Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki COMP S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż COMP. w dniu 29 lutego 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji COMP S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLCMP0000017.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: COMP S.A.
PLCMP0000017
Oferowana cena zakupu akcji: 143,00 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 1 marca 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 11 marca 2024 r.
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 15 marca 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Biuro Maklerskie mBanku

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: