Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Oferta Zakupu Akcji AGORA S.A.

Dom Maklerski Pekao informuje, iż spółka AGORA S.A. w dniu 26 września 2017 r. ogłosiła Ofertę zakupu akcji AGORA S.A.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: AGORA S.A.
akcje na okaziciela:  ISIN PLAGORA00067;
akcje imienne: uprzywilejowane, zarejestrowanych przez 
KDPW pod kodem ISIN PLAGORA00018 oraz zwykłe 
zarejestrowane przez KDPW pod kodami ISIN PLAGORA00034,PLAGORA00026 oraz PLAGORA00059.
Cena w Ofercie: 20,00 zł za jedną Akcję
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 2 października 2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 6 października 2017 r.
Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji: 10 października 2017 r.
Podmiot pośredniczący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: