Nowość

Nowość

Zmiany w obsłudze Klientów DM Pekao od 3 stycznia 2018 roku.

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem od dnia 3 stycznia 2018 r. zmian w obsłudze Klientów w Domu Maklerskim Pekao (DM) przekazujemy szczegółowe informacje z prośbą o zapoznanie się z nimi i stosowanie nowych zasad.

Wdrożenie nowych rozwiązań związane jest z dostosowaniem działalności DM, systemów informatycznych oraz regulacji do wymogów MiFID II*. Ma to wpływ na zasady i zakres świadczonych dla Państwa usług oraz dostępność systemu internetowego Pekao24Makler na przełomie roku 2017/2018.
 

OBSŁUGA KLIENTÓW NA PRZEŁOMIE ROKU 2017 i 2018

W związku z realizacją prac związanych z wdrożeniem MiFID II oraz procesem zamknięcia roku kalendarzowego serwis internetowy Pekao24Makler oraz system informatyczny DM Pekao będzie niedostępny od godz. 17:05 dnia 29 grudnia 2017 r. do godz. 07:00 dnia 3 stycznia 2018 r.

Uwzględniając brak sesji giełdowej w dniu 2 stycznia 2018 roku ze względu na zakres zmian wprowadzanych w systemach GPW, KDPW oraz domach maklerskich obsługa bezpośrednia Klientów w Punktach Usług Maklerskich oraz za pośrednictwem Konsultantów Contact Center DM prowadzona będzie w ograniczonym zakresie poza systemem, z wyłączeniem możliwości realizacji operacji wypłat / przelewów środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego, a także zmiany i aktywacji usług.

W dniu 2 stycznia 2018 r. w PUM Domu Maklerskiego, obsługa będzie prowadzona poza systemem.
 

NOWE WZORY UMÓW I ANEKSÓW 

Z dniem 3 stycznia 2018 r. DM Pekao wprowadzi dla Klientów nowy wzór:

 • Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao (Umowa) – dotyczy nowych Klientów,
 • Aneksów do Umowy – dotyczy dotychczasowych Klientów chcących rozszerzyć zakres usług, z których korzystają. 

Po zawarciu Umowy lub Aneksu – według nowego wzorca – Klienci otrzymają możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności związanych z aktywacją tej usługi. 


NOWY KWESTIONARIUSZ ADEKWATNOŚCI MiFID

W ramach wzmocnienia ochrony i świadomości inwestycyjnej Klientów z dniem 3 stycznia 2018 DM Pekao wprowadza nowy kwestionariusz adekwatności, który obejmie wszystkie usługi i produkty z oferty DM Pekao. Wynikiem tego badania będzie ocena adekwatności odrębnie prezentowana dla poszczególnych usług i grup produktów inwestycyjnych z oferty DM Pekao.

Klienci, którzy nie przeszli dotychczas kompleksowego badania adekwatności, a także Osoby które przeszły badanie w oparciu o kwestionariusze dostępne przed 2 stycznia 2018 r. proszeni są o wypełnienie nowego kwestionariusza u pracownika w Punkcie Usług Maklerskich, za pośrednictwem konsultanta Contact Center DM Pekao lub samodzielnie po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24Makler (zakładka Ustawienia / Moje dane / Dane MIFID).

Na podstawie uzyskanych wyników, DM Pekao będzie wyświetlał ostrzeżenia w serwisie internetowym Pekao24Makler o nieadekwatnych usługach i produktach inwestycyjnych przed przyjęciem zlecenia na instrumenty finansowe dostępne w ofercie publicznej oraz na rynku regulowanym. Ostrzeżenia będą wyświetlane również wtedy, gdy na podstawie przeprowadzonego badania adekwatności, DM Pekao nie będzie mógł ocenić wiedzy i doświadczenia Klienta.


AKTUALIZACJA ZAKRESU DANYCH KLIENTA

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującą Ustawą CRS** Ustawą FATCA***, a także regulacją MIFIR**** Bank Pekao SA (Bank), jako raportująca polska instytucja finansowa, jest zobowiązany pozyskiwać i przetwarzać określone informacje o Klientach oraz ich rachunkach w rozumieniu przedmiotowych regulacji, w tym dokonywać zgłoszenia szczegółów zawieranych transakcji do krajowego podmiotu nadzorującego.

Uwzględniając powyższe przypominamy o podstawowym zakresie danych wymaganych regulacjami, który obejmuje w szczególności:

 • w przypadku osoby fizycznej - posiadacza rachunku, współposiadaczy rachunku wspólnego lub pełnomocników: 
  • datę urodzenia, 
  • dla Klientów będących obywatelami Polski: numer PESEL lub NIP,  
  • dla Klientów będących obywatelami innych państw: krajowy identyfikator Klienta, właściwy dla kraju obywatelstwa Klienta,  
  • od osób fizycznych oświadczenia dotyczącego obywatelstwa USA lub rezydencji amerykańskiej (oświadczenie FATCA) a także oświadczenie o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku - oświadczenie CRS. 
 • w przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:
  • wymagany jest identyfikator LEI***** oraz powyżej wskazane dane osobowe reprezentantów uprawnionych do składania do DM Pekao dyspozycji lub zleceń w imieniu firmy;
  • oświadczenie pozwalające na określenie statusu FATCA oraz oświadczenie o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku („oświadczenie CRS”). 

Zwracamy uwagę, że od 3 stycznia 2018 r. DM Pekao nie będzie mógł świadczyć usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub wykonywać innych czynności, w ramach których pośredniczy przy zawieraniu transakcji na rachunek Klientów, dla których nie posiada wspomnianych powyżej danych lub posiada dane niepełne, nieaktualne lub nieprawidłowe.

W związku z powyższym ponawiamy prośbę o zweryfikowanie poprawności danych oraz poinformowanie DM Pekao przez zobowiązane podmioty o aktualnym kodzie LEI


INFORMACJE O KOSZTACH INWESTYCJI

Również od 3 stycznia 2018 r. poszerzony zostanie zakres informacji prezentowanych dla Klienta z zakresu kosztów inwestycji dostępnych przed złożeniem zlecenia.

Oprócz standardowych kalkulatorów umożliwiających obecnie obliczenie wartości zlecenia z prowizją lub określenia wolumenu sztuk instrumentów finansowych dostępnych do nabycia po wskazaniu kwoty zlecenia, dodatkowo w formatce zlecenia będzie możliwe pobranie informacji o zagregowanych kosztach mających wpływ na zwrot z inwestycji, między innymi:

 • koszty nabycia, 
 • opłaty związane z usługą, 
 • opłaty za zarządzanie, 
 • koszty wyjścia, 
 • otrzymywane przez DM Pekao świadczenia pieniężne od podmiotów trzecich.  

Wierzymy, że wprowadzone zmiany przyczynią się do zwiększenia ochrony interesów Klientów, zgodnie z celem Dyrektywy MiFID II.  Zachęcamy do wypełnienia nowego kwestionariusza adekwatności MiFID oraz weryfikacji danych osobowych. Pozwoli to na sprawne korzystanie z usług DM Pekao po dniu 3 stycznia 2018 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Domu Maklerskiego Pekao pod numerami:

 • 800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych);
 • +48 22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora).

Przekazując powyższe życzymy Państwu udanych inwestycji w 2018 roku.

 

Z poważaniem,

Dom Maklerski Pekao

 

* MiFID II – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.
** Ustawa CRS - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa CRS”), stanowiąca równocześnie implementację dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.
*** Ustawa FATCA - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Ustawa FATCA; Dz.U.2015.1712, z późn.zm.).
**** MIFIR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EU) nr 648/2012 oraz rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) nr 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie MIFIR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (RTS 22). 
***** Kod LEI (Legal Entity Identifier) to 20 znakowy, alfanumeryczny identyfikator, nadawany przez uprawnione do tego licencjonowane jednostki, zawierający informacje na temat danego podmiotu i przyznawany na cały okres funkcjonowania tego podmiotu. W Polsce kody LEI nadaje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (https://lei.kdpw.pl).

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję