Subskrypcje

Subskrypcje

Certyfikaty Depozytowe Akumulator EURPLN 11

Oferta archiwalna

100% ochrony kapitału na koniec okresu inwestycji

Certyfikaty Depozytowe Akumulator EURPLN 11 („Certyfikaty”) oferują 100% ochronę kapitału na koniec okresu inwestycji i dają możliwość osiągnięcia zysków. Dzięki temu możesz bezpiecznie zainwestować, nie obawiając się o utratę zainwestowanego kapitału.  
Jeśli poszukujesz dla swoich oszczędności produktu bezpiecznego, a jednocześnie nie chcesz rezygnować z możliwości osiągania zysków na szeroko rozumianym rynku finansowym, rozważ nowe Certyfikaty Banku Pekao S.A.

Musisz jednak pamiętać, że z inwestowaniem w certyfikaty depozytowe wiąże się m.in. ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji, ponieważ końcowe oprocentowanie certyfikatów jest zależne od wartości Indeksu oraz ryzyko utraty części kapitału w przypadku podjęcia decyzji o przedterminowym zakończeniu inwestycji.

Doładuj swoje inwestycje i postaw na Certyfikat Depozytowy Akumulator EURPLN 11

Certyfikat Depozytowy Akumulator EURPLN 11 to propozycja odpowiadająca na potrzeby inwestorów poszukujących ekspozycji na rynek walutowy, ale przy zachowaniu 100% ochrony kapitału na koniec okresu inwestycji. 
Produkt oparty jest na założeniu, że w okresie 12 miesięcy złoty będzie utrzymywał się na stabilnym poziomie względem euro (nieznaczne wahania kursu EURPLN).
Propozycja Banku Pekao S.A. stanowi także ofertę dywersyfikacji własnego portfela inwestycyjnego.

Podstawowe Informacje o Certyfikatach

  • Emitent Certyfikatów – Bank Pekao S.A.  
  • Okres inwestycji – 359 dni
  • Minimalna kwota inwestycji  –  tylko 1000 PLN
  • Opłata Dystrybucyjna  – 0,3% 
  • Oprocentowanie Premiowe w maksymalnej wysokości 3% za cały okres inwestycji, w zależności od zachowania kursu EURPLN

Uwaga: ochrona 100% kapitału ma zastosowanie tylko i wyłącznie na koniec okresu inwestycji (Dzień Wykupu) i dotyczy wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych. 

Ryzyka związane z inwestycją

Ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji, ryzyko ograniczenia płynności związane z ograniczoną możliwością wycofania środków przed zakończeniem inwestycji, ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku wycofania środków przed Dniem Wykupu, ryzyko wynikające z nieznajomości poziomu Bariery Dolnej oraz Bariery Górnej w momencie dokonywania zapisu na Certyfikaty, ryzyko kredytowe (emitenta) oraz ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia Zakłóceń Rynku lub Zakłóceń Indeksu. Opisy poszczególnych ryzyk zostały zawarte w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) dostępnym na stronie www.pekao.com.pl oraz w wyznaczonych oddziałach Banku Pekao S.A.

Poznaj bliżej warunki emisji nowych Certyfikatów Depozytowych i nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Subskrypcja jest ograniczona w czasie i trwa do 20 marca 2020 r.

Jak zainwestować?

W dniach 10.03.2020 – 20.03.2020 r. zapraszamy do Punktów Usług Maklerskich Pekao. Znajdują się one w oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju. Tam możesz dokonać zapisu na Certyfikaty (pełna lista placówek prowadzących sprzedaż znajduje się na stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie). Dodatkowe informacje na temat Certyfikatów otrzymasz również pod numerem infolinii 800 105 800 (połączenie bezpłatne) lub + 48 22 591 22 00 (połączenie z telefonów komórkowych i zagranicy, opłata wg cennika operatora).


WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

Szczegółowe informacje i zasady funkcjonowania produktu zawarte zostały w Ogólnych Warunkach Trzeciego Programu Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji odpowiednich dla serii C72P190321R Certyfikatów Depozytowych i są dostępne w wyznaczonych oddziałach Banku Pekao S.A. (lista placówek na stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie). 
Certyfikaty Depozytowe to bankowe papiery wartościowe emitowane na podstawie art. 89-92 Prawa bankowego. Zainwestowane w Certyfikaty środki nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
Niniejsze opracowanie ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty ani zaproszenia do rozpoczęcia rokowań w sprawie zakupu w rozumieniu art. 66 i art. 71 Kodeksu cywilnego. Bank Pekao S.A. nie świadczy usług doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru rekomendacji. Niniejszy materiał nie powinien być również traktowany jako porada inwestycyjna.  
Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do klienta. Przed zawarciem transakcji klient powinien rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę i ryzyko rynkowe, konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne. 
Inwestowanie we wszystkie instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem rozumianym jako niepewność przyszłego wyniku finansowego inwestycji. Bank Pekao S.A. nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji, za wyjątkiem gwarantowanego oprocentowania wynoszącego 0,01% wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych na koniec okresu inwestycji. Tylko w terminie zakończenia inwestycji (Dzień Wykupu) Bank Pekao S.A. zobowiązuje się do wypłaty posiadaczowi 100% wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych. Przedstawione wyliczenia i symulacje nie są gwarancją uzyskania podobnego wyniku w przyszłości.
Warunkiem nabycia Certyfikatów Depozytowych jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Pekao. 
Adresat tego dokumentu powinien wziąć pod uwagę fakt, że Bank Pekao S.A. jest emitentem i dystrybutorem produktów inwestycyjnych i otrzymuje z tego tytułu opłaty. 

Niniejszy dokument stanowi własność Banku Pekao S.A. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez zgody Banku Pekao S.A. jest zabronione.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję