Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton Investments

Fundusze Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej organizacji inwestycyjnej Franklin Resources, działającej pod marką Franklin Templeton Investments. Oferuje Klientom możliwość zainwestowania na rynkach akcji i obligacji z całego świata.

Franklin Templeton Investments to:

 • Jedna z największych na świecie firm zarządzających aktywami Klientów w ponad 150 krajach.
 • Zarządzający aktywami o wartości ponad 854 miliardów USD, zaś w Polsce ok. 1 mld USD.*
 • Pionier międzynarodowego inwestowania od ponad 65 lat. A od ponad 25 lat zajmuje się rynkami wschodzącymi.
 • Wiele światowej klasy zespołów inwestycyjnych, znających rynki lokalne - dzięki temu oferuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności obejmujące szereg różnych stylów oraz klas aktywów.
 • Alternatywne rozwiązania inwestycyjne pod markami:

  • Franklin - oferuje zaawansowane strategie zarządzania inwestycjami w akcje spółek o dużym potencjale wzrostowym oraz portfelami hybrydowymi / zrównoważonymi, o różnych specjalizacjach geograficznych i sektorowych.
  • Templeton - pionier w zarządzaniu portfelami akcji światowych i akcji z rynków wschodzących, który od 1940 r. pozostaje wierny procesom inwestycyjnym przynoszącym zyski inwestorom.**
  • Franklin Mutual Series - skupia się na poszukiwaniu wartości tam, gdzie większość inwestorów może ją przeoczyć: pomimo tymczasowych wahań na giełdach, przepływy pieniężne, zyski i faktyczna wartość przedsiębiorstw ostatecznie zawsze windują ceny akcji w dłuższej perspektywie.**
 • Ponad 160 subfunduszy, w tym dwanaście subfunduszy z klasami tytułów uczestnictwa zabezpieczonymi przed zmianami kursu złotego (PLN-hedged). Dzięki temu, polscy inwestorzy mogą inwestować w lokalnej walucie, a brak konieczności przeliczania inwestowanych środków na walutę bazową subfunduszu ogranicza ryzyko zmian kursów wymiany.

*wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

** źródło: Franklin Templeton Investments, informacje dostępne na: http://www.franklintempleton.pl/pl_PL/advisor/nasza-firma/filozofia-inwestycyjne

 

Informacje i dokumenty Funduszy Franklin Templeton:

Tabela opłat

Informacja o wynikach i wycenie tytułów uczestnictwa

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII)

Prospekt Informacyjny i Sprawozdania finansowe

Karty subfunduszy

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.  

Oferta subfunduszy dostępna jest w naszych placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce oraz w Serwisie telefonicznym Pekao24Makler pod numerami telefonów:

 • 800 105 800 (połączenie bezpłatne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych),
 • +48 22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych).

Aby inwestować w fundusze Franklin Templeton za pośrednictwem Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl najpierw otwórz rejestr w jednej z naszych placówek.

WIĘCEJ o Franklin Templeton

 

Ryzyka

Inwestycja w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości tytułów uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 •  kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Ryzyko inwestycyjne danego zagranicznego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w naszych placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce oraz na niniejszej stronie.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 •  ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut,
 • ryzyko regulacyjne kraju inkorporacji funduszu, zagraniczne fundusze inwestycyjne podlegają różnym regulacjom, odmiennym niż polskie, przepisy (również podatkowe) w poszczególnych krajach mogą istotnie różnić się od siebie, których poznanie i zrozumienie może być dla inwestora trudne i czasochłonne.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

 

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję