Nowość

Nowość

Unieważnienie zleceń maklerskich dotyczących wybranych instrumentów finansowych, dla których zmianie ulega minimalna wielkość zmian cen / krok notowań

Zmiana kroku notowań dla akcji notowanych na rynku regulowanym - unieważnienie zleceń maklerskich dotyczących wybranych instrumentów finansowych.

28 marca 2024 r. (po zakończeniu sesji) GPW dokona eliminacji zleceń dotyczących wybranych instrumentów finansowych, dla których zmianie ulega minimalna wielkość zmian cen / krok notowań.  Z dniem 1 kwietnia.2024 r. Giełda Papierów Wartościowych zmienia krok notowań dla akcji notowanych na Rynku Głównym GPW , Rynku NewConnect , Rynku GlobalConnect.

Szczegółowe informacje dotyczące kroków notowań znajdziesz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych.

Linki do Uchwał Zarządu GPW z załącznikami: