Komunikaty Dyrektora BM

Komunikaty Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao ARCHIWALNE

Dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których miał zastosowanie „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.” lub „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: CDM Pekao)”

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikaty archiwalne - 2021 r.
40/BM/ZOG/2021* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 2 lipca 2021 roku 2021-06-29 Pobierz
39/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału w USD: HVB USD Barrier Reverse Convertible Protect oparte o akcje Siemens AG (dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej. 2021-06-08 Pobierz
38/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału w PLN: HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect oparte o akcje Siemens AG (dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej. 2021-06-08 Pobierz
37/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału w PLN: 5-LETNI CERTYFIKAT Z OCHRONĄ KAPITAŁU Z OPCJĄ AUTOCALL TYPU WORST OF POWIĄZANY Z AKCJAMI NEWMONT CORPORATION I RIO TINTO PLC emitowany przez Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH (dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej. 2021-06-07 Pobierz
36/BM/ZOG/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2021-06-07 Pobierz
35/BM/ZWS/2021* dla Klientów BM Pekao (BM), wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AO i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej pobieranej za wydanie Certyfikatów) 2021-06-04 Pobierz
34/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej obligacji spółki Kruk S.A. 2021-05-24 Pobierz
33/BM/ZOG/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2021-05-21 Pobierz
32/BM/ZPB/2021* w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane 2021-05-21 Pobierz
31/BM/ZPM/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania 2021-05-20 Pobierz
30/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału w PLN: produkty strukturyzowane 5-letnie bez ochrony kapitału w PLN oparte o akcje Newmont Goldcorp Corp. (HVB PLN Express Plus Certificate oparty o akcje Newmont Goldcorp Corp.; dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej. 2021-05-17 Pobierz
29/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału w PLN: produkty strukturyzowane typu Worst-Of HVB PLN ze 100% ochroną kapitału oparte o koszyk akcji Pfizer Inc. i Bayer AG. (nazwa: HVB PLN Worst-Of Cash Collect Protect Certificate oparty o 2 akcje; dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej. 2021-05-14 Pobierz
28/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału w PLN: produkty strukturyzowane 2-letnie bez ochrony kapitału w PLN oparte o akcje Newmont Goldcorp Corp. (HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect oparty o akcje Newmont Goldcorp Corp.; dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej 2021-05-10 Pobierz
27/BM/ZWS/2021* dla Klientów BM Pekao (BM), wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AN i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej pobieranej za wydanie Certyfikatów). 2021-05-06 Pobierz
25/BM/ZOG/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2021-04-19 Pobierz
24/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału w PLN: produkty strukturyzowane typu Worst-Of HVB PLN ze 100% ochroną kapitału oparte o koszyk akcji Pfizer Inc. i Bayer AG. (nazwa Emitenta: HVB PLN Worst-Of Cash Collect Protect Certificate oparty o 2 akcje; dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej. 2021-04-16 Pobierz
23/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Vercom S.A. 2021-04-14 Pobierz
22/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału w PLN: produkty strukturyzowane 5-letnie ze 100% ochroną kapitału w PLN oparte o koszyk spółek: Bayer AG i Gilead Sciences Inc. (HVB PLN Worst-Of Cash Collect Protect Certificate oparty o 2 akcje; dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej. 2021-04-13 Pobierz
21/BM/ZOG/2021* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniu 2 kwietnia 2021 roku 2021-04-01 Pobierz
20/BM/ZFI/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao S.A., w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabywania funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDMInternet 2021-03-23 Pobierz
19/BM/ZOG/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2021-03-17 Pobierz
18/BM/ZOG/2021* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 15 - 26 marca 2021 roku 2021-03-15 Pobierz
17/BM/ZOG/2021* w sprawie podania kosztów publicznoprawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 2021-03-09 Pobierz
16/BM/ZWS/2021* dla Klientów BM Pekao (BM), wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AM i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej pobieranej za wydanie Certyfikatów) 2021-03-04 Pobierz
15/BM/ZOG/2021* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 2021-03-02 Pobierz
14/BM/ZOG/2021* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 2021-02-23 Pobierz
13/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału w PLN: HVB PLN Barrier Reverse Convertible Protect oparty o akcje Pfizer Inc. (dalej: Certyfikaty) i wysokości opłaty manipulacyjnej 2021-02-23 Pobierz
12/BM/ZOG/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2021-02-18 Pobierz
11/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału w PLN: Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Barierą Dolną Plus na Akcje spółki CCC S.A. (dalej: Certyfikaty) i wysokości opłaty manipulacyjnej 2021-02-18 Pobierz
10/BM/ZOG/2021* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 15 lutego 2021 roku 2021-02-10 Pobierz
9/BM/ZOG/2021* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 2021-02-10 Pobierz
8/BM/ZWS/2021* dla Klientów BM Pekao (BM), wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AŁ i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej pobieranej za wydanie Certyfikatów) 2021-02-04 Pobierz
7/BM/ZOG/2021* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 2021-02-03 Pobierz
6/BM/ZOG/2021* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 2021-01-27 Pobierz
5/BM/ZOG/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2021-01-20 Pobierz
4/BM/ZOG/2021* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 2021-01-19 Pobierz
3/BM/ZOG/2021* w sprawie podania kosztów publicznoprawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 2021-01-15 Pobierz
2/BM/BAI/2021* w sprawie wykazu pracowników oraz PUM lub placówek Agenta, w których odbywa się obsługa Klienta w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 2021-01-12 Pobierz
1/BM/ZWS/2021* dla Klientów, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych emitowanych przez SG Issuer z częściową ochroną kapitału w PLN: Produktów strukturyzowanych z częściową ochroną kapitału w PLN: Produkty strukturyzowane 5-letnie z częściową ochroną kapitału w PLN oparte o Solactive Megatrends RISE Index i wysokości opłaty manipulacyjnej 2021-01-08 Pobierz
Komunikaty archiwalne - 2020 r.
101/BM/ZWS/2020* w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 2020-12-30 Pobierz
100/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 24 i 31 grudnia 2020 roku 2020-12-23 Pobierz
99/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 2020-12-22 Pobierz
98/BM/ZWS/2020* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) będących jednocześnie Klientami Banku Pekao S.A. 2020-12-23 Pobierz
97/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabywania funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDMInternet 2020-12-23 Pobierz
96/BM/ZWS/2020* w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 2020-12-23 Pobierz
95/BM/SK/2020* w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane​ 2020-11-09 Pobierz
94/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Answear.com S.A. 2020-11-09 Pobierz
93/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 26-27 listopada 2020 roku 2020-11-25 Pobierz
92/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki PCF Group S.A. 2020-11-25 Pobierz
91/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-11-24 Pobierz
90/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Mo-BRUK S.A. 2020-11-18 Pobierz
89/BM/ZWS/2020* dla Klientów, wobec których ma zastosowanie regulamin Biura Maklerskiego Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych emitowanych przez SG Issuer z częściową ochroną kapitału w PLN:  Produkty strukturyzowane Societe Generale 5-letnie z częściową ochroną kapitału w PLN oparte o Solactive Big Data Europe Low Volatility AR 5% Index. i wysokości opłaty manipulacyjnej 2020-11-13 Pobierz
88/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Canal+ POLSKA S.A. 2020-11-03 Pobierz
87/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniach 26 - 30 października 2020 roku 2020-10-26 Pobierz
86/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-10-20 Pobierz
85/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-10-19 Pobierz
84/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu wystawienia świadectwa depozytowego w związku z zamiarem złożenia przez klientów Biura Maklerskiego Pekao zapisu w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Energa S.A. 2020-10-12 Pobierz
83/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 12 października 2020 roku 2020-10-09 Pobierz
82/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 2020-10-08 Pobierz
81/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-10-06 Pobierz
80/BM/BAI/2020* w sprawie wykazu pracowników oraz PUM lub placówek Agenta, w których odbywa się obsługa Klienta w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 2020-10-07 Pobierz
79/BM/SK/2020* w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane 2020-09-30 Pobierz
78/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych z częściową ochroną kapitału w PLN: Produkty strukturyzowane Societe Generale 5-letnie z częściową ochroną kapitału w PLN oparte o Solactive Silver Economy AR 5% Index i wysokości opłaty manipulacyjnej 2020-09-30 Pobierz
77/BM/ZOG/2020* w sprawie możliwości złożenia przez Klienta oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje spółki Allegro.eu (société anonyme) z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga 2020-09-29 Pobierz
76/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej bez ochrony kapitału Produkt strukturyzowany Societe Generale 3-letni Autocall Phoenix oparty o BMW AG w PLN emitowany przez SG Issuer i wysokości opłaty manipulacyjnej 2020-09-25 Pobierz
75/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24 2020-09-24 Pobierz
74/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Allegro.eu SA 2020-09-23 Pobierz
73/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-09-22 Pobierz
72/BM/ZOG/2020* w sprawie przekazywania informacji o zdarzeniach korporacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r ustanawiającym minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy 2020-09-10 Pobierz
71/BM/ZWS/2020* w sprawie wykazu Punktów Usług Maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 2020-09-07 Pobierz
70/BM/ZWS/2020* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao będących jednocześnie Klientami Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 2020-09-07 Pobierz
69/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 7 września 2020 roku 2020-09-07 Pobierz
68/BM/ZOT/2020* w sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie w TeleCDM 2020-09-01 Pobierz
67/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 2020-09-01 Pobierz
66/BM/ZOG/2020* ​dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-08-28 Pobierz
65/BM/ZOG/2020* ​w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-08-27 Pobierz
64/BM/ZWS/2020* ​w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao będących jednocześnie Klientami Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 2020-08-27 Pobierz
63/BM/ZKS/2020 w sprawie określenia godzin wykonywania dyspozycji przelewu środków pieniężnych w dniach 24 i 31 grudnia 2020 roku​ 2020-12-17 Pobierz
63/BM/ZOG/2020* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 2020-08-26 Pobierz
62/BM/ZKS/2020 w sprawie zmiany godziny wykonania blokady środków pieniężnych na rachunkach inwestycyjnych w ramach realizacji Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao, określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku, w dniach 24 i 31 grudnia 2020 roku ​ 2020-12-17 Pobierz
62/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym     2020-08-26 Pobierz
61/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej:
- Produktu strukturyzowanego Societe Generale z częściową ochroną kapitału w PLN opartego o Solactive Just Transition Select Index AR 5% emitowanego przez SG Issuer i wysokości opłaty manipulacyjnej
2020-08-18 Pobierz
60/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 2020-08-17 Pobierz
59/BM/BAI/2020 w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu dostępu do serwisu analitycznego 2020-11-07 Pobierz
59/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 2020-08-04 Pobierz
58/BM/BAI/2020 w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego 2020-11-07 Pobierz
58/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej bez ochrony kapitału: - Produkty strukturyzowane Societe Generale 3-letnie Autocall Oxygen oparte o GlaxoSmithKline PLC w EUR emitowane przez SG Issuer i wysokości opłaty manipulacyjnej 2020-08-03 Pobierz
57/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24. 2020-07-30 Pobierz
56/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-07-22 Pobierz
55/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 2020-07-22 Pobierz
54/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej bez ochrony kapitału:
- Produkty strukturyzowane Societe Generale 3-letnie Autocall Oxygen oparte o GlaxoSmithKline PLC w PLN
- Produkty strukturyzowane Societe Generale 3-letnie Autocall Oxygen oparte o GlaxoSmithKline PLC w EUR
emitowane przez SG Issuer i wysokości opłaty manipulacyjnej
2020-07-14 Pobierz
53/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych z gwarancją kapitału w PLN: HVB PLN Capital Protection Certificate oparty o fundusz Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R EUR („Globalne Możliwości”), emitowanych przez UniCredit Bank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej 2020-07-08 Pobierz
52/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 3 lipca 2020 roku 2020-07-02 Pobierz
51/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24 2020-06-30 Pobierz
50/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 2020-06-30 Pobierz
49/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-06-24 Pobierz
48/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych z gwarancją kapitału: Produkt strukturyzowany Societe Generale 5-letni z gwarancją kapitału w PLN oparty o STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price) Index (EUR) emitowany przez SG Issuer i gwarantowanych przez Societe Generale i wysokości opłaty manipulacyjnej 2020-06-22 Pobierz
47/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla Klientów Biura Maklerskiego realizujących transakcje na certyfikatach strukturyzowanych RCB oznaczonych kodem ISIN AT0000A2GJU2 i AT0000A2GJV0 2020-06-18 Pobierz
46/BM/ZOG/2020* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 2020-06-09 Pobierz
45/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AL i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 2020-06-04 Pobierz
44/BM/ZFI/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao, w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24 2020-05-27 Pobierz
43/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 25 maja 2020 roku 2020-05-25

Pobierz

42/BM/ZOG/2020 w sprawie określenia miejsc wykonywania zleceń zgodnie z Polityką wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Biurze Maklerskim Pekao 2020-09-21 Pobierz
42/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału: Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Microsoft Corporation (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Microsoft Corporation) emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej 2020-05-20

Pobierz

41/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-05-19

Pobierz

40/BM/ZOG/2020* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 2020-05-11

Pobierz

39/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C74P170521E Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 2020-05-11

Pobierz

38/BM/ZRP/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24 2020-04-30

Pobierz

36/BM/ZWS/2020*

dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:

 • Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Mastercard Inc. (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Mastercard Inc.),

emitowanych przez UniCredit Bank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej

2020-04-29 Pobierz
35/BM/ZRD/2020* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 2020-04-28 Pobierz
34/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C73P07521E Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 2020-04-28 Pobierz
33/BM/ZOG/2020* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-04-16 Pobierz
32/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao, w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-04-15 Pobierz
31/BM/ZRD/2020* w sprawie określenia wzorów pełnomocnictw 2020-04-09 Pobierz
30/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniu 10 kwietnia 2020 roku 2020-04-09 Pobierz
29/BM/ZOT/2020* w sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 2020-03-31 Pobierz
28/BM/ZRP/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia funduszy dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDM24 2020-03-31 Pobierz
27/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie określenia warunków zawarcia umowy wnoszenia środków pieniężnych na rachunek lokaty – „Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku” 2020-03-25 Pobierz
26/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-03-23 Pobierz
25/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-03-18 Pobierz
24/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-03-13 Pobierz
23/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zmiany godzin obsługi Klientów przez Biuro Maklerskie Pekao 2020-03-13 Pobierz
22/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-03-13 Pobierz
21/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma
zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekaow sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości
2020-03-10 Pobierz
20/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 09 - 27 marca 2020 roku 2020-03-09 Pobierz
19/BM/ZWS/2020*

​dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C72P190321R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej)

2020-03-09 Pobierz
18/BM/ZRP/2020* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 2020-03-05 Pobierz
17/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów
inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AI i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej)
2020-03-05 Pobierz
16/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-03-03 Pobierz
15/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:
 •  Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Porsche Automobil Holding SE (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Porsche Automobil Holding SE),
emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej
2020-03-03 Pobierz
14/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-03-02 Pobierz
13/BM/ZWS/2020*

dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:

 • w PLN:
  • Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje The Swatch Group S.A. (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of The Swatch Group S.A.),
 • w USD:
  • Certyfikaty HVB Express Plus w USD oparte o akcje The Swatch Group S.A. (HVB USD Express Plus Certificate on the shares of The Swatch Group S.A.),

emitowanych przez UniCredit Bank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej

2020-02-18 Pobierz
12/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 17 lutego 2020 roku 2020-02-17 Pobierz
11/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 2020-02-12 Pobierz
10/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AH i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 2020-02-06 Pobierz
9/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C71P190221R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 2020-02-06 Pobierz
8/BM/ZOG/2020*

dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao, w sprawie uczestnictwa BM Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych z gwarancją kapitału w PLN:

 • Certyfikaty HVB PLN Capital Protection Certificate oparty o indeks STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR) (HVB PLN Capital Protection Certificate on the STOXX® Europe 600 (Price) Index (EUR)),

emitowanych przez UniCredit Bank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej

2020-01-31 Pobierz
7/BM/ZOG/2020* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2020-01-24 Pobierz
6/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C70P290121R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 2020-01-17 Pobierz
5/BM/ZOG/2020* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 20 stycznia 2020 roku 2020-01-17 Pobierz
4/BM/ZOG/2020* w sprawie listy zagranicznych instrumentów finansowych, które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez BM Pekao 2020-01-15 Pobierz
3/BM/ZRP/2020* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 2020-01-14 Pobierz
2/BM/ZWS/2020*

w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:

 • w PLN:
  • Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Anheuser-Busch InBev (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Anheuser-Busch InBev),
 • w USD:
  • Certyfikaty HVB Express Plus w USD oparte o akcje Anheuser-Busch InBev (HVB USD Express Plus Certificate on the shares of Anheuser-Busch InBev),

emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej

2020-01-08 Pobierz
1/BM/ZWS/2020* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 2020-01-08 Pobierz
Komunikaty archiwalne - 2019 r.
142/BM/ZPA/2019* w sprawie autoryzacji dyspozycji składanych telefonicznie oraz za pomocą Systemu (CDMInternet, CDMMobile, eTrader) 2019-12-30 Pobierz
141/BM/ZOT/2019* w sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 2019-12-30 Pobierz
140/BM/ZRD/2019* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 2019-12-30 Pobierz
139/BM/ZOG/2019* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących ‘zagranicznych instrumentów finansowych’ w dniu 31 grudnia 2019 roku 2019-12-30 Pobierz
138/BM/BZK/2019* w sprawie trybu i terminów składania skarg w Biurze Maklerskim Pekao (BM) 2019-12-30 Pobierz
137/BM/ZWS/2019* w sprawie oferty specjalnej dla pracowników Banku Pekao S.A. 2019-12-20 Pobierz
136/BM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej i uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C69P0801210R Banku Pekao SA 2019-12-20 Pobierz
135/BM/ZWS/2019* w sprawie wycofania Komunikatu nr 57/DM/ZWS/2019* z dnia 3 września 2019 r. 2019-12-20 Pobierz
134/BM/ZWS/2019* w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 2019-12-20 Pobierz
133/BM/ZRD/2019* w sprawie określenia wzorów pełnomocnictw 2019-12-20 Pobierz
132/BM/ZRD/2019* w sprawie zasad dotyczących sporządzanych dla Klientów potwierdzeń zawarcia transakcji 2019-12-20 Pobierz
131/BM/ZRD/2019* w sprawie dopuszczonej przez BM Pekao formy przyjęcia dyspozycji zmiany danych Klientów, ujawnionych w odpowiednim rejestrze/ewidencji 2019-12-20 Pobierz
130/BM/ZRD/2019* w sprawie sposobu udzielania informacji innych niż wskazane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. /Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 2019-12-20 Pobierz
129/BM/ZRD/2019* w sprawie rodzaju instrumentów finansowych, w zakresie których BM Pekao nie będzie wykonywał czynności związanych z zabezpieczeniem wierzytelności 2019-12-20 Pobierz
128/BM/ZRD/2019* w sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem 2019-12-20 Pobierz
127/BM/ZOG/2019* w sprawie rynków, na których Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) wykonuje zlecenia Klientów, listy zagranicznych instrumentów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) oraz instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem usług maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 2019-12-20 Pobierz
126/BM/ZOG/2019* w sprawie prowizji i opłat pobieranych w kanale zdalnym CDMMobile 2019-12-20 Pobierz
125/BM/ZOG/2019* w sprawie wysokości prowizji od dyspozycji lub zlecenia w przypadku jego modyfikacji 2019-12-20 Pobierz
124/BM/ZOG/2019* w sprawie dodatkowych warunków koniecznych do aktywowania usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów 2019-12-20 Pobierz
123/BM/ZOG/2019* w sprawie godzin przyjmowania dyspozycji oraz zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 2019-12-20 Pobierz
122/BM/ZOG/2019* w sprawie ‘listy zagranicznych instrumentów finansowych’ które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao 2019-12-20 Pobierz
121/BM/ZOG/2019* w sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty 2019-12-20 Pobierz
120/BM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wielkości zlecenia DDM 2019-12-20 Pobierz
119/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnego terminu ważności przyjmowanych zleceń 2019-12-20 Pobierz
118/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnej liczby derywatów na którą może opiewać zlecenie 2019-12-20 Pobierz
117/BM/ZOG/2019* w sprawie kosztów publicznoprawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 2019-12-20 Pobierz
116/BM/ZOG/2019* w sprawie listy papierów wartościowych dopuszczonych do krótkiej sprzedaży 2019-12-20 Pobierz
115/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia rodzajów zleceń, które nie są obsługiwane przez Biuro Maklerskie Pekao 2019-12-20 Pobierz
114/BM/ZOG/2019* w sprawie podmiotów przechowujących zagraniczne instrumenty finansowe i Brokerów 2019-12-20 Pobierz
113/BM/ZOG/2019* w sprawie rodzajów zleceń na rynkach zagranicznych, godzin ich wykonywania, a także dodatkowych warunków ich realizacji 2019-12-20 Pobierz
112/BM/ZOG/2019* w sprawie rozszerzenia zakresu informacji rynkowych oraz dostępu do informacji rynkowych za pomocą eTrader 2019-12-20 Pobierz
111/BM/ZOG/2019* w sprawie szczegółowych zasad i warunków łączenia zleceń Klientów oraz polityki alokacji tych zleceń 2019-12-20 Pobierz
110/BM/ZOG/2019* w sprawie terminów składania dyspozycji na zagraniczne instrumenty finansowe 2019-12-20 Pobierz
109/BM/ZOG/2019* w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej 2019-12-20 Pobierz
108/BM/ZOG/2019* w sprawie warunków aktywacji usługi rynków zagranicznych 2019-12-20 Pobierz
107/BM/ZOG/2019* w sprawie zaprzestania przyjmowania zleceń nabycia, których przedmiotem są zagraniczne instrumenty finansowe sklasyfikowane jako PRIIP 2019-12-20 Pobierz
106/BM/ZOG/2019* w sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie umów abonamentowych 2019-12-20 Pobierz
104/BM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 2019-12-20 Pobierz
103/BM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wysokości pokrycia zleceń (wskaźnika pokrycia) w środkach pieniężnych 2019-12-20 Pobierz
102/BM/ZOG/2019* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 2019-12-20 Pobierz
101/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia warunków podpisania „Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku” 2019-12-20 Pobierz
100/BM/BAI/2019* w sprawie wprowadzenia Informacji o usłudze dotyczącej świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 2019-12-20 Pobierz
99/BM/BAI/2019* w sprawie wartości aktywów Klienta na rachunkach prowadzonych przez Biuro Maklerskie Pekao i objętych usługą doradztwa inwestycyjnego na potrzeby świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 2019-12-20 Pobierz
98/BM/BAI/2019* w sprawie wykazu pracowników oraz PUM lub placówek Agenta, w których odbywa się obsługa Klienta w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 2019-12-20 Pobierz
97/BM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao realizujących transakcje na kontraktach terminowych na indeksy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN i WIG.MS-PET 2019-12-20 Pobierz
96/BM/ZWS/2019*

w sprawie obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) poza PUM

 • załącznik - wniosek o zawarcie umowy świadczenia usług maklerskicj przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) os. fizyczne
 • załącznik - wniosek o zawarcie umowy świadczenia usług maklerskicj przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) os. prawne
2019-12-20 Pobierz
95/BM/ZWS/2019* w sprawie wykazu Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 2019-12-20 Pobierz
94/BM/ZWS/2019* w sprawie zasad udostępniania Klientom Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) kopii nagrań rozmów telefonicznych, notatek ze spotkań i zarejestrowanej korespondencji elektronicznej 2019-12-20 Pobierz
93/BM/ZK/2019* w sprawie w sprawie określenia zasad dotyczących funkcjonowania i korzystania z kanałów zdalnych, w tym zasad związanych z bezpieczeństwem użytkownika, a także zasad zniesienia blokady 2019-12-20 Pobierz
92/BM/ZK/2019* w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane 2019-12-20 Pobierz
91/BM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C69P080121R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 13-12-2019 Pobierz
90/BM/ZRP/2019* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 12-12-2019 Pobierz
89/BM/ZKS/2019* w sprawie wykazu walut, w których BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) prowadzi rachunki walutowe, wykazu rachunków BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) do wpłat w walutach obcych, wykazu walut, których zamiany można dokonać za pośrednictwem BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.), wykazu walut w odniesieniu do których BM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej oraz zasad ustalania kursu przez Bank Pekao SA (Bank) i bank rozliczeniowy 11-12-2019 Pobierz
88/BM/BAI/2019* w sprawie obniżenia opłat za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 12-12-2019 Pobierz
87/BM/ZWO/2019* w sprawie utrzymania w mocy Komunikatów wydanych przez Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao 05-12-2019 Pobierz
86/DM/ZWS/2019*

w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału:

 • w PLN:
  • Certyfikaty HVB PLN Express Plus w PLN oparte o akcje Societe Generale S.A. (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Societe Generale S.A.);
  • Certyfikaty HVB PLN Express Plus w PLN oparte o akcje Enagas S.A. (HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Enagas S.A.)
 • w EUR:
  • Certyfikaty HVB EUR Express Plus w PLN oparte o akcje Societe Generale S.A. (HVB EUR Express Plus Certificate on the shares of Societe Generale S.A.)

emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej

02-12-2019 Pobierz
85/DM/ZOG/2019* w sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 28-29 listopada 2019 roku 28-11-2019 Pobierz
84/DM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wysokości pokrycia zleceń (wskaźnika pokrycia) 27-11-2019 Pobierz
83/DM/ZOG/2019*

w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym

26-11-2019 Pobierz
82/DM/ZOG/2019*

w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu

25-11-2019 Pobierz
81/DM/ZWS/2019*

w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C68P041220R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej)

22-11-2019 Pobierz
80/DM/ZOG/2019*

w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych: 

 • Certyfikaty z Ochroną Kapitału na STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index (Globalna Inwestycja II)

emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej)

19-11-2019 Pobierz
79/DM/ZRP/2019* w sprawie zakresu usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z DM Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 18-11-2019 Pobierz
78/DM/ZWS/2019* sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału w PLN:
 • Certyfikaty HVB Express Plus w PLN oparte o akcje Hugo Boss AG
 • HVB PLN Express Plus Certificate on the shares of Hugo Boss AG)

emitowanych przez UniCredit AG i wysokości opłaty manipulacyjnej

13-11-2019 Pobierz
77/DM/ZOG/2019* w sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 12-11-2019 Pobierz
76/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez gwarancji kapitału w PLN: 
 • Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Barierą Dolną na Akcje spółki PKN Orlen S.A.,

emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej

06-11-2019 Pobierz
75/DM/ZWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AF i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 06-11-2019 Pobierz
74/DM/ZWS/2019* w sprawie ogłoszenia konkursu „Liga Mistrzów Produktów Inwestycyjnych” dla pracowników 04-11-2019 Pobierz
73/DM/ZWS/2019* W sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 28-31 października 2019 r. 28-10-2019 Pobierz
72/DM/ZOG/2019* w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 28-10-2019 Pobierz
71/DM/BWS/2019* w sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C67P091120R Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 25-10-2019 Pobierz
70/DM/ZWS/2019* W sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych:
 • Certyfikaty z Ochroną Kapitału na STOXX®
 • Global Select Dividend 100 EUR Price Index;

emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej)

18-10-2019 Pobierz
69/DM/ZWS/2019* W sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AE PZU funduszu inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 18-10-2019 Pobierz
68/DM/ZWS/2019* W sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału:
 • Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Barierą Dolną na Akcje spółki PGNiG S.A. w PLN,
 • Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Barierą Dolną na Akcje spółki Cyfrowy Polsat S.A. w PLN

emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości opłaty manipulacyjnej

14-10-2019 Pobierz
67/DM/ZOG/2019* W sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów w dniu 14 października 2019 r. 11-10-2019 Pobierz
66/DM/ZWS/2019* W sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AE PZU funduszu inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 04-10-2019 Pobierz
65/DM/BWS/2019* W sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych: Certyfikat z Ochroną Kapitału na STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index emitowanego przez Raiffeisen Centrobank AG i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 01-10-2019 Pobierz
64/DM/BWS/2019* W sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C66P091020E Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 30-09-2019 Pobierz
63/DM/ZOG/2019* W sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 27-09-2019 Pobierz
62/DM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla Klientów Domu Maklerskiego realizujących transakcje na kontraktach terminowych na indeksy WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN i WIG.MS-PET 27-09-2019 Pobierz
61/DM/ZWS/2019* W sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 18-08-2019 Pobierz
60/DOP/2019 W sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 20-08-2019 Pobierz
60/DM/ZWS/2019* W sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AD PZU funduszu inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji ( opłaty manipulacyjnej) 18-09-2019 Pobierz
59/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych z ochroną kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą opartych o Indeks STOXX® Europe 600 Telecommunications (Price) Index (EUR), ISIN DE000HVB3QH8, denominowanych w PLN (Certyfikaty) 12-08-2019 Pobierz
59/DM/ZWS/2019* W sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów strukturyzowanych:
 • Certyfikat Ekspresowy Step Down Stoxx® Europe 600 Basic Resources,
 • Certyfikat Gwarantowany Ekspresowy Typu Safe Stoxx® Global Select Dividend 100,
 • Certyfikat Odwrotnie Zamienny z barierą dolną na akcje spółki PKN Orlen S.A. Raiffeisen Centrobank AG

i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej)

12-09-2019 Pobierz
58/DOP/2019 W sprawie obsługiwanych ofert publicznych lub zapisów w obrocie pierwotnym 05-08-2019 Pobierz
58/DM/ZWS/2019* W sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii AD PZU funduszu inwestycyjnego zamkniętego Akord i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej) 05-09-2019 Pobierz
57/DM/BWS/2019* w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla obecnych i nowych klientów Domu Maklerskiego Pekao dotyczącej certyfikatów depozytowych, certyfikatów inwestycyjnych i certyfikatów strukturyzowanych 03-09-2019 Pobierz
56/DM/ZWS/2019* W sprawie uczestnictwa Domu Maklerskiego Pekao w ofercie bankowych papierów wartościowych serii C65P160920E Banku Pekao SA i wysokości prowizji (opłaty dystrybucyjnej) 03-09-2019 Pobierz
55/DM/ZWS/2019* W sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniu 2 września 2019 r. 02-09-2019 Pobierz
54/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych z ochroną kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą opartych o EURO STOXX® Select Dividend 30 (Price) Index (EUR), ISIN DE000HVB3NP8, denominowanych w PLN (Certyfikaty) 22-07-2019 Pobierz
54/DM/ZWS/2019* w sprawie obowiązywania Oferty Specjalnej dla Klientów DM (dawniej: CDM), którzy dokonali przeniesienia aktywów z innej firmy inwestycyjnej 30-08-2019 Pobierz
53/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą na akcje spółki AVIVA PLC, ISIN DE000HVB3NE2, denominowanych w USD (Certyfikaty). 10-07-2019 Pobierz
53/DM/ZK/2019* w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane 30-08-2019 Pobierz
52/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej, Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą na akcje spółki AVIVA PLC, ISIN DE000HVB3NB8, denominowanych w PLN (Certyfikaty). 10-07-2019 Pobierz
52/DM/ZK/2019* w sprawie określenia zasad dotyczących funkcjonowania i korzystania z kanałów zdalnych, w tym zasad związanych z bezpieczeństwem użytkownika, a także zasad zniesienia blokady 30-08-2019 Pobierz
51/BA/2019 W sprawie wartości aktywów Klienta na rachunkach prowadzonych przez CDM w objętych usługą doradztwa inwestycyjnego na potrzeby świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez CDM Pekao S.A. 04-07-2019 Pobierz
51/DM/ZRA/2019* w sprawie autoryzacji dyspozycji składanych telefonicznie oraz za pomocą Systemu (CDMInternet, CDMMobile, eTrader) 30-08-2019 Pobierz
50/DRP/2019 W sprawie zakresu usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z CDM Pekao S.A. w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 04-07-2019 Pobierz
50/DM/ZOG/2019* w sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 30-08-2019 Pobierz
49/DM/ZWS/2019* w sprawie oferty specjalnej dla pracowników Domu Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 30-08-2019 Pobierz
48/DOP2019 W sprawie godzin wykonywania zleceń dotyczących zagranicznych instrumentów finansowych w dniach 3 i 4 lipca 2019 r. 02-07-2019 Pobierz
48/DM/BAI/2019* w sprawie wartości aktywów Klienta na rachunkach prowadzonych przez DM i objętych usługą doradztwa inwestycyjnego na potrzeby świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 30-08-2019 Pobierz
47/DOP/2019 W sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie umów abonamentowych 01-07-2019 Pobierz
47/DM/ZWS/2019* w sprawie obsługi Klientów DM Pekao (dawniej: CDM Pekao S.A.) poza PUM 30-08-2019 Pobierz
46/DOP/2019 W sprawie informacji na temat przeglądu Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. 28-06-2019 Pobierz
46/DM/ZOG/2019* w sprawie informacji na temat przeglądu Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) 30-08-2019 Pobierz
45/DMZ/2019 W sprawie uczestnictwa pracowników CDM Pekao S.A. w szkoleniu 27-06-2019 Pobierz
45/DM/ZOG/2019* w sprawie zwolnień z opłat za pakiety udostępnione na podstawie umów abonamentowych 30-08-2019 Pobierz
44/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z barierą na indeks Euro STOXX Banks (Price) Index ( EUR) ISIN DE000HVB3LK3, denominowanych w USD (Certyfikaty) 18-06-2019 Pobierz
44/DM/ZOG/2019* w sprawie zaprzestania przyjmowania zleceń nabycia, których przedmiotem są zagraniczne instrumenty finansowe sklasyfikowane jako PRIIP 30-06-2019 Pobierz
43/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału, Ekspresowych Plus z barierą na indeks Euro STOXX Banks (Price) Index ( EUR) ISIN DE000HVB3LL1, denominowanych w PLN (Certyfikaty) 18-06-2019 Pobierz
43/DM/ZOG/2019* w sprawie warunków aktywacji usługi rynków zagranicznych 30-08-2019 Pobierz
42/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej Certyfikatów strukturyzowanych z ochroną kapitału, Ekspresowych Plus z Barierą opartych o Indeks STOXX® Europe 600 Utilities (Price) Index ( EUR) ISIN DE000HVB3KT6, denominowanych w PLN (Certyfikaty). 13-06-2019 Pobierz
42/DM/ZOG/2019 W sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej 30-08-2019 Pobierz
41/DOP/2019 W sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz uczestnictwa CDM Pekao S.A. w ofercie publicznej akcji CI Games S.A. 04-06-2019 Pobierz
41/DM/ZOG/2019* w sprawie terminów składania dyspozycji na zagraniczne instrumenty finansowe 30-08-2019 Pobierz
40/DM/ZOG/2019* w sprawie szczegółowych zasad i warunków łączenia zleceń Klientów oraz polityki alokacji tych zleceń 30-08-2019 Pobierz
39/DM/ZOG/2019* w sprawie rozszerzenia zakresu informacji rynkowych oraz dostępu do informacji rynkowych za pomocą eTrader 30-08-2019 Pobierz
38/DM/ZOG/2019* w sprawie rodzajów zleceń na rynkach zagranicznych, godzin ich wykonywania, a także dodatkowych warunków ich realizacji 30-08-2019 Pobierz
37/DM/ZOG/2019* w sprawie podmiotów przechowujących zagraniczne instrumenty finansowe i Brokerów 30-08-2019 Pobierz
36/DM/ZOG/2019* W sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 30-08-2019 Pobierz
35/DM/ZOG/2019* w sprawie określenia rodzajów zleceń, które nie są obsługiwane przez Dom Maklerski Pekao 30-08-2019 Pobierz
34/DM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnej liczby derywatów na którą może opiewać zlecenie 30-08-2019 Pobierz
33/DM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnego terminu ważności przyjmowanych zleceń 30-08-2019 Pobierz
32/DM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wysokości pokrycia zleceń (wskaźnika pokrycia) 30-08-2019 Pobierz
31/DM/ZOG/2019* w sprawie minimalnej wielkości zlecenia DDM 30-08-2019 Pobierz
30/DM/ZOG/2019* w sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty 30-08-2019 Pobierz
29/DM/ZOG/2019* w sprawie ‘listy zagranicznych instrumentów finansowych’ które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski Pekao 30-08-2019 Pobierz
28/DM/ZOG/2019* w sprawie listy papierów wartościowych dopuszczonych do krótkiej sprzedaży 30-08-2019 Pobierz
27/DM/ZOG/2019* w sprawie kosztów publicznoprawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 30-08-2019 Pobierz
24/DM/ZOG/2019* w sprawie godzin przyjmowania dyspozycji oraz zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 30-08-2019 Pobierz
23/DM/ZOG/2019* w sprawie dodatkowych warunków koniecznych do aktywowania usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów 30-08-2019 Pobierz
22/DM/ZOG/2019* w sprawie wysokości prowizji od dyspozycji lub zlecenia w przypadku jego modyfikacji 30-08-2019 Pobierz
21/DM/ZOG/2019* w sprawie prowizji i opłat pobieranych w kanale zdalnym CDMMobile 30-08-2019 Pobierz
20/DM/ZWS/2019* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 30-08-2019 Pobierz
19/DM/ZWS/2019* w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 30-08-2019 Pobierz
18/DM/BZK/2019* w sprawie trybu i terminów składania skarg w Domu Maklerskim Pekao (DM) 30-08-2019 Pobierz
17/DM/ZRP/2019* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z DM Pekao S.A. w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 30-08-2019 Pobierz
16/DM/ZWS/2019* w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w DM Pekao (dawniej Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 30-08-2019 Pobierz
15/DM/BAI/2019* w sprawie obniżenia opłat za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 30-08-2019 Pobierz
14/DM/BAI/2019* w sprawie wykazu pracowników oraz PUM lub placówek Agenta, w których odbywa się obsługa Klienta w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 30-08-2019 Pobierz
13/DM/BAI/2019* w sprawie wprowadzenia Informacji o usłudze dotyczącej świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 30-08-2019 Pobierz
12/DM/ZWS/2019* w sprawie wykazu Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 30-08-2019 Pobierz
11/DM/ZWSR/2019* w sprawie w sprawie zasad udostępniania Klientom Domu Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Dom Maklerski Pekao S.A.) kopii nagrań rozmów telefonicznych, notatek ze spotkań i zarejestrowanej korespondencji elektronicznej 30-08-2019 Pobierz
10/DM/ZOG/2019* w sprawie rynków, na których Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) wykonuje zlecenia Klientów, listy zagranicznych instrumentów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich Domu Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) oraz instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem usług maklerskich Domu Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 30-08-2019 Pobierz
9/DM/ZOG/2019* w sprawie określenia warunków podpisania „Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku” 30-08-2019 Pobierz
8/DM/ZKS/2019* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 30-08-2019 Pobierz
7/DM/BRR/2019* w sprawie w sprawie dopuszczonej przez DM Pekao formy przyjęcia dyspozycji zmiany danych Klientów, ujawnionych w odpowiednim rejestrze/ewidencji 30-08-2019 Pobierz
6/DM/BRR/2019* w sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem 30-08-2019 Pobierz
5/DM/BRR/2019* w sprawie sposobu udzielania informacji innych niż wskazane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. /Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 30-08-2019 Pobierz
4/DM/BRR/2019* w sprawie zasad dotyczących sporządzanych dla Klientów potwierdzeń zawarcia transakcji 30-08-2019 Pobierz
3/DM/BRR/2019* w sprawie określenia wzorów pełnomocnictw 30-08-2019 Pobierz
2/DM/BRR/2019* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 30-08-2019 Pobierz
1/DM/BRR/2019* w sprawie w sprawie rodzaju instrumentów finansowych, w zakresie których DM Pekao nie będzie wykonywał czynności związanych z zabezpieczeniem wierzytelności 30-08-2019 Pobierz
Komunikaty archiwalne - 2018 r.
102/DMZ/2018 W sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w CDM Pekao S.A. w 2019 roku nowych Klientów, którzy otworzą rachunki inwestycyjne pomiędzy 1 stycznia 2019 roku a 30 czerwca 2019 roku za pomocą Internetu 21-12-2018 Pobierz
101/DOP/2018 W sprawie listy zagranicznych instrumentów finansowych, które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez CDM Pekao S.A. 21-12-2018 Pobierz
99/DMZ/2018 W sprawie uczestnictwa pracowników CDM Pekao S.A. w szkoleniu 21-12-2018 Pobierz
97/DOP/2018 W sprawie rozszerzenia zakresu informacji rynkowych oraz dostępu do informacji rynkowych za pomocą eTrader 20-12-2018 Pobierz
96/DOP/2018 W sprawie opłat oraz zakresów pakietów udostępnianych na podstawie umowy Abonenckiej 20-12-2018 Pobierz
93/DZS/2018 W sprawie obsługi Klientów CDM Pekao S.A. poza POK 17-12-2018 Pobierz
92/DRP/2018 W sprawie przedstawienia Informacji Agenta Ubezpieczeniowego sporządzonej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń 04-12-2018 Pobierz
87/DOP/2018 W sprawie informacji na temat dokumentów zawierających kluczowe informacje dla PRIIP 07-11-2018 Pobierz
86/DOP/2018 W sprawie zaprzestanie przyjmowania zleceń nabycia, których przedmiotem są zagraniczne instrumenty finansowe sklasyfikowane jako PRIIP 07-11-2018 Pobierz
75/DRR/2018 W sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 28-09-2018 Pobierz
66/DOP/2018 W sprawie minimalnej wysokości pokrycia zleceń (wskaźnika pokrycia) 07-08-2018 Pobierz
65/DOP/2018 W sprawie rynków na których CDM Pekao S.A. wykonuje zlecenia Klientów, listy zagranicznych instrumentów finansowych, będących przedmiotem usług maklerskich CDM Pekao S.A. oraz instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem usług maklerskich CDM Pekao S.A. 25-07-2018 Pobierz
61/DRR/2018 W sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia Umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem 13-07-2018 Pobierz
46/DOP/2018 W sprawie kosztów publicznoproawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 30-05-2018 Pobierz
45/DZS/2018 W sprawie dodatkowego zadania motywacyjnego pracowników CDM Pekao S.A. 29-05-2018 Pobierz
44/DMZ/2018 W sprawie autoryzacji dyspozycji składanych telefonicznie oraz za pomocą Systemu (CDMInternet, CDMMobile, eTrader) 24-05-2018 Pobierz
43/DOP/2018 W sprawie zaprzestania wykonywania zleceń zaawansowanych i w konsekwencji uchylenie Komunikatu nr 116/DOP/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad dotyczących zleceń zaawansowanych w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. wynika z opinii KNF kwalifikującej usługę jako handel algorytmiczny zgodnie z regulacjami MIFID 2 22-05-2018 Pobierz
38/DOP/2018 W sprawie kanałów zdalnych za pośrednictwem których możliwe jest złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje spółki Danwood Holding S.A., a także dodatkowe warunki złożenia oświadczenia oraz numery telefonów pod którymi są przyjmowane 08-05-2018 Pobierz
37/DOP/2018 W sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za 2017 r. 30-04-2018 Pobierz
36/BA/2018 W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie sporządzania i dystrybucji Analiz Inwestycyjnych, Rekomendacji o charakterze ogólnym oraz Rekomendacji przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 20-04-2018 Pobierz
25/DOP/2018 W sprawie warunków aktywacji usługi rynków zagranicznych 07-03-2018 Pobierz
4/DOP/2018 W sprawie rodzajów zleceń na rynkach zagranicznych, godzin ich wykonywania, a także dodatkowych warunków ich realizacji 02-01-2018 Pobierz
2/DOP/2018 W sprawie podmiotów przechowujących zagraniczne instrumenty finansowe i Brokerów 02-01-2018 Pobierz
1/DRR/2018 W sprawie zasad dotyczących sporządzanych dla Klientów potwierdzeń zawarcia transakcji 02-01-2018 Pobierz
Komunikaty archiwalne - 2017 r.
121/DOP/2017 W sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty 29-12-2017 Pobierz
114/DMZ/2017 W sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 29-12-2017 Pobierz
113/DKS/2017 W sprawie warunków podpisania Umowy wnoszenia środków pieniężnych na rachunek lokaty 29-12-2017 Pobierz
111/DOP/2017 W sprawie określenia rodzajów zleceń, które nie są obsługiwane przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 29-12-2017 Pobierz
110/DOP/2017 W sprawie dodatkowych warunków koniecznych do aktywowania usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów 29-12-2017 Pobierz
109/DOP/2017 W sprawie minimalnej wielkości zlecenia DDM 29-12-2017 Pobierz
108/DOP/2017 W sprawie szczegółowych zasad i warunków łączenia zleceń Klientów oraz polityki alokacji tych zleceń 29-12-2017 Pobierz
107/DOP/2017 W sprawie godzin przyjmowania dyspozycji oraz zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 29-12-2017 Pobierz
106/DOP/2017 W sprawie określenia maksymalnej liczby derywatów na którą może opiewać zlecenie 29-12-2017 Pobierz
105/DOP/2017 W sprawie terminów składania dyspozycji na zagraniczne instrumenty finansowe 29-12-2017 Pobierz
104/DOP/2017 W sprawie określenia maksymalnego terminu ważności przyjmowanych zleceń 29-12-2017 Pobierz
97/DRP/2017 W sprawie zaprzestania, z dniem 3 stycznia 2018 roku, świadczenia usługi ogólnych porad inwestycyjnych w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. 29-12-2017 Pobierz
96/DRR/2017 W sprawie wzorów pełnomocnictw 29-12-2017 Pobierz
95/DRR/2017 W sprawie sposobu udzielania informacji innych niż wskazane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 29-12-2017 Pobierz
94/DRR/2017 W sprawie rodzajów instrumentów finansowych w zakresie, których CDM Pekao S.A. nie będzie wykonywał czynności związanych z zabezpieczeniem wierzytelności 29-12-2017 Pobierz
91/DZS/2017 W sprawie zasad udostępniania Klientom Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA kopii nagrań rozmów telefonicznych, notatek ze spotkań i zarejestrowanej korespondencji elektronicznej 29-12-2017 Pobierz
90/DKS/2017 W sprawie wykazu walut, w których CDM Pekao S.A. prowadzi rachunki walutowe, wykazu rachunków CDM Pekao S.A. do wpłat w walutach obcych, wykazu walut, których zamiany można dokonać za pośrednictwem CDM Pekao S.A., wykazu walut w odniesieniu do których CDM Pekao S.A. dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej oraz zasad ustalania kursu przez Bank Pekao SA (Bank) i bank rozliczeniowy 29-12-2017 Pobierz
87/SIW/2017 W sprawie wykonywania przez CDM Pekao S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych poprzez zawieranie na własny rachunek umów zbycia instrumentów finansowych ze zleceniodawcą 28-12-2017 Pobierz
84/DMZ/2017 W sprawie uczestnictwa pracowników Centrum Zarządzania Sprzedażą CDM Pekao S.A. w spotkaniu świątecznym 15-12-2017 Pobierz
44/DZS/2017 W sprawie dodatkowego zadania motywacyjnego pracowników POK 02-06-2017 Pobierz
39/DMZ/2017 W sprawie oferty specjalnej dla pracowników CDM Pekao S.A. 24-05-2017 Pobierz
10/DOP/2017 W sprawie współczynników wag ryzyka dla papierów wartościowych pod zabezpieczenie linii kredytowej na zakup instrumentów finansowych 20-02-2017 Pobierz
3/DNK/2017 W sprawie zasad składania i rozpatrywania skarg (reklamacji) Klientów 09-01-2017 Pobierz
Komunikaty archiwalne - 2016 r.
94/DMZ/2016 W sprawie uczestnictwa pracowników CDM Pekao S.A. w szkoleniach 09-12-2016 Pobierz
18/DMZ/2016 W sprawie uczestnictwa pracowników Centrum Sprzedaży CDM Pekao S.A. w szkoleniu organizowanym przez partnerów 10-02-2016 Pobierz
Komunikaty archiwalne - 2015 r.
90/DO/2015 W sprawie określenia zasad obsługi zleceń krótkiej sprzedaży oraz zleceń odkupu w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. 22-10-2015 Pobierz
87/DO/2015 W sprawie wysokości prowizji od dyspozycji lub zlecenia w przypadku jego modyfikacji 22-10-2015 Pobierz
59/DRR/2015 W sprawie dopuszczonej przez CDM Pekao S.A. formy przyjęcia dyspozycji zmiany danych Klientów, ujawnione w odpowiednim rejestrze/ewidencji 11-08-2015 Pobierz
Komunikaty archiwalne - 2013 r.
100/DRW/2013 W sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w CDM Pekao S.A. Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania ( Klientów "funduszowych") 27-12-2013 Pobierz
15/DRG/2013 W sprawie prowizji i opłat pobieranych w kanale zdalnym CDMMobile 14-02-2013 Pobierz