Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Mostostal Zabrze S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka Mostostal Zabrze S.A. w dniu 25 października 2023 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji Mostostal Zabrze S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLMSTZB00018 i PLMSTZB00059.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.  
Spółka, kod ISIN:

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
PLMSTZB00018
PLMSTZB00059

Oferowana cena zakupu akcji: 6,50 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 10 listopada 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 24 listopada 2023 r. 
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 30 listopada 2023 r.
Podmiot pośredniczący: Dom Maklerski BDM S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: