Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.

Dom Maklerski Pekao informuje, iż spółka CPD  S.A. w dniu 3 października 2017 r. ogłosiła Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A. oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: CPD  S.A.
PLCELPD00013
Cena w Ofercie: 12,27 zł za jedną Akcję
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 9 października 2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 20 października 2017 r.

Planowana data zawarcia transakcji (t.j. wystawienia instrukcji rozliczeniowych do KDPW):

Planowana data rozliczenia transakcji (t.j. nabycia Akcji przez CPD oraz zapłaty ceny nabycia Akcjonariuszom):

24 października 2017 r.


26 października 2017 r.

Podmiot pośredniczący: Pekao Investment Banking S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: