Dla klientów korzystających z serwisu analitycznego

Dla klientów korzystających z serwisu analitycznego

Do 31 grudnia 2024 r. zwalniamy z opłaty z tytułu dostępu do serwisu analitycznego [1], wyszczególnionej w Taryfie opłat i prowizji usługi sporządzania analiz inwestycyjnych Biura Maklerskiego Pekao [2].

[1] Komunikat Dyrektora BM nr 75/BM/BAI/2023 z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu dostępu do serwisu analitycznego

[2] Taryfa opłat i prowizji usługi sporządzania analiz inwestycyjnych Biura Maklerskiego Pekao, stanowiąca załącznik do Regulaminu sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Pekao

Bądź na bieżąco – korzystaj z analiz i raportów przygotowywanych przez analityków Biura Maklerskiego Pekao

Szukasz informacji dotyczących rynku i spółek? W serwisie analitycznym masz dostęp do analiz i raportów przygotowanych przez analityków Biura Maklerskiego Pekao.

Korzystaj z codziennych analiz, komentarzy do sesji, materiałów periodycznych, zaleceń inwestycyjnych i bądź na bieżąco z tym co dzieje się na rynku.

Jak aktywować usługę

Żeby móc korzystać z materiałów analitycznych podpisz Umowę świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Pekao.

Możesz to zrobić zdalnie w serwisie Pekao24Makler (zaloguj się do Pekao24, następnie przejdź do zakładki Inwestycje > Rynek > Analizy i skorzystaj z opcji: Aktywuj dostęp do analiz). Po zawarciu umowy w tym miejscu uzyskasz dostęp do publikacji analityków Biura Maklerskiego Pekao.

Umowę możesz także podpisać osobiście w pełnozakresowych placówkach maklerskich (w Punktach Obsługi Klienta lub Pełnozakresowych Punktach Usług Maklerskich Bankowości Prywatnej). Lokalizację pełnozakresowych placówek maklerskich możesz sprawdzić na stronie Biura Maklerskiego Pekao.

Gdzie znajdziesz materiały analityczne

Po zawarciu Umowy materiały przygotowywane przez naszych analityków są dostępne w:

  • serwisie internetowym Pekao24 (Inwestycje > Rynek > Analizy)
  • aplikacji mobilnej PeoPay (Produkty > Inwestycje > Przejdź do panelu inwestycyjnego > Rynek > Analizy)
  • platformie inwestycyjnej eTrader Pekao (Menu > Analizy i komentarze)

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Biura Maklerskiego Pekao w zakładce Aktywne Inwestowanie > Serwis analityczny lub uzyskasz u konsultanta pod numerem telefonu +48 22 591 22 00 (opłata według cennika operatora).

Nota prawna

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym. Nie należy go traktować jako oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Usługa sporządzania analiz inwestycyjnych jest usługą maklerską w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na sporządzaniu analiz inwestycyjnych w zakresie instrumentów finansowych oraz ich przekazywaniu Klientowi (dalej „Usługa”). Warunkiem aktywacji Usługi jest posiadanie rachunku inwestycyjnego prowadzonego na podstawie Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao oraz zawarcie „Umowy świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Pekao” (dalej „Umowa”). Warunki realizacji Usługi zawiera „Regulamin sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych przez Biuro Maklerskie Pekao”, zamieszczony na stronie internetowej Biura Maklerskiego Pekao w zakładce „Regulacje i Taryfy Opłat” pod adresem: https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie

UWAGA! Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Ryzyko inwestycyjne zależy od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego Pekao w sekcji Informacje prawne.

Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą odbiorcy niniejszego materiału.

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.