Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki APLISENS S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka APLISENS S.A. w dniu 8 lipca 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji APLISENS S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLAPLS000016.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: APLISENS S.A.
PLAPLS000016
Oferowana cena zakupu akcji: 22,50 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 10 lipca 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 23 lipca 2024 r. do godziny 16:00
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 26 lipca 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Noble Securities S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: