Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka MCI Capital ASI S.A. w dniu 17 kwietnia 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji MCI Capital ASI S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLMCIMG00012.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
PLMCIMG00012
Oferowana cena zakupu akcji: 30,00 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 18 kwietnia 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 24 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 29 kwietnia 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Noble Securities S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: