Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji PFLEIDERER GROUP S.A.

Dom Maklerski Pekao informuje, iż spółka PFLEIDERER GROUP S.A. w dniu 20.09.2017 r. ogłosiła Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji PFLEIDERER GROUP S.A. oznaczonych kodem ISIN PLZPW0000017.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: PFLEIDERER GROUP S.A.
PLZPW0000017
Cena w Ofercie: 47,00 zł za jedną Akcję
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 21 września 2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 5 października 2017 r. godz. 17:00
Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia 
Akcji Nabywanych poza obrotem zorganizowanym 
i w drodze transakcji pakietowych:
10 października 2017 r.
Przewidywany dzień przeniesienia Akcji Nabywanych 
na Spółkę poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczenia 
transakcji nabycia przez Spółkę Akcji Nabywanych 
w drodze transakcji pakietowych:
12 października 2017 r.
Podmiot pośredniczący: Trigon Dom Maklerski S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: