Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Oferta Zakupu Akcji MCI CAPITAL S.A.

Dom Maklerski Pekao informuje, iż spółka MCI Management sp. z o.o. w dniu 13 listopada 2017 r. ogłosiła Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. oznaczonych kodem ISIN PLMCIMG00012.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: MCI Capital S.A.
PLMCIMG00012
Cena w Ofercie: 9,80 zł za jedną Akcję
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 15 listopada 2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 22 listopada 2017 r. godz. 16:00 czasu warszawskiego

Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia Akcji Nabywanych poza obrotem zorganizowanym i w drodze transakcji pakietowych:

Przewidywany dzień przeniesienia Akcji Nabywanych na rachunek Nabywającego poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia przez Nabywającego Akcji Nabywanych w drodze transakcji pakietowych:

27 listopada 2017 r.


29 listopada 2017 r.

Podmiot pośredniczący: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: