Rachunek inwestycyjny

Rachunek inwestycyjny

Najlepszy na rynku rachunek maklerski
 • Zobacz szczegóły

  Nasz rachunek inwestycyjny został uznany za najlepszy na rynku w rankingu Pulsu Biznesu. Zostaliśmy wyróżnieni zarówno pod względem kosztowym, jak i komfortu użytkowania. Nasi klienci mogą korzystać z szerokiej oferty inwestycyjnej, nowoczesnych narzędzi i wygodnie inwestować – osobiście, dzięki dostępowi do placówek wyspecjalizowanych w obsłudze maklerskiej, jak i zdalnie.

  Źródło: Puls Biznesu, Pekao oferuje najlepszy rachunek maklerski (14.05.2020)

Wiedza i doświadczenie jesteśmy na rynku kapitałowym od blisko 30 lat, zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt milionów transakcji
Szeroka oferta inwestycyjna szerokie spektrum rozwiązań i produktów dopasowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań względem ryzyka i czasu inwestycji
Wygoda inwestowania korzystaj z najbardziej dogodnej dla Ciebie formy dostępu do usług i rachunku inwestycyjnego - serwis internetowy, aplikacja mobilna, serwis telefoniczny, Doradcy w Punktach Usług Maklerskich
Profesjonalna obsługa skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych Doradców Klienta, Analityków i Maklerów
Integracja rachunku bankowego i inwestycyjnego oferta Banku Pekao S.A. i Biura Maklerskiego Pekao dostępna bez odrębnego logowania

Rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao to wiele możliwości i rozwiązań inwestycyjnych.
Dzięki nim jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby doświadczonych i wymagających inwestorów oraz każdego, kto chce zacząć aktywne inwestowanie zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznych rynkach finansowych. Dzięki zintegrowanej ofercie Biura Maklerskiego Pekao i Banku Pekao S.A. w jednym miejscu możesz zarządzać swoimi inwestycjami oraz korzystać z oferty produktów bankowych i inwestycyjnych.

Jak zacząć korzystać

Rachunek inwestycyjny możesz otworzyć w dowolnym Punkcie Usług Maklerskich Biura Maklerskiego Pekao, podpisując Umowę świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao.

Podpisując Umowę otrzymasz automatycznie dostęp do usługi Pekao24Makler (Serwis internetowy, telefoniczny, Aplikacja mobilna) umożliwiającej zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym w wygodnej dla Ciebie formie oraz realizację inwestycji w ramach rynków polskich i zagranicznych. Możesz również rozszerzyć zakres produktów i usług z których będziesz korzystać w Biurze Maklerskim Pekao dzięki czemu zyskasz możliwość:

 • wykonywania zleceń nabycia lub zbycia na rynku derywatów,
 • składania zleceń krótkiej sprzedaży,
 • dostępu do notowań on-line oraz serwisu analitycznego,
 • składania zleceń z Odroczonym Terminem Płatności.

Korzystanie z powyższych usług wymaga ich aktywacji lub podpisania dodatkowej umowy.

Dostęp do usługi

Ze swojego rachunku inwestycyjnego możesz korzystać w:

 • Punkcie Usług Maklerskich
  zlokalizowanym najbliżej www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.html
 • Serwisie internetowym Pekao24Makler
  pod adresem www.pekao24.pl
 • Platformie inwestycyjnej eTrader Pekao
  po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl i wybraniu przycisku „Uruchom eTrader (Notowania)”
 • Aplikacji mobilnej Pekao24Makler
  do pobrania pod adresem www.impekao24.pl/app
 • Serwisie telefonicznym Pekao24Makler
  przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w serwisie automatycznym, lub w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00 w serwisie konsultantów, pod numerami telefonów:
  800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych)
  +48 22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata według cennika operatora)

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jakie dokumenty i informacje są niezbędne do zawarcia Umowy?

   Wykaz wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy możesz sprawdzić w Komunikacie w sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia Umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem.

  • Czy mogę otworzyć rachunek wspólnie z inną osobą?

   Istnieje możliwość założenia wspólnego rachunku dla dwóch posiadaczy, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, w tym małżonków. Rachunek może być prowadzony dla małżonków, o ile obowiązuje małżeńska wspólność ustawowa lub gdy ich udziały w środkach pieniężnych i instrumentach finansowych, które będą zapisane na Rachunku wspólnym, są równe. Dla pozostałych posiadaczy Rachunek wspólny może być prowadzony, o ile ich udziały w środkach pieniężnych i instrumentach finansowych, które będą zapisane na Rachunku wspólnym, są równe.

  • Jak mogę wykonać szybki przelew na rachunek inwestycyjny?

   Jeśli posiadasz rachunek w Banku Pekao S.A. wykonasz przelew on-line na rachunek inwestycyjny prowadzony w Biurze Maklerskim Pekao. Po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24, w głównym menu wybierz zakładkę PRZELEWY, następnie w bocznym menu PRZELEW JEDNORAZOWY i w polu „Typ przelewu” wskaż opcję „Przelew na rachunek inwestycyjny”. Przelew wykonasz zarówno z poziomu zakładki Pekao24, jak i Usługi Maklerskie.

  • Jak mogę dokonać wpłaty gotówki/przelewu na rachunek inwestycyjny w PLN?

   Wpłaty na rachunek inwestycyjny w PLN

   Wpłatę gotówki wykonasz w najbliższej placówce Banku Pekao posiadającej punkt kasowy. Jeśli w jednostce Banku:

   • znajduje się Punkt Usług Maklerskich, złóż w nim wcześniej dyspozycję wpłaty gotówkowej
   • nie znajduje się Punkt Usług Maklerskich, w punkcie kasowym podaj swój Indywidualny numer rachunku bankowego w złotych do wpłat i przelewów.

   Przelewy na rachunek inwestycyjny w PLN

   Przelewy w PLN wykonuj na przyznany automatycznie w momencie otwierania rachunku inwestycyjnego Indywidualny numer rachunku bankowego w złotych do wpłat i przelewów.

   Indywidualny numer rachunku znajdziesz w:

   • Umowie świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao,
   • serwisie internetowym Pekao24Makler (Usługi maklerskie / Rachunek papierów / Szczegóły rachunku),
   • aplikacji mobilnej Pekao24Makler (ikona „i” / Dane rachunku,
   • rocznym i kwartalnym wyciągu z rachunku.

   Podczas wykonywania przelewu w PLN na indywidualny numer rachunku podaj jako odbiorcę:

   Biuro Maklerskie Pekao
   ul. Wołoska 18
   02-675 Warszawa

   w tytule przelewu podaj :

   Wpłata na rachunek inwestycyjny nr ................... (podaj 8 cyfrowy numer zasilanego rachunku inwestycyjnego),
   ................... ................... (podaj Imię i nazwisko lub nazwę (firma) posiadacza rachunku)

  • Jak mogę dokonać wpłaty/przelewu na rachunek inwestycyjny w walutach obcych?

   Wpłatę /przelew na rachunek inwestycyjny w walutach obcych zrealizujesz jeśli posiadasz aktywną usługę wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych. Jeśli nie posiadasz aktywnej usługi, udaj się do najbliższego Punktu Usług Maklerskich w celu podpisania Umowy świadczenia usług maklerskich zgodnej z obowiązującym wzorem obejmujących ten zakres obsługi.

   Wpłaty gotówki / przelewy w walutach obcych należy realizować na rachunek zbiorczy prowadzony na rzecz Biura Maklerskiego Pekao w określonej walucie w tytule dyspozycji podając numer rachunku inwestycyjnego.

   Wpłaty gotówki na rachunek inwestycyjny

   Wpłatę gotówki wykonasz w najbliższej placówce Banku Pekao posiadającej punkt kasowy. Jeśli w jednostce Banku:

   • znajduje się Punkt Usług Maklerskich, złóż w nim wcześniej dyspozycję wpłaty gotówkowej.
   • nie znajduje się Punkt Usług Maklerskich, w punkcie kasowym podając odpowiednio wskazane poniżej numery rachunków.

   Przelewy na rachunek inwestycyjny

   Przelewy w walutach obcych przekaż odpowiednio na wskazane poniżej numery rachunków prowadzonych na rzecz Biura Maklerskiego Pekao przez VIII O/Warszawa Banku Pekao S.A.:

   Numer rachunku bankowego Waluta Przeznaczenie rachunku
   43 12401112 1978 0010 1575 5309 EUR Wpłaty w EUR
   34 12401112 1787 0010 1575 5224 USD Wpłaty w USD
   33 12401112 1789 0010 3792 1582 GBP Wpłaty w GBP
   15 12401112 1797 0010 3792 1797 CHF Wpłaty w CHF
   45 12401112 1788 0010 3792 1319 CAD Wpłaty w CAD
   25 12401112 1781 0010 3792 2417 AUD Wpłaty w AUD
   44 12401112 1798 0010 3792 0934 SEK Wpłaty w SEK
   10 12401112 1796 0010 3792 1452 NOK Wpłaty w NOK

   Kod SWIFT/BIC Banku Pekao S.A.: PKOPPLPWXXX.

   Pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku inwestycyjnym w walucie zgodnej z walutą rachunku na który został wykonany przelew.

   Podczas wykonywania przelewu wprowadź jako odbiorcę:

   Biuro Maklerskie Pekao
   ul. Wołoska 18
   02-675 Warszawa

   w tytule przelewu podaj:

   Wpłata na rachunek inwestycyjny nr ................... (podaj 8 cyfrowy numer zasilanego rachunku inwestycyjnego),
   ................... .................. (podaj Imię i nazwisko lub nazwę (firma) posiadacza rachunku)

  • Jak mogę wypłacić środki z rachunku inwestycyjnego?

   Wypłaty gotówki z rachunku inwestycyjnego

   Wypłatę gotówki możesz zrealizować w najbliższej placówce Banku Pekao S.A. posiadającej punkt kasowy, w której znajduje się Punkcie Usług Maklerskich, w którym została złożona dyspozycję wypłaty gotówkowej.

   Przelewy z rachunku inwestycyjnego

   Przelew z rachunku inwestycyjnego możesz wykonać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy, który jest prowadzony na rzecz posiadacza rachunku inwestycyjnego lub inny rachunek, w związku z realizacją złożonego przez Ciebie zlecenia dotyczącego obrotu instrumentami finansowymi.

   Dyspozycję przelewu pieniędzy możesz złożyć:

   • osobiście w Punkcie Usług Maklerskich,
   • u Konsultanta serwisu telefonicznego Pekao24Makler,
   • w serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej Pekao24Makler.

   Dyspozycje przelewu w Pekao24Makler możesz zlecić tylko wtedy, gdy masz już zdefiniowany rachunek bankowy. Możesz go zdefiniować w Punkcie Usług Maklerskich, w serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej Pekao24Makler. Dyspozycja wymaga zatwierdzenia kodem autoryzacyjnym.

   Możesz złożyć również dyspozycję:

   • stałą – może ona dotyczyć przelewu świadczeń pieniężnych związanych z prawami wynikającymi z instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku lub przelewu salda dostępnych pieniędzy na koniec dnia operacyjnego.
   • z datą przyszłą – z terminem realizacji maksymalnie 30 dni do przodu. Możesz ją anulować przed jej realizacją.
  • Jak mogę zamknąć rachunek inwestycyjny?

   Rachunek inwestycyjny możesz zamknąć w dowolnym Punkcie Usług Maklerskich. Zamknięcie rachunku jest możliwe wyłącznie, gdy nie ma na nim żadnych zobowiązań i nie są na nim zaksięgowane żadne środki pieniężne i instrumenty finansowe. Pamiętaj, aby nimi zadysponować przed złożeniem dyspozycji zamknięcia rachunku.

 • Pliki do pobrania
 • Opłaty i prowizje

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję