Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki SANOK RUBBER COMPANY S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka Sanok Rubber Company S.A. w dniu 11 stycznia 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji Sanok Rubber Company S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLSTLSK00016

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: SANOK RUBBER COMPANY S.A.
PLSTLSK00016
Oferowana cena zakupu akcji: 24,00 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 15 stycznia 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 24 stycznia 2024 r.
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 29 stycznia 2024 r.
Podmiot pośredniczący: TRIGON Dom Maklerski S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: