IMC S.A.

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego

W ramach Programu Biuro Maklerskie Pekao sporządza na zlecenie GPW raporty analityczne dotyczące spółek: Atende, Creotech Instruments, Mercor, Quercus TFI, Rainbow Tours, Skarbiec Holding, Stalprofil i ZE PAK.
Szczegółowe informacje odnośnie Programu dostępne są na stronie www.gpw.pl/gpwpa

IMC S.A.

(raporty archiwalne)

Data Tytuł Rodzaj raportu Wersja językowa
31.05.2023 Spadki cen zbóż będą ciążyć na rentowności Raport aktualizujący PL
31.05.2023 Falling grain prices likely weigh on profitability Raport aktualizujący ENG
24.05.2023 Niższe od spodziewanych wyniki finansowe za 4Q22 i 1Q23 z uwagi na wysokie koszty sprzedaży, koszty programu motywacyjnego, spadające ceny zbóż Komentarz wynikowy PL
24.05.2023 4Q22, 1Q23 reported EBITDA lower than expected due to the higher SG&A, incentive program booked in 4Q22 and falling grain prices Komentarz wynikowy ENG
22.05.2023 Kampania siewna w 2023 r. zakończona – wzrost areału upraw z 73% do 93% Komentarz PL
22.05.2023 Completion of 2023 sowing campaign, area sown up from 73% in 2022 to 93% currently Komentarz ENG
02.02.2023 Sprzedaż zbóż w 4Q22 wyższa od naszych oczekiwań o 12%, ale ryzyko związane koleją rosyjską ofensywą może wpływać na negatywny sentyment do walorów IMC Komentarz wynikowy PL
02.02.2023 4Q22 sales volumes beat Pekao estimates by 12%, though the risk of another Russian offensive is looming large on Ukraine Komentarz wynikowy ENG
14.11.2022 3Q22 EBITDA 79% powyżej naszych szacunków z uwagi na wyższe przeszacowanie wartości aktywów biologicznych Komentarz wynikowy PL
14.11.2022 3Q22 EBITDA 79% above our forecast on higher than expected gains on changes in FV of biological assets Komentarz wynikowy ENG
16.09.2022 Na wschodzie zmiany Raport aktualizujący PL
16.09.2022 The changes in the East Raport aktualizujący ENG
26.08.2022 2Q22 EBITDA 45% poniżej naszych szacunków z uwagi na niższe przeszacowanie wartości aktywów Analiza wyników PL
26.08.2022 2Q22 EBITDA 45% below our forecast on lower than expected gains on changes in FV Analiza wyników ENG
5.07.2022 Krajobraz po bitwie Raport aktualizujący PL
5.07.2022 Landscape after the battle Raport aktualizujący ENG
24.02.2022 Zmiana rekomendacji na “Zawieszona” w związku ze wzrostem ryzyka geopolitycznego Raport PL
24.02.2022 Recommendation change to “Under review” due to geopolitical uncertainty Raport ENG
3.09.2021 Ceny zbóż wciąż wysoko Raport aktualizujący PL
3.09.2021 Grain prices hold up high Raport aktualizujący ENG
17.05.2021 Na fali hossy Raport aktualizujący PL
17.05.2021 Riding another wave of bull market Raport aktualizujący ENG
18.02.2021 Na fali wzrostu cen zbóż Raport aktualizujący PL
18.02.2021 Riding the wave of grains’ prices increase Raport aktualizujący ENG
7.08.2020 Słabość cen kukurydzy amortyzowana przez niższe koszty Raport aktualizujący PL
7.08.2020 Corn price weakness offset to some extent by cost savings Raport aktualizujący ENG
30.04.2020 Wyniki za 4 kwartał 2019 poniżej oczekiwań Komentarz PL
15.11.2019 Niesprzyjające warunki w 2019 Raport aktualizujący PL
15.11.2019 Challenging conditions in 2019 Raport aktualizujący ENG
27.09.2019 Zysk netto wzrósł o 12% r/r w 2kw19 Komentarz PL
12.07.2019 Zbierając dywidendy Raport inicjujący PL
12.07.2019 Harvesting dividends Raport inicjujący ENG