Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki TEN SQUARE GAMES S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka TEN SQUARE GAMES S.A. w dniu 9 lutego 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania ofert sprzedaży obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela, zarejestrowane przez KDPW pod kodem ISIN PLTSQGM00016.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: TEN SQUARE GAMES S.A.
PLTSQGM00016
Oferowana cena zakupu akcji: 120,00 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 12 lutego 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 22 lutego 2024 r.
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 27 lutego 2024 r.
Podmiot pośredniczący: IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: