Pakiety notowań giełdowych

Pakiety notowań giełdowych

notowania giełdowe notowania instrumentów finansowych z rynku GPW i NewConnect, indeksów polskich i zagranicznych, par walutowych, towarów i surowców
wiadomości ze spółek komunikaty z Polskiej Agencji Prasowej, spółek ESPI/EBI oraz agencji informacyjnej ISBnews
szybkie zlecenia możliwość składania zleceń bezpośrednio z poziomu notowań
moduł analizy technicznej zestaw narzędzi niezbędnych do samodzielnej analizy wykresów
statystyki sesji możliwość sprawdzenia statystyk w podziale na największe wzrosty, spadki, obrót
swobodny dostęp notowania możesz śledzić za pośrednictwem platformy inwestycyjnej eTrader Pekao, serwisu internetowego Pekao24 i aplikacji mobilnej PeoPay
  • Zobacz szczegóły

    notowania w aplikacji PeoPay są dostępne dla użytkowników aplikacji PeoPay, posiadających podpisaną Umowę świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao

Skonsultuj się z doradcą

Zamów kontakt

Aby uzyskać dostęp do notowań powinieneś podpisać "Umowę świadczenia usługi abonamentowej przez Biuro Maklerskie Pekao” (Umowa abonamentowa) regulującą zasady udostępniania serwisów giełdowych czasu rzeczywistego. Do czasu podpisania Umowy abonamentowej możesz korzystać z notowań opóźnionych o 15 minut - Pakiet STANDARD. Umowę abonamentową możesz podpisać przy okazji otwierania rachunku inwestycyjnego lub w terminie późniejszym.
Notowania giełdowe oferowane są w pakietach zróżnicowanych pod względem ceny, uzależnionej od zakresu udostępnianej informacji.

Rodzaj pakietu Rodzaj pakietu Wysokość opłaty miesięcznej
VIP dostęp do pełnego arkusza zleceń online 214,02 zł
PRESTIGE 5 ofert online 108,24 zł
PLUS 1 oferta online pakiet bezpłatny
STANDARD notowania opóźnione o 15 minut pakiet bezpłatny


Opłata za korzystanie z pakietu jest pobierana po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca. Jeżeli na wskazanym przez Ciebie rachunku do pobierania opłat nie będzie wystarczających środków pieniężnych pozwalających pobrać należną opłatę, dostęp do danych online zostanie zablokowany i będziesz posiadał dostęp do opóźnionych danych. Dostęp do danych online będziesz mógł odblokować po uregulowaniu należności.
Możesz zostać zwolniony z opłaty za dostęp do notowań w czasie rzeczywistym, generując odpowiedni obrót na rachunku. Minimalna wartość obrotu wynosi:

  • dla pakietu VIP - 180 000 PLN na rynku kasowym lub 150 sztuk kontraktów terminowych,
  • dla pakietu PRESTIGE - 70 000 PLN na rynku kasowym lub 70 sztuk kontraktów terminowych.

Do zwolnienia z opłaty, na wskazanym przez Ciebie rachunku, brany jest pod uwagę średniomiesięczny obrót brutto (bez prowizji) zrealizowany:

  • w miesiącu, za który pobierana jest opłata, lub
  • w ostatnich 3 miesiącach kalendarzowych (w miesiącu, którego dotyczy opłata oraz w 2 miesiącach poprzedzających miesiąc pobrania opłaty).

Z notowań giełdowych możesz korzystać w serwisie internetowym Pekao24, platformie inwestycyjnej eTrader Pekao oraz aplikacji mobilnej PeoPay (jeśli jesteś użytkownikiem serwisu mobilnego Banku i posiadasz podpisaną Umowę świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao).

Serwis internetowy Pekao24 – platforma inwestycyjna eTrader Pekao

W serwisie internetowym Pekao24Makler korzystając z przycisku Uruchom eTrader Pekao (Notowania) uruchomisz platformę inwestycyjną umożliwiającą dostęp do notowań instrumentów finansowych z rynku GPW i NewConnect, indeksów polskich i zagranicznych, par walutowych, towarów i surowców, komunikatów PAP, ESPI/EBI, ISBnews. Funkcjonalność platformy pozwala na dostęp do notowań giełdowych oraz listy najlepszych ofert kupna/sprzedaży z możliwością składania zleceń, podgląd zleceń bieżących oraz możliwość ich modyfikowania i anulowania, podgląd wykresów dla instrumentów finansowych w różnym horyzoncie czasowym, przegląd wiadomości dla spółek giełdowych, prezentację statystyk rynku a także kompleksowe zarządzanie portfelem inwestycyjnym.
Szczegółowe informacje o eTrader Pekao znajdziesz w dziale BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA > eTrader Pekao.

 

Aplikacja mobilna PeoPay

Jeśli jesteś użytkownikiem aplikacji mobilnej PeoPay i posiadasz podpisaną Umowę świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao w aplikacji PeoPay możesz przeglądać notowania giełdowe udostępniane z 15-sto minutowym opóźnieniem lub w czasie rzeczywistym, w zależności od rodzaju posiadanego pakietu notowań. Dostęp to tej funkcji otrzymasz po zalogowaniu się do aplikacji, przejściu do Inwestycji i wybraniu zakładki Rynek.

W ramach listy obserwowanych instrumentów w notowaniach możesz przeglądać do pięćdziesięciu instrumentów jednocześnie. Dodanie oraz usunięcie instrumentów wykonasz korzystając z opcji EDYCJA, natomiast dzięki opcji FILTRY możesz ograniczyć listę walorów, wyświetlając osobno akcje, kontrakty czy notowania spółek wchodzących w skład wybranych indeksów. Listę obserwowanych instrumentów możesz również sortować w oparciu o nazwy kolumn: Nazwa, Kurs/Wolumen oraz Zmiana. Wybierając wiersz z nazwą instrumentu, wyświetlisz dodatkowe szczegóły notowań danego waloru wraz z danymi dotyczącymi jednej najlepszej oferty kupna/sprzedaży.

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.