Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Oferta Zakupu Akcji HERKULES S.A.

Dom Maklerski Pekao informuje, iż spółka HERKULES S.A. w dniu 7 grudnia 2017 r. ogłosiła Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji HERKULES S.A. oznaczonych kodem ISIN PLZRWZW00012.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: HERKULES S.A.
PLZRWZW00012
Cena w Ofercie: 4,20 zł za jedną Akcję
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 11 grudnia 2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 20 grudnia 2017 r. godz. 16:00

Złożenie przez Spółkę oświadczenia o przyjęciu Ofert Sprzedaży (zawarcie umów sprzedaży Akcji pomiędzy Spółką a Akcjonariuszami poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, za pośrednictwem Noble Securities S.A.):

Rozliczenie transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Spółki: 
(i) przeniesienie Akcji z rachunku papierów wartościowych Akcjonariuszy na rachunek papierów wartościowych Spółki,
(ii) zapłata ceny za Akcje za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, KDPW_CCP

28 grudnia 2017 r.

29 grudnia 2017 r.

Podmiot pośredniczący: Noble Securities S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: