Komunikaty Dyrektora BM

Komunikaty Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao AKTUALNE

Dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których miał zastosowanie „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.” lub „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: CDM Pekao) ”

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
41/BM/SWO/2021* w sprawie uchylenia komunikatów Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao 2021-07-02

Pobierz
Załącznik

26/BM/ZOG/2021* w sprawie informacji o systemach wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń za rok 2020 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao 2021-04-29

Pobierz
Załącznik

37/BM/ZOG/2020* w sprawie informacji o systemach wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń za rok 2019 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao 2020-04-30

Pobierz
Załącznik

105/BM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat przeglądu Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) 2019-12-20

Pobierz

26/DM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonania zleceń oraz uzyskanie jakości wykonywania zleceń za rok 2018 2019-08-30

Pobierz

25/DM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2017 2019-08-30

Pobierz