Nowość

Nowość

Zakup obligacji w drodze zamiany – OTS0524, ROR0524

Posiadacze obligacji 3-miesięcznych OTS0524 oraz rocznych ROR0524 mogą złożyć dyspozycję zakupu obligacji w drodze zamiany na obligacje:

 • 3-miesięczne (OTS) - tylko posiadacze OTS0524,
 • roczne (ROR),
 • 2-letnie (DOR),
 • 3-letnie (TOS),
 • 4-letnie (COI),
 • 10-letnie (EDO)

sprzedawane od 1 do 31 maja 2024 r. przez Biuro Maklerskie Pekao.

Cena zakupu obligacji w drodze zamiany, w zależności od wyboru „nowego” rodzaju obligacji, wynosi:

 • dla obligacji 3-miesięcznych (OTS) – 100,00 zł
 • dla obligacji rocznych (ROR), 2-letnich (DOR), 3-letnich (TOS), 4-letnich (COI) i 10-letnich (EDO) – 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

Możliwość składania dyspozycji zamiany rozpoczyna się 25 kwietnia 2024 r., a kończy trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykupu posiadanych obligacji (sobota nie jest dniem roboczym).
Co oznacza, że np. dla posiadaczy obligacji pierwszej transzy, czyli nabytych:

 • 1 lutego 2024 r. – w przypadku OTS0524
 • 1 maja 2023 r. – w przypadku ROR0524

ostatnim dniem zakupu obligacji w drodze zamiany jest 26 kwietnia 2024 r.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać:

 • przez Internet w Pekao24 i aplikacji PeoPay,
 • bezpośrednio w Punktach Sprzedaży Obligacji zlokalizowanych w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao i Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w wybranych oddziałach Banku Pekao S.A,
 • w serwisach telefonicznych Biura Maklerskiego Pekao.

 

Nota prawna:

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny. Nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, nie jest poradą ani rekomendacją. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje dotyczące produktu określone są w liście emisyjnym.

Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie https://www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe/regulacje-i-taryfy-oplat.html oraz w placówkach maklerskich.