Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Dla członków stowarzyszenia inwestorów indywidualnych

Jeśli jesteś klientem Biura Maklerskiego Pekao i zarejestrowanym członkiem w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych (SII) możesz zgłosić chęć skorzystania z oferty specjalnej BM skierowanej do członków SII wyrażając zgodę na weryfikację przez BM członkostwa w SII.

Oferta w 2024 roku obejmuje promocyjne wysokości opłat i prowizji: 

 • dla zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, certyfikatów inwestycyjnych, ETF i produktów strukturyzowanych składanych w:
  • serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay – 0,25% (nie mniej niż 5,90 zł)
  • osobiście lub telefonicznie – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat Biura Maklerskiego Pekao
    
 • dla zleceń dotyczących kontraktów terminowych z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje i kursy walut składanych w:
  • serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay – 6,90 zł / szt.,
  • osobiście lub telefonicznie – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat Biura Maklerskiego Pekao

Zgłoszenia możesz dokonać osobiście w placówkach maklerskich: Punktach Usług Maklerskich/Punktach Obsługi Klientów lub elektronicznie na adres: BiuroMaklerskie@pekao.com.pl podając:

 • imię i nazwisko,
 • numer członkowski w SII,
 • numery rachunków inwestycyjnych w BM,
 • numer telefonu kontaktowego.

Po weryfikacji członkostwa przez SII na numer telefonu podany w zgłoszeniu poinformujemy Cię o dacie uruchomienia stawek wynikających z warunków oferty lub odrzuceniu zgłoszenia.

Inwestuj w produkty rynku kapitałowego wszędzie tam gdzie masz dostęp do internetu lub telefonu. 

Do Twojej dyspozycji oddajemy:

 • serwis internetowy Pekao24 (zakładka: Inwestycje)
  dostępny pod adresem www.pekao24.pl
 • aplikację mobilną PeoPay (Produkty > Inwestycje > Przejdź do profilu inwestycyjnego)
  do pobrania z www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/app
 • infolinię maklerską
  czynną w dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00 oraz całodobowy system informacji głosowej (IVR) pod numerem telefonu 22 591 22 00 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

Komunikat nr 116/BM/ZWS/2021 z dnia 28 grudnia 2023 r. dla Klientów, wobec których ma zastosowanie regulamin Biura Maklerskiego Pekao w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII)

Zastrzeżenie prawne

Niniejsze informacje są upowszechniane przez BM Pekao w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID/ryzyka.

Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi sumę ryzyk poszczególnych usług. W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami innymi niż określonymi w Taryfie prowizji i opłat lub dokumentach regulujących zasady korzystania z Usług maklerskich oraz Pozostałych usług. Więcej informacji w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest dostępnych w Komunikacie.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.