Nowość

Nowość

OFERTA ODKUPU AKCJI UNICREDIT S.p.A.

W związku z otrzymaniem komunikatu od Clearstream Banking S.A., Luxembourg (za pośrednictwem KDPW S.A.) uprzejmie informujemy, iż Emitent UNICREDIT S.p.A. ogłosił dobrowolną ofertę odkupu akcji oznaczonych kodem ISIN: IT0005239360 po cenie 16,34 EUR za akcję.

Oferta odkupu akcji jest związana ze zmianą statutu spółki, uchwaloną na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 grudnia 2017 r., dotyczącą między innymi zniesienia górnego limitu procentowego głosów, z których można wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (dotychczas ograniczenie to wynosiło 5% głosów), jak również zmiany art. 5, 15 i 17 Statutu Spółki.

Oferta odkupu jest skierowana do akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w ww. Walnym Zgromadzeniu, głosowali przeciw lub wstrzymali się od głosu i może dotyczyć części lub całości posiadanych papierów. Mogą z niej skorzystać inwestorzy, którzy posiadali akcje (zgłaszane do sprzedaży) nieprzerwanie od daty Walnego Zgromadzenia, na którym zapadły powyższe decyzje, do dnia zlecenia sprzedaży akcji i które to akcje pozostaną ich własnością do zakończenia procesu odkupu.

Łączna liczba akcji podlegających odkupowi nie może przekroczyć 5.564.220 sztuk, reprezentujących 0,25 % kapitału zakładowego Emitenta (90.919.354,00 EUR), stąd w przypadku zgłoszenia większej liczby akcji do odkupu Emitent może dokonać proporcjonalnej redukcji.

W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej należy dopełnić następujących formalności:

  1. udać się do najbliższego Punktu Usług Maklerskich DM Pekao i złożyć dyspozycję blokady akcji Unicredit w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2017 r. do godz. 16.00. Na dyspozycji prosimy o złożenie przez Panią/Pana adnotacji dot. wyrażenia zgody na pobranie opłaty za czynności związane z realizacją procedury odkupu wynikającej z Tabeli Opłat KDPW S.A. i stanowiącej równowartość 50 EUR (liczonej wg kursu NBP z dnia poprzedniego),
  2. udostępnić do wglądu oryginał oraz umożliwić wykonanie przez pracownika PUM kopii podpisanego przez Panią/Pana dokumentu „Unicredit S.P.A – Withdrawal Notice Standard Form” – formularz stanowi załącznik do niniejszej procedury,
  3. wysłać bezpośrednio do Emitenta podpisany oryginał dokumentu „Unicredit S.P.A – Withdrawal Notice Standard Form” wskazujący jako pośrednika „Intermediary”: „Clearstream Banking S.A., Luxembourg”,
  4. Niniejszy dokument powinien zostać przesłany rejestrowaną przesyłką na adres: UNICREDIT S.p.A. Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, 20154 Milan, Italy w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2017 r.,
  5. w przypadku gdyby akcje zgłaszane do odkupu były przedmiotem zastawu wymagane jest przedłożenie Emitentowi dodatkowego oświadczenia.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję