Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki FABRITY HOLDING S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka Fabrity Holding S.A. w dniu 11 kwietnia 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji Fabrity Holding S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLK2ITR00010.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: FABRITY HOLDING S.A.
PLK2ITR00010
Oferowana cena zakupu akcji: 40,00 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 10 kwietnia 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 22 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 25 kwietnia 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Biuro Maklerskie PKO BP

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: