Protektor S.A.

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego

W ramach Programu Biuro Maklerskie Pekao sporządza na zlecenie GPW raporty analityczne dotyczące spółek: Atende, Creotech Instruments, Mercor, Quercus TFI, Rainbow Tours, Skarbiec Holding, Stalprofil i ZE PAK.
Szczegółowe informacje odnośnie Programu dostępne są na stronie www.gpw.pl/gpwpa

Protektor S.A.

(raporty archiwalne)

Data Tytuł Rodzaj raportu Wersja językowa
19.05.2021 Wracając do przed-pandemicznej rzeczywistości Raport aktualizujący PL
19.05.2021 Coming back to pre-pandemic reality Raport aktualizujący ENG
12.02.2021 W oczekiwaniu na nowe kolekcje Raport aktualizujący PL
12.02.2021 Waiting for the rollout of new collections Raport aktualizujący ENG
19.08.2020 Zdecydowanym krokiem w nową strategiczną perspektywę Raport inicjujący PL
19.08.2020 With confident stride into new strategic perspective Raport inicjujący ENG