Nowość

Nowość

Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych w lutym 2024 r. – brak sprzedaży 29 lutego 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacjami zawartymi w listach emisyjnych, w terminie 1 - 28 lutego br. prowadzimy sprzedaż nowych emisji detalicznych obligacji skarbowych.

W związku z tym w dniu 29 lutego br. nie prowadzimy sprzedaży obligacji.


Nota prawna
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny. Nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, nie jest poradą ani rekomendacją. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje dotyczące produktu określone są w liście emisyjnym.
Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe/regulacje-i-taryfy-oplat oraz w placówkach maklerskich.