Subskrypcje

Subskrypcje

Bankowe Papiery Wartościowe w postaci Certyfikatu Depozytowego „Mocny Złoty EURPLN 8”

Oferta archiwalna

100% ochrony kapitału na koniec okresu inwestycji

Bankowe Papiery Wartościowe w postaci Certyfikatów Depozytowych „Mocny Złoty EURPLN 8” („Certyfikaty”) oferują 100% ochronę kapitału na koniec okresu inwestycji (z zastrzeżeniem, że Opłata Dystrybucyjna nie podlega zwrotowi) i dają możliwość osiągnięcia zysków. Dzięki temu możesz bezpiecznie zainwestować, nie obawiając się o utratę zainwestowanego kapitału. Jeśli poszukujesz dla swoich oszczędności produktu bezpiecznego, a jednocześnie nie chcesz rezygnować z możliwości osiągania zysków na szeroko rozumianym rynku finansowym, rozważ nowe Certyfikaty Banku Pekao S.A.

Musisz jednak pamiętać, że z inwestowaniem w Certyfikaty  wiąże się m.in. ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji, ponieważ końcowe oprocentowanie Certyfikatów jest zależne od wartości kursu EUR/PLN, oraz ryzyko utraty części kapitału w przypadku podjęcia decyzji o przedterminowym zakończeniu inwestycji.

Certyfikat „Mocny Złoty EURPLN 8”  to propozycja odpowiadająca na potrzeby inwestorów poszukujących ekspozycji na rynek walutowy, ale przy zachowaniu 100% ochrony kapitału na koniec okresu inwestycji.
Produkt oparty jest na założeniu, że na koniec okresu inwestycji kursu EUR/PLN pozostanie stabilny lub obniży się względem poziomu odnotowanego na początku inwestycji.
Propozycja Banku Pekao S.A. stanowi także ofertę dywersyfikacji własnego portfela inwestycyjnego.

Podstawowe Informacje o Certyfikatach

 • Emitent - Bank Pekao S.A. 
 • Okres inwestycji - 361 dni.
 • Minimalna kwota inwestycji – 1 000 zł.
 • Opłata Dystrybucyjna - 0,5%
 • Oprocentowanie Premiowe w maksymalnej wysokości 5,8% za cały okres inwestycji – po uzyskaniu przez kurs EUR/PLN odpowiedniego poziomu na koniec okresu inwestycji.

Uwaga: ochrona 100% kapitału ma zastosowanie tylko i wyłącznie na koniec okresu inwestycji (Dzień Wykupu) i dotyczy wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych.

Ryzyka związane z inwestycją
Ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji - w szczególności z uwagi na ryzyko znacznych wahań kursu walutowego, ryzyko ograniczenia płynności związane z ograniczoną możliwością wycofania środków przed zakończeniem inwestycji, ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku wycofania środków przed Dniem Wykupu, ryzyko wynikające z nieznajomości Poziomu Wykonania w momencie dokonywania zapisu na Certyfikaty, ryzyko kredytowe (emitenta) oraz ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia Zakłóceń Rynku lub Zakłóceń Indeksu. Opisy poszczególnych ryzyk zostały zawarte w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) dostępnych na stronie www.pekao.com.pl oraz w Punktach Usług Maklerskich Banku Pekao S.A.

Poznaj bliżej warunki emisji nowych Certyfikatów i nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Subskrypcja jest ograniczona w czasie i trwa do 20 kwietnia 2022 roku.

Jak zainwestować?

Zapis na Certyfikaty możesz złożyć do 20.04.2022 r. w jednym z Punktów Usług Maklerskich znajdujących się w oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju. Listę punktów znajdziesz na stronie http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie.
Jeśli posiadasz rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao możesz złożyć zapis za pośrednictwem:

 • Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl,
  w zakładce NOWE EMISJE / OFERTA PUBLICZNA
 • Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (opłata wg cennika operatora)
  22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora)

Pod wyżej wymienionymi numerami Serwisu telefonicznego otrzymasz również dodatkowe informacje na temat Certyfikatów.

Komunikat nr 28/BM/ZWS/2022 z dnia 4.04.2022 r. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C79P210423E Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej)

Terminy pisane w niniejszej publikacji wielką literą mają znaczenie nadane im w Informacji o emisji bankowych papierów wartościowych w postaci Certyfikatów Depozytowych o numerze Serii C79P210423E  przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 4 kwietnia 2022 roku czytanej łącznie z Ogólnymi Warunkami Trzeciego Programu Emisji oraz Specyfikacją Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, za wyjątkiem terminów zdefiniowanych w niniejszej publikacji.

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

Niniejsza informacja stanowi informację marketingową, która jest upowszechniana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, Polska w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie: https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID/ryzyka.html. Niniejsza oferta jest prowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych realizowanych na podstawie jednej umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego, ani oferty oraz zaproszenia do nabycia Bankowych Papierów Wartościowych w postaci Certyfikatu „Mocny Złoty EURPLN 8” Seria nr C79P210423E („BPW”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o BPW emitowanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Emitent”), czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w BPW są: Informacja o emisji BPW z dnia 4 kwietnia 2022 roku wraz z: Ogólnymi Warunkami Trzeciego Programu Emisji, Specyfikacją Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji i Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID).
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące BPW znajdują się na stronie Emitenta: www.pekao.com.pl. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Informacją o emisji BPW z dnia 4 kwietnia 2022 roku wraz z: Ogólnymi Warunkami Trzeciego Programu Emisji, Specyfikacją Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji i Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w BPW. W/w dokumenty są dostępne w Punktach Usług Maklerskich oraz na stronie Emitenta: www.pekao.com.pl.

Zamierzają Państwo kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.
Inwestycja w BPW nie posiada gwarancji wypłaty zysku poza oprocentowaniem gwarantowanym w wysokości 0,01%. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Dochód uzyskany z BPW podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Inwestycja w BPW wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta. W przypadku niewypłacalności Emitenta Klient może ponieść całkowitą stratę kapitału.
Niniejsza informacja nie jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których miejsce pobytu lub siedziba powoduje, że podlegają oni obcemu prawu, na mocy którego istnieją ograniczenia dotyczące rozpowszechniania niniejszej informacji. W szczególności, niniejsza informacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do nabycia papierów wartościowych skierowanego do nierezydentów Unii Europejskiej. Czynniki ryzyka: przed inwestycją w BPW Inwestorzy powinni zapoznać się z czynnikami ryzyka o, których mowa w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID).
Niniejszy dokument stanowi własność Banku Pekao S.A. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Banku Pekao S.A. jest zabronione.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję