Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji ZM ROPCZYCE SA

Dom Maklerski Pekao informuje, iż spółka INTERMINEX Handelsgesellschaft m.b.H. w dniu 2 października 2017 r. ogłosiła Ofertę zakupu akcji ZM ROPCZYCE SA.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: ZM ROPCZYCE SA
PLROPCE00017
Cena w Ofercie: 27,00 zł  za jedną Akcję, jeżeli Akcjonariusz złoży (w jednym z POK Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna) Ofertę Sprzedaży w terminie od 3 października 2017 r. do 10 października 2017 r.

24,00 zł
 za jedną Akcję, jeżeli Akcjonariusz złoży (w jednym z POK Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna) Ofertę Sprzedaży w terminie od 11 października 2017 r. do 13 października 2017 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 3 października 2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 13 października 2017 r.
Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji: 20 października 2017 r.
Podmiot pośredniczący: Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: