Nowość

Nowość

Sprawdź prognozę podatkową za 2023 rok.

W serwisie internetowym Pekao24 oraz w aplikacji mobilnej PeoPay możesz sprawdzić prognozę podatkową za bieżący rok.

Czym jest prognoza podatkowa

Prognoza podatkowa to szczegółowe zestawienie zdarzeń podatkowych, które wystąpiły w ciągu bieżącego roku podatkowego i zawiera m.in.

  • cenę nabycia oraz zbycia danego waloru,
  • wartość zlecenia,
  • wartość prowizji,
  • podsumowanie przychodów i kosztów.

Dzięki prognozie zweryfikujesz dochody z inwestycji jeszcze w trakcie trwania roku obrotowego, uzyskasz informacje o przybliżonej wartości osiągniętego dochodu do opodatkowania lub poniesionej straty.

Dane są aktualizowane codziennie. Prognoza zawiera wszystkie rozliczone transakcje od początku bieżącego roku. Pamiętaj, że transakcje na rynku kasowym rozliczane są na koniec drugiego dnia roboczego po ich zawarciu.

Jak sprawdzić prognozę podatkową

Prognozę podatkową możesz sprawdzić w serwisie Pekao24 lub w aplikacji PeoPay. Po zalogowaniu przejdź do działu INWESTYCJE, wybierz zakładkę HISTORIA i przycisk GIEŁDA, a następnie opcję Informacja podatkowa.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem 22 591 22 00 (koszt połączenia wg taryfy operatora).