Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki TELESTRADA S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka TELESTRADA S.A. w dniu 8 kwietnia 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji TELESTRADA S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLTLSTD00019 oraz zdematerializowane akcje imienne uprzywilejowane pod kodem ISIN PLTLSTD00035.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: TELESTRADA S.A.
PLTLSTD00019
PLTLSTD00035
Oferowana cena zakupu akcji: 60,00 zł
90,00 zł – akcje uprzywilejowane
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 10 kwietnia 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 16 kwietnia 2024 r.
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 19 kwietnia 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: