Ryvu Therapeutics S.A.

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego

W ramach Programu Biuro Maklerskie Pekao sporządza na zlecenie GPW raporty analityczne dotyczące spółek: Atende, Creotech Instruments, Mercor, Quercus TFI, Rainbow Tours, Skarbiec Holding, Stalprofil i ZE PAK.
Szczegółowe informacje odnośnie Programu dostępne są na stronie www.gpw.pl/gpwpa

Ryvu Therapeutics S.A.

(raporty archiwalne)

Data Tytuł Rodzaj raportu Wersja językowa
17.05.2023 Wyniki 1Q23 zgodne z oczekiwaniami Komentarz wynikowy PL
17.05.2023 1Q23 in line with expectations (NEUTRAL) Komentarz wynikowy ENG
14.04.2023 Jeszcze jedna umowa partnerska w 2023e? Raport aktualizujący PL
14.04.2023 One more partnering deal in 2023e? Raport aktualizujący ENG
24.03.2023 Wyniki 4Q22 skorygowane o rozliczenie transakcji z BioNTech nieco powyżej oczekiwań Komentarz wynikowy PL
24.03.2023 4Q22 results adjusted by the way of recognition of deal with BioNTech slightly above expectations Komentarz wynikowy ENG
30.11.2022 Spółka podpisała deal partneringowy z BioNTech Komentarz rynkowy PL
30.11.2022 Company has signed partnering deal with BioNTech Komentarz rynkowy ENG
24.11.2022 3Q22 wsparty wpłatą od Exelixis – zgodnie z oczekiwaniami Komentarz wynikowy PL
24.11.2022 3Q22 supported by payment from Exelixis – in line with expectations Komentarz wynikowy ENG
19.10.2022 Nowe wskazania dają nowe możliwości wyceny Raport aktualizujacy PL
19.10.2022 New indications provide new valuation opportunity Raport aktualizujacy ENG
29.09.2022 Wyniki skorygowane o wycenę Nodthera zgodnie z oczekiwaniami Analiza wyników PL
29.09.2022 Results adjusted by Nodthera valuation in line with expectations Analiza wyników ENG
22.08.2022 Podsumowanie konferencji Komentarz PL
22.08.2022 Conference highlights Komentarz ENG
22.08.2022 Kluczowe cele rozwoju na lata 2022-24 i emisja akcji do 8,5 mln akcji Komentarz PL
22.08.2022 Key development goal for 2022-24e and share issue of up to 8.5mn shares Komentarz ENG
17.08.2022 Zawarcie umowy finansowania z EBI do maksymalnej kwoty EUR 22mn Komentarz PL
17.08.2022 Conclusion of a financing agreement with the EBI with maximum amount of EUR 22mn Komentarz ENG
7.07.2022 Spółka podpisuje umowę partnerską z Elixis Inc. na sprzedaż agonisty STING za USD 400 mln Komentarz PL
7.07.2022 Company sign partnering deal with Elixis Inc. on the sales of STING agonist with bio-dollar of USD 400mn Komentarz ENG
19.05.2022 1Q22 zgodnie z oczekiwaniami (Neutralnie) Komentarz PL
19.05.2022 Results in line with expectations (NEUTRAL) Komentarz ENG
31.03.2022 Monetyzacja projektów immunoonkologicznych w 2022-23e Raport PL
31.03.2022 Monetization of IO projects in 2022-23e Raport ENG
28.09.2021 Dobre wstępne wyniki z badania RVU120 Raport PL
28.09.2021 Positive preliminary RVU120 clinical results Raport ENG
9.04.2021 Częściowe zawieszenie badania klinicznego RVU120 w AML i MDS – Negatywne Komentarz PL
23.03.2021 W oczekiwaniu na wyniki badań w najważniejszych projektach Raport aktualizujący PL
23.03.2021 Ahead of clinical trial results in two key projects Raport aktualizujący ENG
21.10.2020 Rewizja portfela, zamknięcie programów A2A/A2B oraz SMARCA2 – Negatywne Komentarz PL
24.07.2020 Dywersyfikacja i postęp w najważniejszych projektach Raport aktualizujący PL
24.07.2020 Diversification and progress in key projects Raport aktualizujący ENG
20.11.2019 Lepiej osobno niż razem Raport aktualizujący PL
20.11.2019 Business split appears to be better for both sides Raport aktualizujący ENG
5.09.2019 Wyniki za 2 kwartał 2019 Komentarz PL
23.07.2019 Polska firma coraz bliżej medycznego sukcesu Raport inicjujący PL
23.07.2019 Polish company, closer and closer to medical success Raport inicjujący ENG