Aktualności i informacje z rynku

Nowości

 • 11.07.2024

  Produkty strukturyzowany TECHNOLOGICZNY DUET USD - zapisy do 8.08.2024 r.

  Zobacz szczegóły
 • 09.07.2024

  Produkty strukturyzowane oparte o akcje TESLA Inc. - zapisy do 19.07.2024 r.

  Zobacz szczegóły
 • 05.07.2024

  Zaprzestanie obsługi zleceń kupna akcji amerykańskich spółek notowanych na rynku GlobalConnect.

  Zobacz szczegóły

Subskrypcje

 • 11.07.2024

  Produkt strukturyzowany z ochroną kapitału w dacie wykupu w USD: Dwuletni Certyfikat z Ochroną Kapitału w Dacie Wykupu Powiązany z Akcjami ASML Holding N.V. oraz SAP SE, w USD, emitowany przez Goldman Sachs International („Technologiczny Duet USD")

  Zobacz szczegóły
 • 09.07.2024

  Oferta archiwalna

  Produkty strukturyzowane bez ochrony kapitału w PLN: Roczny Certyfikat Powiązany z Akcjami Tesla, Inc. bez Ochrony Kapitału w PLN

  Zobacz szczegóły
 • 02.07.2024

  Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dacie wykupu w PLN: Roczny Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst of Powiązany z Akcjami NOVO NORDISK A/S-B i Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), w PLN

  Zobacz szczegóły

Oferty pierwotne

 • 09.02.2024

  Oferta archiwalna

  Oferta publiczna obligacji serii AO7 KRUK S.A.

  Zobacz szczegóły
 • 05.02.2024

  Oferta archiwalna

  Oferta publiczna obligacji serii AO6EUR KRUK S.A.

  Zobacz szczegóły
 • 18.01.2024

  Oferta archiwalna

  Oferta publiczna obligacji serii AO5EUR KRUK S.A.

  Zobacz szczegóły

Promocje

Sprawdź aktualne oferty specjalne przygotowane dla klientów Biura Maklerskiego Pekao

Kalendarium spółek

Wezwania

 • 07.06.2024

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki OEX 24 S.A.

  Przedmiotem niniejszego wezwania jest 489.514 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych wyemitowanych przez OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLTELL000023.

  Zobacz szczegóły
 • 29.05.2024

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki BRAND 24 S.A.

  Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 944.616 akcji wyemitowanych przez spółkę Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, tj. 944.616 (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLBRN2400013, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stanowiących 42,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

  Zobacz szczegóły
 • 22.05.2024

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki OVOSTAR UNION PUBLIC COMPANY LIMITED

  Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 273.066 akcji wyemitowanych przez Ovostar Union Public Company Limited, spółkę prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, Cypr, adres: 1, Lampousas street, 1095, Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek (Registrar of Companies) pod numerem ΗΕ 391687, stanowiących 4,55% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do 4,55% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, będących przedmiotem obrotu giełdowego na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: NL0009805613.

  Zobacz szczegóły

Oferty zakupu akcji

 • 19.07.2024

  Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki ADVERTIGO S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka ADVERTIGO S.A. w dniu 18 lipca 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji ADVERTIGO S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLADMSC00013 oraz akcje zwykłe imienne pod kodem ISIN PLADMSC00021.

  Zobacz szczegóły
 • 19.07.2024

  Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC S.A. w dniu 15 lipca 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLKPWEC00015.

  Zobacz szczegóły
 • 10.07.2024

  Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki CYBER_FOLKS S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż Cyber_Folks S.A. w dniu 8 lipca 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji Cyber_Folks S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLR220000018.

  Zobacz szczegóły

Przymusowy wykup

Spółka Cena wykupu Data
SESCOM S.A. 77,83 zł 20.06.2024
WOJAS S.A. 8,20 zł 10.05.2024
BIOFACTORY S.A. 4,94 zł 26.04.2024

Dywidendy

Lp. Spółka Dzień ustalenia praw Dzień wypłaty dywidendy Kwota dywidendy Data WZA UWAGI
1 7FIT 21.08.2024 28.08.2024 0,14 PLN 25.06.2024 Uchwalona
2 ABAK 12.07.2024 24.07.2024 0,33 PLN 28.06.2024 Uchwalona
3 ABPL 15.03.2024 05.04.2024 2,00 PLN 06.03.2024 Uchwalona

Prawo poboru

Aktualne oferty w ramach praw poboru

Nazwa spółki Dzień ustalenia Liczba PP : akcję Cena emisyjna Zapisy Notowania Przydział

PROACTA S.A
seria Z

11.06.2024​ 28 do 1 0,50 zł 18.06.2024
10.07.2024
brak danych 22.07.2024

GI GROUP POLAND S.A.
seria Z

12.01.2024​ 1 do 0,5 1,45 zł 4.06.2024
12.07.2024
brak danych 26.07.2024

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.