Nowość

Nowość

Kod promocyjny dla funduszy

Do 30 czerwca 2022 r. obniżamy o 100% opłatę manipulacyjną za zlecenia nabycia, zamiany(1) lub konwersji(2) jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy składanych w serwisie internetowym Pekao24 z wykorzystaniem kodu promocyjnego(3): P-PROMOCJA-100%

W zakładce Inwestycje możesz wybrać z szerokiej oferty funduszy!

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy / subfunduszy znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Biura Maklerskiego Pekao S.A.

Oferta dotyczy:

  • nabyć,
  • dodatkowych nabyć,
  • zamiany oraz konwersji

jednostek / tytułów uczestnictwa w ramach dowolnego konta regularnego(4) funduszu dystrybuowanego przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem serwisu internetowego Pekao24 z wykorzystaniem kodu promocyjnego: P-PROMOCJA-100%

Kod promocyjny zostanie aktywowany wyłącznie w przypadku gdy nabywany funduszu jest zgodny z celami i preferencjami Klienta określonymi na podstawie kwestionariusza preferencji, potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności.

Szczegółowe informacje dotyczące promocji >>

(1) Zamiana ‒ jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami i nabycie za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia jednostek uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.

(2) Konwersja ‒ jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego i nabycie za środki uzyskane z tego odkupienia jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez to samo TFI.

(3) Kod promocyjny - unikalny ciąg znaków, który po wprowadzeniu w trakcie składania zlecenia dotyczącego funduszy inwestycyjnych w ramach bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24, uprawnia do skorzystania ze zniżki w opłacie manipulacyjnej, po spełnieniu wszystkich warunków przypisanych danemu kodowi promocyjnemu.

(4) Konto regularne – konto w funduszu inwestycyjnym lub subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, funkcjonujące na zasadach ogólnych (kontem regularnym nie jest konto prowadzone w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, programach systematycznego oszczędzania oraz Konto PPK).

Informacje związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne w Biurze Maklerskim Pekao

Niniejsze informacje są upowszechniane przez Biuro Maklerskie Pekao w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie: https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID/ryzyka.html.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podawana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty, jak również podatek od zysków kapitałowych obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego oraz opłat zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Statutach, Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Biura Maklerskiego Pekao. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

Wartość aktywów netto funduszy może się charakteryzować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub stosowane techniki zarządzania. Żaden fundusz / subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.

Korzystanie z usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wymaga zawarcia z Biurem Maklerskim Pekao aneksu dotyczącego świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa.

Informacja nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję