Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki LEGIMI S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka LEGIMI S.A. w dniu 17 listopada 2023 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji LEGIMI S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLLGIMI00029.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.  
Spółka, kod ISIN:

LEGIMI S.A.

PLLGIMI00029

Oferowana cena zakupu akcji: 27,50 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 20 listopada 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 8 grudnia 2023 r. 
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 13 grudnia 2023 r.
Podmiot pośredniczący: Biuro Maklerskie mBanku

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: