Misja i wartości

Misja i wartości

Misją jednostki jest dostarczanie inwestorom najwyższej jakości usług maklerskich. Kompleksowa oferta gwarantuje Klientom możliwość inwestowania na rynku akcji, derywatów (finansowe kontrakty terminowe i opcje), obligacji, a także rynku niepublicznym.

Ogólnopolska sieć obsługi w powiązaniu z dostępem do usług za pośrednictwem bankowości elektronicznej pozwala elastycznie rozwijać ofertę, dostosowując ją do zmieniających się warunków oraz potrzeb Klientów.

Dom Maklerski Pekao jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, akcjonariuszem BondSpot.

Dom Maklerski Pekao jest członkiem Izby Domów Maklerskich oraz podlega zasadom Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich, gwarantując kompleksową obsługę z zachowaniem najwyższych standardów i norm etycznych.

Zapoznaj się z informacjami o Domu Maklerskim.