zobacz szczegóły
 • 09.04.2024

  Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki TELESTRADA S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka TELESTRADA S.A. w dniu 8 kwietnia 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji TELESTRADA S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLTLSTD00019 oraz zdematerializowane akcje imienne uprzywilejowane pod kodem ISIN PLTLSTD00035.

  Zobacz szczegóły

Przymusowy wykup

Spółka Cena wykupu Data
TIM S.A. 50,69 zł 7.03.2024
CIECH S.A. 54,25 zł 17.11.2023
STS HOLDING S.A. 24,80 zł 10.10.2023

Dywidendy

Lp. Spółka Dzień ustalenia praw Dzień wypłaty dywidendy Kwota dywidendy Data WZA UWAGI
1 7FIT 30.06.2023 10.07.2023 0,08 PLN - Rekomendacja zarządu
2 ABAK 21.07.2023 02.08.2023 0,30 PLN 29.06.2023 Uchwalona
3 ACARTUS 26.05.2023 02.06.2023 0,02 PLN 19.05.2023 Uchwalona

Prawo poboru

Aktualne oferty w ramach praw poboru

Nazwa spółki Dzień ustalenia Liczba PP : akcję Cena emisyjna Zapisy Notowania Przydział

ONE SOLUTION S.A.
seria G

15.03.2024 1 do 1 0,10 zł 27.03.2024
18.04.2024
brak danych 30.04.2024

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.