Pozostałe zdarzenia

Pozostałe zdarzenia

Data komunikatu Identyfikator zdarzenia Nowy komunikat / aktualizacja Rodzaj zdarzenia ISIN
instrumentu bazowego
ISIN instrumentu tymczasowego Strona Emitenta Ostatni dzień gwarantujący udział w prawach Pierwszy dzień bez prawa (ex date) Dzień ustalenia praw (record date) Początek okresu wyboru Ostatni dzień okresu wyboru Termin emitenta  Dzień płatności Końcowy termin ochrony kupującego Dodatkowe informacje
2020-09-30 PL20DVCA0015 NOWY Dywidenda BG11SOSOBT18       2020-10-08 2020-10-09       Nieznany   0,04 BGN
2020-09-30 C769043-07745121 AKTUALIZACJA Spin Off DE0007236101    www.siemens-energy.com/investorrela
tions
  2020-09-28 2020-09-29       2020-09-30   Za każde 2 akcje Siemens przydział 1 akcji Siemens Energy (DE000ENER6Y0)
Ref DE0200910004K001
2020-09-30 C775977-50245700 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B06QFB75    https://www.iggroup.com/investors/s
hareholder-information
2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-10-22   TAXR//0,
GRSS//GBP 0,3024
2020-09-30 C776908-09449691 AKTUALIZACJA Spin Off GRS323003012    http://www.helex.gr/web/guest/companies-announcements 2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-09-29   ZDARZENIE OPÓŹNIONE ZE WZGLĘDÓW PODATKOWYCH
Obniżenie wartości nominalnej akcji o EUR 0,0155 (z EUR 0,23 na EUR 0,2145)
Dystrybucja akcji Mairanus Limited (spółka cypryjska) o wartości nominalnej 0,10 EUR, które docelowo będą przemianowane na Cairo Mezz (ISIN: CY0109232112) - o wartości odpowiadającej obniżeniu wartości nominalnej (1 nowa akcja za 12 posiadanych)
Nowe akcje, po uzyskaniu odpowiednich zgód, będą notowane na ASO (ENA) Athens Stock Exchange
2020-09-30 C780265-10405380 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00BKFB1C65      2020-08-19 2020-08-20 2020-08-21       2020-09-30   TAXR//0,
GRSS//GBP0,06
2020-09-30 C763429-09617410 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0004544929      2020-08-19 2020-08-20 2020-08-21       2020-09-30   TAXR//0,
GRSS//GBP0,2085
2020-09-30 C734696-09868310 NOWY Dywidenda SE0009922164      2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30       2020-11-04   TAXR//30,
GRSS//SEK6,25
2020-09-30 C769491-08405670 WYCOFANIE Prawa poboru NO0010081235  NO0010892722 https://nelhydrogen.com/investor-relations/press 2020-06-15 2020-06-16 2020-06-17       2020-10-09   OFERTA WYCOFANA PRZEZ EMITENTA
przydział 0,00832 prawa na 1 akcję, data wygaśnięcia 28.09.2020
prawa nie podlegają obrotowi/przeniesieniu
cena akcji w ofercie NOK18,45
termin składania zapisów u zagranicznego powiernika 2020-09-25  godz 16:00:00
2020-09-30 C780124-53270831 AKTUALIZACJA Dywidenda AT0000908504      2020-09-27 2020-09-28 2020-09-29       2020-09-30   TAXR//27,5
GRSS//EUR1,15
2020-09-30 C777256-07709951 NOWY Oferta wymiany FR0000125346     Nieznany Nieznany Nieznany       Nieznany   Opcje wykonania do wyboru poniżej:

:13A::CAON//001
:22F::CAOP//NOAC
:17B::DFLT//Y

:13A::CAON//002
:22F::CAOP//CASE
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
CRED ISIN FR0011981968 WORLDLINE SA (PA)
NEWO 11/7
:98B::PAYD//UKWN
:90B::OFFR//ACTU/EUR160,5

:13A::CAON//003
:22F::CAOP//SECU
:98B::PAYD//UKWN
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
CRED ISIN FR0011981968 WORLDLINE SA (PA)
NEWO//56,/29,
:98B::PAYD//UKWN

:13A::CAON//004
:22F::CAOP//CASH
DEBT ISIN FR0000125346 INGENICO GROUP SA (PA)
:98B::PAYD//UKWN
:90B::OFFR//ACTU/EUR123,1
2020-09-30 C789450-01861870 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591   https://tinyurl.com/y34xayrr 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06       2020-12-18   Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne
2020-09-30 C750515-08300800 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0114405324      2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15       2020-09-30   TAXR//0,
GRSS//USD0,61
2020-09-30 C789436-00850270 NOWY Dywidenda SE0000103814      2020-11-03 2020-11-04 2020-11-05       2020-11-10   TAXR//30,
GRSS//SEK7,
2020-09-29 C771186-01861870 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-25   TAXR//0,
GRSS//GBP 0,040433
2020-09-29 C776697-88865500 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B24CGK77     2020-08-19 2020-08-20 2020-08-21       2020-09-29   TAXR//0,
GRSS//GBP 0,73
2020-09-29 C776964-07764060 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009223206    https://www.smith-nephew.com/investor-centre/private-investors/dividends/ 2020-09-30 2020-10-01 2020-10-02       2020-10-28   TAXR//0,
GRSS//USD 0,144
Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne
2020-09-28 C789450-01861870 NOWY Dywidenda GB0007980591     2020-11-04 2020-11-05 2020-11-06       2020-12-18   Opcja wyboru: akcje lub środki pieniężne
2020-09-28 DE0210494407E001 AKTUALIZACJA Dywidenda DE000TRAT0N7     2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-09-28    
2020-09-28 EXRIEV2009100131 NOWY Prawa poboru ES0177542018 ES0677542906   2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15       2020-10-06   3/2
2020-09-28 C780172-00811370 NOWY Dywidenda GB0007099541     2020-08-19 2020-08-20 2020-08-21       2020-09-28   6.25 GBP
2020-09-28 C779083-00939290 NOWY Dywidenda GB0002162385     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-24    
2020-09-28 C750742-45040700 NOWY Dywidenda SE0001852419     2020-10-29 2020-10-30 2020-11-02       2020-11-05   0,87 SEK
2020-09-28 C780124-53270831 NOWY Dywidenda AT0000908504     2020-09-25 2020-09-28 2020-09-29       2020-10-30   1,15 EUR
2020-09-25 PL20DVCA0014 NOWY Dywidenda PLMKRNP00015     2020-09-28 2020-09-30 2020-10-01       2020-10-23   0,25 PLN
2020-09-25 C771186-01861870 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-25   TAXR//0,
GRSS//GBP 0,040433
2020-09-25 C788989-00749850 AKTUALIZACJA Dywidenda SE0000113250      2020-10-22 2020-10-23 2020-10-26       2020-10-29   TAXR//30,
GRSS//SEK 3,25
2020-09-25 C760526-00910181 AKTUALIZACJA Dywidenda FR0000120271      2020-09-24 2020-09-25 2020-09-28       2020-10-02   TAXR//28,
GRSS//EUR 0,66
2020-09-24 C785233-10354291 AKTUALIZACJA Dywidenda DE000TRAT0N7      2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-09-28   TAXR//0,
GRSS//EUR 1,
2020-09-24 C788989-00749850 NOWY Dywidenda SE0000113250      Nieznany Nieznany Nieznany       Nieznany   TAXR//30,
GRSS//SEK 3,25
2020-09-24 C779083-00939290 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0002162385      2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-24   TAXR//0,
GRSS//GBP 0,06
2020-09-24 C775977-50245700 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B06QFB75    https://www.iggroup.com/investors/s
hareholder-information
2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-10-22   TAXR//0,
GRSS//GBP 0,3024
2020-09-23 PL20DVCA0013 NOWY Dywidenda PLMVGMS00011     2020-09-28 2020-09-29 2020-09-30       2020-10-07   0,32 PLN
2020-09-23 C785255-09364831 NOWY Dywidenda IT0003132476      2020-09-20 2020-09-21 2020-09-22       2020-09-23   TAXR//26,
GRSS//EUR 0,12
2020-09-23 C788746-08368750 NOWY Dywidenda GB00B0C18177      2020-10-07 2020-10-08 2020-10-09       2020-11-05   TAXR//0
wartość dywidendy nieznana
2020-09-23 C788749-08637971 NOWY Dywidenda BE0974264930      2020-11-02 2020-11-03 2020-11-04       2020-11-05   TAXR//30,
NETT//EUR 1,666
2020-09-23 C769491-08405670 AKTUALIZACJA Prawa poboru NO0010081235 NO0010892722 https://nelhydrogen.com/investor-relations/press 2020-06-15 2020-06-16 2020-06-17       2020-10-09   przydział 0,00832 prawa na 1 akcję, data wygaśnięcia 28.09.2020
prawa nie podlegają obrotowi/przeniesieniu
cena akcji w ofercie NOK18,45
termin składania zapisów u zagranicznego powiernika 2020-09-25  godz 16:00:00
2020-09-23 C777088-34034080 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MM408  GB00BMCC3758 https://www.shell.com/investors/dividend-information/historical-dividend-payments/second-quarter-2020-interim-dividend.html 2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-08-21   GBP 0,1209
2020-09-22 C787651-09449681 NOWY Podział spółki (demerger) GRS015003007    https://www.alpha.gr/-/media/alphagr/files/group/strategy-update/20191119bdeltiotypouen.pdf Nieznany Nieznany Nieznany       Nieznany   Bankowa część działalności AlphaBanku zostanie wydzielona do nowooutworzonej spółki, która będzie posiadała licencję jako instytucja kredytowa i będzie w 100% zależna od podzielonego podmiotu oraz przejmie aktywa i zobowiązania bankowej części dzialalności wg stanu księgowego na 30 czerwca 2020 r.
Wszystkie działania podjęte przez podzielony podmiot po dacie przekształcenia, które odnoszą się do sektora bankowego, są uważane za czynności nowej spółki. Podział wejdzie w życie od daty rejestracji w rejestrze handlowym, umowa spółki wymaga zatwierdzenia przez WZ podmiotu podlegającego podziałowi
2020-09-22 PL20DVCA0012 NOWY Dywidenda PLAUXLM00026     2020-09-28 2020-09-29 2020-09-30       2020-10-14   0,04 PLN
2020-09-23 C776908-09449691 AKTUALIZACJA Spin Off GRS323003012    http://www.helex.gr/web/guest/companies-announcements 2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-09-29   Obniżenie wartości nominalnej akcji o EUR 0,0155 (z EUR 0,23 na EUR 0,2145)
Dystrybucja akcji Mairanus Limited (spółka cypryjska) o wartości nominalnej 0,10 EUR, które docelowo będą przemianowane na Cairo Mezz (ISIN: CY0109232112) - o wartości odpowiadającej obniżeniu wartości nominalnej (1 nowa akcja za 12 posiadanych)
Nowe akcje, po uzyskaniu odpowiednich zgód, będą notowane na ASO (ENA) Athens Stock Exchange
2020-09-22 C776908-09449691 NOWY Spin Off GRS323003012    http://www.helex.gr/web/guest/companies-announcements 2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-09-29   Obniżenie wartości nominalnej akcji o EUR 0,0155 (z EUR 0,23 na EUR 0,2145)
Dystrybucja akcji Mairanus Limited (spółka cypryjska) o wartości nominalnej 0,10 EUR, które docelowo będą przemianowane na Cairo Mezz - o wartości odpowiadającej obniżeniu wartości nominalnej (1 nowa akcja za 12 posiadanych)
Nowe akcje, po uzyskaniu odpowiednich zgód, będą notowane na ASO (ENA) Athens Stock Exchange
2020-09-22 C759058-00911080 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007188757      2020-08-05 2020-08-06 2020-08-07       2020-09-17   GBP 1,1974
2020-09-22 C769043-07745121 AKTUALIZACJA Spin Off DE0007236101    www.siemens-energy.com/investorrela
tions
  2020-09-28 2020-09-29       2020-09-30   Za każde 2 akcje Siemens przydział 1 akcji Siemens Energy (DE000ENER6Y0)
Ref DE0200910004K001
2020-09-22 C777888-34034080 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MM408      2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-08-21   GBP 0,1209
2020-09-21 PL20PARI0015 NOWY Asymilacja PLWAWEL00013 PLWAWEL00054       2020-09-24       2020-09-25   1:1
2020-09-18 C777764-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MLX29      2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-21   0,1353 EUR
2020-09-18 PL20DVCA0011 NOWY Dywidenda PLR220000018     2020-09-25 2020-09-28 2020-09-29       2020-10-06   0,28 PLN
2020-09-18 C777764-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MLX29      2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-21   0,1353 EUR
2020-09-18 C775977-50245700 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B06QFB75    https://www.iggroup.com/investors/s
hareholder-information
2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-10-22   0,3024 GBP
2020-09-18 NEWS202000000191 NOWY Dodatkowy głos z akcji IT0004729759   WWW.SESA.IT                 EACH  SHARE, HELD CONTINUOUSLY BY THE SAME SHAREHOLDER FOR AT LEAST 24 MONTHS STARTING FROM THE REGISTRATION IN THE ISSUER LIST, ENTITLES SUCH SHAREHOLDER TO TWO VOTES INSTEAD OF ONE.  THE ISSUER HAS PROVIDED THAT SUCH ENTITLEMENT WILL BE AUTOMATIC AT THE EXPIRY DATE. THEREFORE NO FURTHER ACTION WILL BE REQUIRED BY THE SHAREHOLDER IN ORDER TO BE REGISTERED IN THE ISSUER LIST A FIRST APPLICATION TO THE COMPANY MADE BY THE SHAREHOLDER IS NECESSARY. THE REGISTRATION WILL BE MADE AND CONFIRMED BY THE ISSUER BY THE FIFTH OPEN MARKET DAY FOLLOWING THE END OF THE CALENDAR MONTH IN WHICH THE REQUEST WAS RECEIVED  AND, IN ANY CASE, BY THE RECORD  DATE PROVIDED IN RELATION TO THE RIGHT TO ATTEND AND VOTE AT THE SHAREHOLDERS' MEETING.   
2020-09-18 C780172-00811370 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007099541      2020-08-19 2020-08-20 2020-08-21       2020-09-28   GBP 0,041655
2020-09-18 C737987-09611021 AKTUALIZACJA Dywidenda AT0000743059      2020-10-05 2020-10-06 2020-10-07       2020-10-08   EUR 1,75
2020-09-18 C762253-08893650 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0210483332      2020-09-15 2020-09-16 2020-09-17       2020-09-18   CHF 1,00
2020-09-17 C777762-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MLX29   https://www.shell.com/investors/div
idend-information/historical-divide
nd-payments/second-quarter-2020-int
erim-dividend.html
2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-21   EUR 0,1353
2020-09-17 C759058-00911080 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007188757      2020-08-05 2020-08-06 2020-08-07       2020-09-17   GBP 1,1974
2020-09-17 C780283-44328740 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0044328745      2020-08-16 2020-08-17 2020-09-18       2020-10-09   USD 0,78
2020-09-16 C762253-08893650 AKTUALIZACJA Dywidenda CH0210483332      2020-09-15 2020-09-16 2020-09-17       2020-09-18   CHF 1,00
2020-09-16 C775977-50245700 NOWY Dywidenda GB00B06QFB75      2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-10-22   GBP 0,3024
2020-09-15 PL20DVCA0010 NOWY Dywidenda PLUNMST00014     2020-09-28 2020-09-29 2020-09-30       2020-10-12   0,14 PLN
2020-09-15 C786869-50444380 NOWY Dywidenda GB00B10RZP78    https://www.unilever.com/investor-r
elations/shareholder-centre/dividen
ds/
2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30       2020-11-20    
2020-09-15 PL20SPLR0001 NOWY Split PLBLTXG00010         2020-09-21       2020-09-28   1:100
2020-09-14 PL20DECR0001 NOWY Obniżenie wartości nominalnej PLCPTLP00015         2020-09-15       2020-09-16   1,00 PLN na 0,10 PLN
2020-09-11 C777974-08373251 AKTUALIZACJA Prawa poboru ES0177542018 ES0677542906   2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15       2020-09-14   Obrót PP: od 2020-09-14 do 2020-09-25
ISIN nowych akcji: ES0177542125
termin składania zapisów u zagranicznego powiernika: 2020-09-29 godz 16:00
2020-09-11 C777974-08373251 NOWY Prawa poboru ES0177542018 ES0677542906   2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15       2020-09-14    
2020-09-11 C777974-08373251 NOWY Naliczenie praw poboru ES0177542018 ES0677542906   2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15       2020-09-14   FOR EACH EXISTING SHARE HELD HOLDERS ARE ENTITLED TO 1 SUBSCRIPTION RIGHT,WITH 2 SUBSCRIPTION RIGHTS REQUIRED TO SUBSCRIBE FOR 3 NEW SHARES AT A SUBSCRIPTION PRICE OF EUR 0.92.
THE PREFERENTIAL SUBSCRIPTION
PERIOD IS EXPECTED TO LAST 15
CALENDAR DAYS FROM THE DAY AFTER
PUBLICATION OF THE CAPITAL
2020-09-11 EN998285584 NOWY Dywidenda LU0569974404     2020-08-13 2020-08-14 2020-08-17       2020-09-11    
2020-09-11 EN998285584 NOWY Dywidenda LU0569974404     2020-08-18 2020-08-14 2020-07-17       2020-09-11   0,4375 EUR
2020-09-11 PL20DVCA0008 NOWY Dywidenda PLKETY000011     2020-10-16 2020-09-21 2020-09-18       2020-11-04   24,00 PLN
2020-09-11 PL20DVCA0009 NOWY Dywidenda PLROPCE00017     2020-09-22 2020-09-23 2020-09-24       2020-10-12   1,00 PLN
2020-09-11 C786134-09455401 NOWY Dywidenda US8766292051     2020-10-07 2020-10-08 2020-10-09       Nieznany    
2020-09-10 PL20DVCA0007 NOWY Dywidenda PLKETY000011     2020-10-16 2020-09-21 2020-09-18       2020-10-06   10,99 PLN
2020-09-10 PL20SPLF0001 NOWY Split PLSUNEX00013         2020-09-14       2020-09-15   1:5
2020-09-09 PL20DVCA0006 NOWY Dywidenda AT0000827209     2020-10-06 2020-10-07 2020-10-08       2020-09-10   0,03 EUR
2020-09-09 C779719-08893650 NOWY Waranty bonusowe CH0210483332     Nieznany Nieznany Nieznany       -   2/1
2020-09-08 C785373-10595400 NOWY Zmiana nazwy spółki NO0010890312     - - -       -   brak zmiany ISIN
2020-09-08 PL20DVCA0004 NOWY Dywidenda PLHOTB000011     2020-09-10 2020-09-11 2020-09-14       2020-09-23   0,02 PLN
2020-09-08 PL20DVCA0005 NOWY Dywidenda PLSNK0000012     2020-09-01 2020-09-02 2020-09-03       2020-09-24   0,11 PLN
2020-09-07 C785255-09364831 NOWY Dywidenda IT0003132476     2020-09-18 2020-09-21 2020-09-22       2020-09-23   0,12 EUR
2020-09-07 PL20DVCA0003 NOWY Dywidenda PLMSMDC00018     2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15       2020-10-06   0,17 PLN
2020-09-04 C746916-09924091 NOWY Dywidenda DE0005552004     2020-08-27 2020-08-28 2020-08-31       2020-09-01   1,02 EUR 
2020-09-04 PL20DVCA0002 NOWY Dywidenda PLCFRPT00013     2020-10-13 2020-10-14 2020-10-15       2021-01-11   Dzień ustalenia prawado dywidendy (w obu transzach) poz ostaje niezmienny (15-10-2020 r.). Wypłata dywidendy za rok 2019 planowana jest w dwóch transzach:
1) 35 groszy do wypłaty 22-10-2020
2) 65  groszy do wypłaty 11-01-2021.
2020-09-04 PL20DVCA0001 NOWY Dywidenda PLCFRPT00013     2020-10-13 2020-10-14 2020-10-15       2020-10-22    
2020-09-03 C784657-00629761 NOWY Dywidenda FR0000120693     Nieznany Nieznany Nieznany       Nieznany   -
2020-08-13 C780411-10354291 AKTUALIZACJA Dywidenda DE000TRAT0N7     2020-09-23 2020-09-24 2020-09-25       2020-09-28   1 EUR
2020-08-12 C777762-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda NL0015476953     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-21   0,1353 EUR
2020-08-03 C777762-19876741 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MLX29   https://www.shell.com/investors/div
idend-information/historical-divide
nd-payments/second-quarter-2020-int
erim-dividend.html
2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-21    
2020-08-03 C777088-34034080 AKTUALIZACJA Dywidenda GB00B03MM408     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-21    
2020-07-29 C759016-01835330 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009895292     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-14   GBP 0,696
2020-07-27 C773911-92528820 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0009252882     2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-10-13   GBP 0,19
2020-07-09 DE0201207610E001 AKTUALIZACJA Dywidenda DE0005552004     2020-08-27 2020-08-28 2020-08-31       2020-09-01   1,02 EUR 
2020-06-29 C771370-85051701 AKTUALIZACJA Dywidenda GB0007980591      2020-08-12 2020-08-13 2020-08-14       2020-09-25   GBP 0,040433
2020-09-11 C769342-08405670 AKTUALIZACJA Prawa poboru NO0010081235 NO0010892722   2020-06-15 2020-06-16 2020-06-17       2020-09-10   0,00832/1
2020-06-17 C769342-08405670 AKTUALIZACJA Prawa poboru NO0010081235 NO0010892722   2020-06-15 2020-06-16 2020-06-17       2020-10-02   0,00832/1
2020-06-15 C769043-07745121 AKTUALIZACJA Spin Off DE0007236101        2020-09-28 2020-09-29       2020-09-30   Za każde 2 akcje Siemens przydział 1 akcji Siemens Energy (DE000ENER6Y0)

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję