Nowość

Nowość

1 grudnia 2023 r. rozpoczynamy sprzedaż nowych emisji detalicznych obligacji skarbowych.

Oferta obejmuje:

Trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym o nazwie skróconej OTS0324.

 • oferowane do sprzedaży od 1 do 31 grudnia 2023 r.
 • nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych)
 • oprocentowanie jest stałe i wynosi 3,00% w stosunku rocznym
 • odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji.

Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej o nazwie skróconej ROR1224.

 • oferowane do sprzedaży od 1 do 31 grudnia 2023 r.
 • nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych)
 • w pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 6,25% w skali roku.
 • począwszy od drugiego okresu odsetkowego stopa procentowa jest obliczana jako suma stopy referencyjnej NBP i marży 0,00%. 
 • odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej obligacji w miesięcznych okresach odsetkowych, poczynając od pierwszego dnia okresu odsetkowego.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej o nazwie skróconej DOR1225.

 • oferowane do sprzedaży od 1 do 31 grudnia 2023 r.
 • nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych)
 • w pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 6,50% w skali roku.
 • począwszy od drugiego okresu odsetkowego stopa procentowa jest obliczana jako suma stopy referencyjnej NBP i marży 0,50%.
 • odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej obligacji w miesięcznych okresach odsetkowych, poczynając od pierwszego dnia okresu odsetkowego.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym o nazwie skróconej TOS1226.

 • oferowane do sprzedaży od 1 do 31 grudnia 2023 r.
 • nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych)
 • oprocentowanie obligacji wynosi 6,60% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres trzech lat.
 • odsetki od obligacji są naliczane:
  1) od wartości nominalnej danej obligacji, poczynając od dnia jej sprzedaży, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym;
  2) od wartości nominalnej obligacji, powiększonej o odsetki naliczone na koniec każdego poprzedniego rocznego okresu odsetkowego, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe o nazwie skróconej COI1227.

 • oferowane do sprzedaży od 1 do 31 grudnia 2023 r.
 • nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych)
 • w pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 6,75% w skali roku.
 • począwszy od drugiego okresu odsetkowego stopa procentowa jest zmienna i jest obliczana jako suma wskaźnika inflacji i marży 1,25%.
 • odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej obligacji, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od pierwszego dnia okresu odsetkowego.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o nazwie skróconej EDO1233.

 • oferowane do sprzedaży od 1 do 31 grudnia 2023 r.
 • nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych)
 • w pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 7,00% w skali roku.
 • począwszy od drugiego okresu odsetkowego stopa procentowa jest zmienna i jest obliczana jako suma wskaźnika inflacji i marży 1,50%.
 • odsetki od obligacji są naliczane:
  1) od wartości nominalnej obligacji, poczynając od dnia jej sprzedaży, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym;
  2) od wartości nominalnej obligacji, powiększonej o odsetki naliczone na koniec każdego poprzedniego rocznego okresu odsetkowego, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych.

Podane wysokości oprocentowania będących w ofercie obligacji są w wysokości nominalnej a nie w wysokości realnej, która uwzględnia inflację. Nabywając obligacje skarbowe Klient narażony jest na ryzyko inflacji. Ryzyko to oznacza, że w wyniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych następuje spadek siły nabywczej pieniądza (kwota inwestycji wraz z wypłaconym oprocentowaniem może nie pozwalać na nabycie tego samego koszyka dóbr co kwota inwestycji w dniu zakupu obligacji).

 

Nota prawna:

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny. Nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, nie jest poradą ani rekomendacją. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje dotyczące produktu określone są w liście emisyjnym.

Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie https://www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe/regulacje-i-taryfy-oplat.html oraz w placówkach maklerskich.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję