Nowość

Nowość

Zapisy na akcje spółki Play Communications S.A.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII.

Zapisy na akcje spółki Play Communications S.A.

Podstawowe informacje o Play Communications S.A.

Play Communications S.A. („Emitent”) jest operatorem najszybciej rosnącej sieci telefonii komórkowej w Polsce oraz drugim operatorem pod względem raportowanej liczby klientów (14,3 mln klientów na 31 marca 2017 r.). Play Communications S.A. oferuje szeroki zakres usług telekomunikacyjnych opartych na technologii komórkowej, w tym: usługi głosowe, usługi transmisji danych i wideo, wiadomości tekstowe, a także usługi dodane oraz sprzedaż telefonów komórkowych i innych urządzeń klientom indywidualnym oraz biznesowym w Polsce.

Prospekt Emisyjny
Materiał informacyjny o Spółce i Ofercie

Zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane są na zasadach określonych w Prospekcie Emisyjnym w dniach 4-7 lipca 2017 r. (Pierwszy Okres Przyjmowania Zapisów z Przydziałem Preferencyjnym) oraz w dniach 8-12 lipca 2017 r. (Drugi Okres Przyjmowania Zapisów) za pośrednictwem:

 • Pełnozakresowych Punktów Usług Maklerskich
 • Infolinii Domu Maklerskiego 800 105 800 (połączenie bezpłatne), 22 591 22 00 (wg taryfy operatora),
 • Systemu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
 • Aplikacji mobilnej Pekao24Makler (system IOS/Android/Windows Phone)
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych, a także Aktywnego Statusu dostępu do rachunku inwestycyjnego w serwisie mobilnym.

Warunki specjalne:

Kalendarium Oferty

   
3 lipca 2017 r. Publikacja prospektu emisyjnego
4 – 7 lipca 2017 r. Pierwszy Okres Przyjmowania Zapisów od Inwestorów Indywidualnych (z Przydziałem Preferencyjnym)
8 – 12 lipca 2017 r. Drugi Okres Przyjmowania Zapisów od Inwestorów Indywidualnych
13 lipca 2017 r. Publikacja Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
do 20 lipca 2017 r. Przydział Akcji Oferowanych
27 lipca 2017 r. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji Emitenta na GPW

Podstawowe informacje o Ofercie Detalicznej

 • W ramach Oferty oferowanych jest nie więcej niż 121.572.621 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda, w tym:
  - do 97.837.526 akcji istniejących,
  - do 11.052.056 akcji dodatkowego przydziału,
  - do 12.696.404 akcji istniejących sprzedawanych w przypadku decyzji o zwiększeniu oferty.
  Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW wszystkich wyemitowanych i istniejących akcji o wartości nominalnej 0,00012 EUR każda, tj. 250.000.000 akcji, w tym Akcji Oferowanych.
 • Uprawnionymi do złożenia zapisu w DM Pekao są Inwestorzy Indywidualni: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej inne niż osoby fizyczne, z wyłączeniem osób amerykańskich w rozumieniu Regulacji S.
 • Cena Maksymalna: 44 zł
 • Minimalny zapis: 1 Akcja Sprzedawana
 • Maksymalny zapis: 6.000.000 Akcji Sprzedawanych
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny
 • W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao
 • Współoferującymi Akcje Sprzedawane są Bank Zachodni WBK S.A. i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

„Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który został sporządzony w języku angielskim zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier – luksemburską komisję nadzoru finansowego w dniu 30 czerwca 2017 r. („Prospekt”) oraz opublikowany po przekazaniu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier odpowiedniego zawiadomienia do Komisji Nadzoru Finansowego, jest wraz z tłumaczeniem jego podsumowania na język polski, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Play Communications S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt (wraz z tłumaczeniem jego podsumowania na język polski) jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.playcommunications.com ), dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych na stronach internetowych Współoferujących – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz Banku Zachodniego WBK S.A. (www.dmbzwbk.pl) oraz na stronie Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (www.bourse.lu).

 

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”)) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.”

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję