Nowość

Nowość

CEZ a.s. wypłata dywidendy w 2017 r.

Podstawowe informacje:

   
Stawka dywidendy za 1 akcję: 33,00 CZK
Standardowa stawka podatku: 

35 %

Preferencyjna stawka podatku dla polskich akcjonariuszy:

5 % (0 % dla funduszy emerytalnych, organizacji międzynarodowych i ponadnarodowych)

Dzień ustalenia praw: 27 czerwca 2017 r.
Termin wypłaty dywidendy: 1 sierpnia 2017 r.

Informacje dotyczące możliwości uzyskania niższej stawki podatkowej (relief at source):

Polscy akcjonariusze mogą starać się uzyskać preferencyjną stawkę podatkową składając za pośrednictwem DM Pekao do KDPW, a dalej do Clearstream Banking Luxembourg wymagane prawem dokumenty.

W przypadku, gdy intencją Pani/Pana będzie uzyskanie preferencyjnej stawki podatkowej niezbędne jest dostarczenie do Centrali DM Pekao w terminie do 3 lipca 2017 r. do godz. 15.00 oryginałów następujących dokumentów (formularze dokumentów w załączeniu):

 • dokument wystawiony przez właściwy dla podatnika urząd skarbowy dotyczący jego statusu podatkowego, tj. Certyfikat Rezydencji, który powinien być wystawiony za okres uwzględniający record date, tj. 27 czerwca 2017 r. i jego data wystawienia powinna przypadać po dniu ustalenia praw, oraz
 • jedną z poniżej wymienionych deklaracji własności, odpowiednio:

a. w przypadku osób fizycznych i osób prawnych:

oryginał wystawionej i podpisanej przez akcjonariusza (w przypadku osób prawnych zgodnie z zasadami reprezentacji) deklaracji własności (Declaration of Beneficial Ownership). W deklaracji własności w polu Account (Clearstream Banking account number) należy wpisać numer konta prowadzonego przez CBL dla KDPW – 72457.

b. w przypadku funduszy emerytalnych:

oryginał wystawionej i podpisanej przez akcjonariusza (zgodnie z zasadami reprezentacji) deklaracji identyfikującej akcjonariusza jako fundusz emerytalny (Declaration of an EU/EEA Pension Fund). Poprzez fundusz emerytalny uprawniony do ubiegania się o zerową stawkę podatku rozumie się „a pension fund operating in the EU, Norway or Iceland whose income is not attributable to a permanent establishment of the company in the Czech Republic”, lub

c. w przypadku organizacji międzynarodowych i ponadnarodowych:

oryginał wystawionej i podpisanej przez akcjonariusza (zgodnie z zasadami reprezentacji) deklaracji identyfikującej akcjonariusza jako organizację międzynarodową lub ponadnarodową (Declaration of Beneficial Ownership for International and Supranational Organisations). Do deklaracji należy dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające status akcjonariusza, np. zaświadczenie władz podatkowych, akty założycielskie, umowy międzynarodowe, oraz wszelkie inne mogące być pomocne w właściwej identyfikacji.

Jeśli w imieniu akcjonariusza deklarację wypełnia i podpisuje pełnomocnik, w treści deklaracji musi być jasno wskazane, iż  jest do tego uprawniony na podstawie pełnomocnictwa, które należy wystawić na udostępnionym wzorze (Power of Attorney) i dołączyć do deklaracji.

Dodatkowa informacja dla Klientów będących osobami prawnymi:

Zwracamy uwagę, iż wszystkie dokumenty przygotowywane przez akcjonariusza  powinny być wystawione na papierze firmowym (dotyczy wyłącznie akcjonariuszy instytucjonalnych), zawierać datę wystawienia oraz powinny być opatrzone pieczęcią firmową i podpisami uprawnionych osób. Ponadto, konieczne jest aby we wszystkich dokumentach dotyczących danego akcjonariusza występowała dokładnie taka sama nazwa podmiotu ubiegającego się o preferencyjną stawkę podatku. Ewentualne rozbieżności mogą spowodować odrzucenie dokumentów.

Opłaty:

W związku z procedurą „relief at source” zastosowanie mają opłaty zgodnie z punktem 8.6.2 Tabeli Opłat KDPW S.A. w wysokości 340 zł. od jednego dokumentu, lecz nie mniej niż 800 zł.
W przypadku relief at source przekazywane są co najmniej dwa dokumenty akcjonariusza.
W związku z powyższym w przypadku decyzji o skorzystaniu z prawa o ubieganie się o zastosowanie niższej stawki podatku, niezbędne będzie uiszczenie stosownej opłaty na rzecz DM we wskazanej wysokości.

Procedura dostarczenia dokumentów:

 • Wzory wymaganych dokumentów (tj. Declaration of Beneficial Ownership oraz Power of Attorney) stanowią załączniki do niniejszej informacji. Certyfikat rezydencji wydawany jest przez właściwy urząd skarbowy.
 • Oryginały dokumentów należy dostarczyć  do Centrali DM Pekao w nieprzekraczalnym terminie do 3 lipca 2017 r. do godz. 15.00 na adres:           
  Dom Maklerski Pekao

  Zespół Ewidencji Papierów Wartościowych 
  ul. Wołoska 18    
  02-675 Warszawa
 • Na kopii dokumentu Deklaracja Własności (Declaration of Beneficial Ownership) prosimy Panią/Pana o złożenie w obecności pracownika PUM adnotacji dot. wyrażenia zgody na pobranie opłaty za czynności związane z realizacją procedury otrzymania dywidendy z niższą stawką podatkową w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat KDPW S.A.
  Kopia dokumentu z podpisaną przez Panią/Pana adnotacją musi być przekazana do DM
  Pekao wraz z pozostałymi dokumentami

Uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku w terminie późniejszym „quick refund”:

 • W przypadku dywidendy wypłacanej w 2017 roku akcjonariusze będą mieli także możliwość  ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku w terminie późniejszym. Zastosowanie będą miały dokładnie takie same dokumenty jak w przypadku procedury  „relief at source”. Ostateczny termin dostarczenia oryginałów dokumentów do Centrali DM Pekao to 31 lipca 2017 r. do godz. 15.00.     
  Z uwagi jednak na fakt, że jest to operacja realizowana na zasadzie „best effort basis”, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rekomenduje akcjonariuszom ubieganie się o uzyskanie niższej stawki podatkowej wg procedury „relief at source” (t.j. zastosowanie ulgi u źródła).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z PUM DM Pekao.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję