Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki DROZAPOL-PROFIL S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka DROZAPOL-PROFIL S.A. w dniu 4 czerwca 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji DROZAPOL-PROFIL S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLDRZPL00032.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: DROZAPOL-PROFIL S.A.
PLDRZPL00032
Oferowana cena zakupu akcji: 4,10 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 5 czerwca 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 14 czerwca 2024 r.
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 21 czerwca 2024 r.
Podmiot pośredniczący: TRIGON Dom Maklerski S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: