Władze Biura Maklerskiego Pekao

Władze Biura Maklerskiego Pekao

PIOTR KOZŁOWSKI

Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao


Ukończył Wydział Finansów i Statystyki oraz podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia podyplomowe w programie EMBA na Uniwersytecie Warszawskim.

Z polskim sektorem finansowym i bankowym związany od ponad 20 lat.

Pracę rozpoczął w 1993 w Towarzystwie Konsultingowo-Agencyjnym Ubezpieczeń Kredytów CIFCO Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 1993-1995 kierował Zespołem ds. Księgowości i Sprawozdawczości w Oddziale Banku Zachodniego w Warszawie. W latach 1995-1996 pracował w Banku Wschodnio-Europejskim S.A. na stanowisku Naczelnika Wydziału Kredytów I i II Oddziału w Warszawie.

Od 1996 r. związany jest z Bankiem Pekao S.A. Pracę rozpoczął jako ekspert w Departamencie Obsługi Podmiotów Gospodarczych. W kolejnych latach zajmował stanowiska: Zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw (1997-1998), Dyrektora Biura Rozwoju i Analiz (1998-2000), Dyrektora Wydziału Wsparcia i Budżetowania w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Międzynarodowej (2000-2001), Dyrektora Departamentu Planowania i Controllingu w Pionie Bankowości Indywidualnej (2002-2004). W latach 2004-2008, jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Pionie Bankowości Indywidualnej odpowiadał za realizację planów sprzedaży i wyniki Pionu.

Był również członkiem wielu strategicznych Komitetów działających w Banku Pekao S.A.: Komitetu Kredytowego Zarządu Banku, Komitetu Kredytowego Departamentów Centrali Banku, Komitetu Zarządzania Bankiem Poprzez Centra Zysków, Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku (ALCO), Zespołu Zadaniowego ds. Konsolidacji Banku, Komitetu ds. Alokacji Aktywów za Pośrednictwem Nawigatora Inwestycyjnego, Komitetu Inwestycyjnego Pionu Bankowości Prywatnej, Komitetu ds. Preferowanych TFI oraz ds. wyboru produktów inwestycyjnych.

Jako przedstawiciel Banku Pekao S.A. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w organach statutowych spółek: Huta Aluminium Konin S.A., Pekao Leasing Sp. z o.o., Polski Leasing Przemysłowy S.A., Pekao Faktoring Sp. z o.o., Leasing Fabryczny Sp. z o.o., Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. oraz BondSpot S.A.

W latach 2009-2018 pełnił funkcję Członka Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., gdzie nadzorował Pion Finansów, Pion Operacji oraz IT; a następnie, w latach 2018-2019, pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej CDM Pekao S.A.

W październiku 2019 r. został powołany w skład Zarządu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, do stycznia 2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pekao Investment Management S.A.

Ponadto pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking S.A.

Aktywnie uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich, jako Członek Rady IDM oraz arbiter Sądu IDM.

Jest również Członkiem Komitetu ds. Ryzyka w KDPW_CCP S.A. a od marca br Członek Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego.

Na stanowisku Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao (wcześniej Domu Maklerskiego Pekao) od stycznia 2009 r.

PAWEŁ GŁADYSZ

Dyrektor ds. Zgodności, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem. Inspektor Nadzoru.


Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a także program menedżerski Management 2011 oraz studia w programie EMBA. Posiada stopień naukowy doktora nauk społecznych, jest radcą prawnym oraz niewykonującym zawodu adwokatem. 

Od 1994 r. związany z Pekao S.A. Pracę rozpoczął w CDM, zajmując kolejno stanowiska referenta, inspektora, specjalisty i kierownika Zespołu Nadzoru. Od 1997 r do września br pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru i Zgodności, oraz Zgodności i Kontroli; od 2007 r pełnił także funkcję Inspektora Nadzoru.

Uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich, jako Arbiter i Z-ca Rzecznika Sądu Polubownego oraz członek Komisji Etyki. Pełni funkcję Arbitra Sądu Polubownego przy KNF oraz Sędziego Sądu Polubownego przy KDPW. W latach 2013-2021 Członek Komitetu konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego, 2004-2010 Sędzia Sądu Giełdowego przy GPW.

 

PIOTR CWYNAR

Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych, Operacji i Rozliczeń


Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na Wydziale Ekonomii oraz University of Abertay Dundee w zakresie Business Studies with Economics w Wielkiej Brytanii.

Do Banku Pekao S.A. dołączył w 2010 roku w ramach programu menadżerskiego Unichallenge. Doświadczenie w kluczowych obszarach Biura Maklerskiego budował realizując projekty o charakterze kross-funkcjonalnym na poziomie podmiotów brokerskich w grupie Pekao, w tym projektu integracji działalności maklerskiej.

Jako Dyrektor Biura Transakcji Maklerskich od 2019 roku rozwija działalność w obszarze współpracy z Klientami Instytucjonalnymi. We wrześniu 2020 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Klientów Instytucjonalnych, Operacji i Rozliczeń.

Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych.

 

MONIKA ROZBICKA-SZLOSEK

Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej Obszaru Inwestycyjnego


Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Women Global Leaders Programme w INSEAD Business School we Francji.

Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w branży finansowej. 

Pracę zawodową rozpoczęła w 1995 roku w Citibank (Poland) S.A. na stanowisku Customer Service Officer dla Klientów Korporacyjnych. 

W latach 2002-2006 pracowała w Raiffeisen Bank Polska S.A. na stanowisku Z-cy Dyrektora Departamentu Obsługi i Współpracy z Klientami, gdzie była odpowiedzialna za obszar obsługi i sprzedaży w segmencie klientów indywidualnych. 

Od 2006 do 2018 roku związana z Deutsche Bank Polska S.A., gdzie początkowo jako Dyrektor Bankowości Detalicznej odpowiadała za obszar obsługi klientów w oddziałach, sprzedaż w Call Centre oraz rozwój oferty internetowej i bankowości elektronicznej. W 2012 objęła stanowisko Dyrektora Zarządzającego Bankowością Detaliczną i Inwestycyjną, odpowiadając za rozwój oferty kont, ubezpieczeń oraz produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, a także zarządzała Biurem Maklerskim.

W latach 2018-2021 pracowała w Santander Bank Polska S.A., jako Tribe Leader of Savings & Investments odpowiadała za rozwój oferty, aplikacji i platform omni-channel w obszarze inwestycyjno-oszczędnościowym oraz rozwój oferty Wealth Management.

Do Banku Pekao S.A. dołączyła w maju 2021 roku jako Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej Obszaru Inwestycyjnego w Biurze Maklerskim.

MARIUSZ KIEŁCZYKOWSKI

Dyrektor ds. Klientów Indywidualnych


Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 roku uzyskał tytuł Executive MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z sukcesami uczestniczył również w szeregu polskich i zagranicznych szkoleń w ramach Grupy Unicredit z zakresu ryzyka operacyjnego i kredytowego, rynków kapitałowych, zabezpieczania transakcji oraz dodatkowo ukończył kurs Rachunkowość finansowa i zarządcza organizowany przez Francuski Instytut Gospodarki Polska.

Od 2007 roku związany zawodowo z Grupą Pekao. Do roku 2016 pełnił różne funkcje kierownicze i menadżerskie w Pionie Bankowości Detalicznej, będąc odpowiedzialnym za główne segmenty biznesowe: MASS, Premium, SME.

W roku 2016 rozpoczął pracę w Centralnym Domu Maklerskim Pekao na stanowisku Dyrektora Regionu. W latach 2017-2019 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego, będąc odpowiedzialnym za podniesienie efektywności sieci sprzedaży w Polsce, jej optymalizację kosztową oraz realizację celów budżetowych i strategicznych w spółce CDM Pekao. Aktywnie uczestniczył w projekcie połączenia podmiotów maklerskich w Grupie Pekao, a następnie objął stanowisko Dyrektora Biura Dystrybucji Usług Maklerskich w Pionie Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych w Banku Pekao, nadzorując biznesowo i operacyjnie sieć sprzedaży pełnozakresowych PUM.

Posiada kompetencje do zarządzania dużymi zespołami o rozproszonej strukturze oraz relacjami z klientami.

Od 2016 roku współpracuje z kilkunastoma Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych (rynek polski i zagraniczny) w ramach kompleksowej oferty Biura Maklerskiego Pekao.

W styczniu 2021 został powołany w skład Zarządu Pekao Investment Management S.A., obejmując funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję