Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki STALPRODUKT S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka Stalprodukt S.A. w dniu 1 lipca 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji Stalprodukt S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLSTLPD00017,akcje zwykłe imienne pod kodem ISIN PLSTLPD00033 oraz akcje uprzywilejowane imienne pod kodem ISIN PLSTLPD00025.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: STALPRODUKT S.A.
PLSTLPD00017
PLSTLPD00025
PLSTLPD00033
Oferowana cena zakupu akcji: 240,00 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 5 lipca 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 25 lipca 2024 r.
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 30 lipca 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Dom Maklerski BDM S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: