Nowość

Nowość

Produkt strukturyzowany PODNIEBNY TRANSPORT EUR - zapisy do 13.12.2023

Do 13 grudnia 2023 r. przyjmujemy zapisy na produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dacie zapadalności w EUR: 2-letni Certyfikat z Ochroną Kapitału w Dacie Wykupu Powiązany z Akcjami Airbus SE i FedEx Corp. w EUR

Sprawdź szczegóły >>