Komunikat Archiwalne Dyrektora BM

Komunikaty Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao ARCHIWALNE

Dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao”

 • 15.04.2024

  Komunikat nr 30/BM/ZWS/2024 z dnia 15.04.2024 r. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao (BM) w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału w PLN: Roczny Certyfikat Powiązany z Akcjami Meta Platforms Inc - CLASS A Bez Ochrony Kapitału w PLN (2025), emitowanych przez SG Issuer, tj.: (dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej

  Pobierz plik
 • 02.04.2024

  Komunikat nr 28/BM/ZWS/2024 z dnia 02.04.2024 r. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao (BM) w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału w dacie wykupu w USD: Dwuletni Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst Of Powiązany z Akcjami Sony Group Corporation i Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) w USD, emitowanych przez SG Issuer (dalej: Produkty strukturyzowane; „CYFROWE TECHNOLOGIE USD”) i wysokości opłaty manipulacyjnej

  Pobierz plik
 • 02.04.2024

  Komunikat nr 27/BM/ZWS/2024 z dnia 02.04.2024 r. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao (BM) w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału w dacie wykupu w EUR: Dwuletni Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst Of Powiązany z Akcjami Sony Group Corporation i Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) w EUR, emitowanych przez SG Issuer (dalej: Produkty strukturyzowane; „CYFROWE TECHNOLOGIE EUR”) i wysokości opłaty manipulacyjnej

  Pobierz plik
 • 26.03.2024

  Komunikat nr 26/BM/ZOG/2024 z dnia 26.03.2024 r. w sprawie ofert publicznych obsługiwanych przez Biuro Maklerskie Pekao

  Pobierz plik
 • 25.03.2024

  Komunikat nr 25/BM/ZOG/2024 z dnia 25.03.2024 r. w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 29 marca 2024 roku

  Pobierz plik
 • 21.03.2024

  Komunikat nr 23/BM/ZOG/2024 z dnia 21.03.2024 r. w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości

  Pobierz plik
 • 18.03.2024

  Komunikat nr 22/BM/ZOG/2024 z dnia 18.03.2024 r. w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości

  Pobierz plik
 • 06.03.2024

  Komunikat nr 21/BM/ZFI/2024 z dnia 06.03.2024 r. w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie

  Pobierz plik
 • 04.03.2024

  Komunikat nr 20/BM/ZWS/2024 z dnia 04.03.2024 r. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao (BM) w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału w PLN: Roczny Certyfikat Powiązany z Akcjami Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Bez Ochrony Kapitału w PLN, emitowanych przez SG Issuer (dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej

  Pobierz plik
 • 29.02.2024

  Komunikat nr 18/BM/ZOG/2024 z dnia 29.02.2024 r. w sprawie ofert publicznych obsługiwanych przez Biuro Maklerskie Pekao

  Pobierz plik
1 2 3 4 5 ...105